www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Een bijdrage van onze stagiair Roan Mulder: Konijnen in het begrazingsgebied

1 mei 2017 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

Ze hebben een prima camouflage die duinkonijnen.

Ik studeer Eco & Wildlife aan het Helicon in Geldermalsen. Voor mijn eindstage doe ik onderzoek naar de konijnenpopulatie in het begrazingsgebied. Dit onderzoek bestaat uit de inventarisatie van de populatiegrootte (dus kijken en tellen van konijnen) en vervolgens het voorstellen van beheermaatregelen ter bevordering van de hoeveelheid konijnen. Voor mij als  Betuwenaar is dit een prachtige gelegenheid om mijn voeten uit de klei te halen en eens op het zand van Vlieland rond te kijken.

Uitstekende natuurbeheerders!

Konijnen hebben allerlei functies in het duingebied. Ten eerste zijn ze uitstekende natuurbeheerders. Niet alleen zijn ze de oorzaak van verstuivingen zoals vroeger wel gedacht werd; Ook zorgen de konijnen voor nestgelegenheid voor bijvoorbeeld de tapuit, bergeend en  kauw en geven ze veel soorten planten en insecten een kans. Helaas voor het konijn is deze ook een goede voedselbron voor allerlei roofdieren.

Bedreigingen

Helaas worden de konijnen in Nederland nog steeds bedreigd door twee ziekten. Ten eerste gaan veel konijnen dood door het virus Myxomatose. Dit virus wordt verspreid door konijnenvlooien. Gelukkig kunnen een aantal konijnen hier weer overheen groeien en wordt zo de populatie versterkt met resistente konijnen. Als een konijn dus één maal deze ziekte heeft gehad en overleeft, kunnen ze zich weer gewoon voortplanten op de hun welbekende wijze ;-). Hoe zielig het ook lijkt, maak dus nooit een konijn met myxomatose dood.

Ook het Viraal Hemorragisch Syndroom (VHS) wordt sinds 1990 overgedragen onder konijnen. Het verspreid zich door direct en indirect contact en is dus erg moeilijk te stoppen. Van dit virus zijn er drie vormen, waarvan er één niet dodelijk is. Vaak is er niets te zien aan het konijn en valt het dier ineens dood neer. Als een konijn het overleeft, is het immuun, net als de eerste 6 weken van zijn leven.

Het onderzoek

De komende tijd zal ik dus nog veel te zien zijn in de ‘Vallei van het veen’ om de konijnen in kaart te brengen. Wilt u de konijnen ook helpen in het duin? Dat kan! Door uw kat niet te ver van huis te laten gaan, worden vooral de jonge konijntjes gespaard.

Konijnenhol. zoals we ze graag zien.

 

reageren

geef een reactie

 • T. Oosterbaan
  2 mei 2017 om 10:06

  Leuks en leerzaam stuk! Alleen de laatste alinea is wel grappig. Hou zie je dat voor je? Onze katten voor ze van huis gaan uitleggen dat ze niet meer dan een km van huis mogen? 🙂

  • Boswachter Anke Bruin-Kommerij
   2 mei 2017 om 11:14

   hahaha, ja Theo, een kat krijgt thuis goed te eten voordat hij/zij op pad gaat toch? Belletje omdoen kan ook schelen natuurlijk. Vooral in broedtijd.;-)

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog