www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Voor dorstige lieden.

29 oktober 2015 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

Over het hele eiland kom je op verschillende plaatsen watertjes tegen. De een al wat groter dan de ander maar allemaal gevuld met zoet water. Deze poelen, vijvers  en plasjes hebben niet allemaal dezelfde functie.

Er liggen er een aantal bijvoorbeeld in het begrazingsgebied die duidelijk de functie van drinkpoel hebben. Niet alleen voor het vee wat er rondloopt maar ook voor de vele vogels die zoet water nodig hebben. Bijvoorbeeld de eidereenden die in het broedseizoen met hun jongen eerst op het zoete water verblijven en daarna naar de zoute zee verhuizen. Of de lepelaar, die nadat hij een lekker garnalen-maaltje heeft opgescharreld op het wad, eerst zijn snavel spoelt met zoet water en daarna pas naar zijn jong teruggaat om te voeren. Ook de vele trekvogels die Vlieland aandoen zijn afhankelijk van het aanbod van zoet water om zo bij te tanken op hun lange reis van het noorden naar het zuiden of omgekeerd.

Behalve vee en vogels zijn er natuurlijk ook de zogenaamde amfibieën afhankelijk van zoet water. Groene kikker, rugstreeppad en kleine watersalamander zijn voor hun voortbestaan op het eiland helemaal afhankelijk van de beschikbaarheid van zoet water.

Rugstreeppad (foto: Joram de Gans)

Deze watertjes vragen wel onderhoud. Doe je niets dan groeien ze dicht en verdwijnen ze. Onderhoud wordt uitgevoerd in de periode waarbij je het minst verstoort. Dat is in deze periode. Er wordt met een kraan een gedeelte van de begroeiing in en rond de watertjes weggehaald. Op die manier zijn ze weer beter bereikbaar en bruikbaar. Het mooiste resultaat zie je als de kraan vertrokken is: de aantallen trekvogels rond de betreffende plas gaan direct omhoog.

locatie fietspad om de Noord ter hoogte van cranberryvlakte Pad van 30 (foto: Pieter Schaper)

Mooi werk dus!

 

reageren

geef een reactie

  • Amethyst deceivers, fly agarics and woodpecker of Vlieland | Dear Kitty. Some blog
    29 oktober 2015 om 13:50

    […] Vlieland fresh water and animals: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog