www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Bijdrage van Carl Zuhorn: Toch nog goed nieuws over onze Vlielandse strandbroeders.

8 augustus 2017 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland
Hoera, nageslacht.

dwergstern met jong

Zoals jaarlijks keren zo eind april begin mei de dwergsterns, visdieven, noordse sterns en strandplevieren terug uit hun overwinteringsgebieden. De Vlielandse strandbroeders gaan dan aan de slag.
Voor ons zaak om dan de kolonies in kaart te brengen en de gebiedjes af te zetten met voorlichtingsborden.
Dit jaar probeerden de dwergsterns in twee gebieden langs het Noordzeestrand hun geluk te beproeven.

 

Het begin leek goed.

De laatste jaren zijn er langs dit deel van het  Noordzeestrand van de Vliehors op verschillende locaties leuke primaire ( jonge ) duintjes ontstaan. Hier tussen liggen schelpen  waar de sterns en plevieren graag op nestelen.
Het begin leek erop; rond 25 mei zaten er op deze  plekken 45 dwergsterns, 3!! strandplevieren en 2 bontbekplevieren te broeden. Op de zuidkant van de Vliehors waren rond die tijd zo’n 80 paar visdieven en 25 paar noordse sterns aan het broeden.
Dat leek er op, totdat in de week van Pinksteren begin juni het springtij was,  wind uit de verkeerde hoek kwam en dit bijna 4 dagen lang aanhield.

De aanhouders winnen!

Alles weggespoeld!! ‘Uithuilen en opnieuw beginnen’ heet dit dan. Maar dit gebeurde eind juni en begin juli nogmaals. De weergoden zijn de vogels niet goed gezind dit jaar.
Maar “de strijders” van de Vliehors gaven niet op! Ze probeerden voor de vierde keer aan hun nageslacht te werken, en dit keer met succes.
Begin augustus worden er op 3 verschilende locaties strandplevieren met jongen gezien. De dwergsterns hebben vlieg vlugge jongen.
In de primaire duintjes op het Noordzeestrand ter hoogte van  Stelling 12H, (de locatie waar aan de bunkers gewerkt wordt in de zeereep) heeft voor het tweede jaar achterheen een bontbekplevier gebroed en jongen grootgebracht.

Eind goed, al goed.

Op de schelpenbank op de zuidkant van de Vliehors vliegen de visdieven en noordse sterns af en aan om hun halfwas jongen van voer te voorzien.
Eind goed, al goed! De aantallen springen er niet uit, maar de strandbroeders van Vlieland hebben voor alle soorten dit jaar toch jongen grootgebracht. En dat is fijn nieuws.
Op naar 2018!

Vliehors
De Vliehors, daar gebeurt het!
reageren

geef een reactie

 • Guido
  8 augustus 2017 om 18:24
 • Jasper
  8 augustus 2017 om 16:24
 • Aafke
  8 augustus 2017 om 16:22

  Mooi om dit enthousiaste bericht te lezen.

 • Berend J
  8 augustus 2017 om 15:04
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog