www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Vrijwilligers van de Vogelbescherming aan de slag in Kroon’s polders; laat de grote sterns maar komen!

12 februari 2018 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland
Vrijwilligers Vogelbescherming

Vrijwilligers van de Vogelbescherming druk aan de slag op het schelpeneilandje

Afgelopen weekend hebben we samen met vrijwilligers van de Vogelbescherming een mooie klus gedaan in Kroon's polders. Noord van de vogelkijkhut is in 2016 een schelpeneiland gemaakt, zodat je van dichtbij vanuit de kijkhut mooi vogels kunt zien. Er groeiden al aardig wat planten op het eilandje en deze moesten verwijderd worden. Dat doen we vooral, omdat we hopen op grote sterns die daar gaan broeden en deze vogels houden van een open vlakte met schelpen.

Lekker aan de slag.

De groep van 10 vrijwilligers gingen op zaterdag om 10 uur van start en gelukkig werkten de weergoden mee. Naarmate de klus vorderde kwam er steeds meer zon, zodat we onder een blauwe lucht konden lunchen. De ‘vogeltjekiekers’ die met hun telescoop op de polderdijk stonden te kijken, zullen wel verbaasd zijn geweest, toen ze wat hoofden boven het riet uit zagen komen.

vrijwilligers Vogelbescherming
Lekker lunchen in de zon

 We hopen op broedende grote sterns.

Afgelopen broedseizoen werden er al  meeuwen en kluten op hun nest gezien. Veel vogels waaronder ook de bergeend en aalscholver vinden het een fijne rustplek, maar stilletjes hopen we op de komst van de grote stern als broedvogel op het schelpeneilandje. De omstandigheden zijn nu weer optimaal voor deze vogel om hier jongen groot te brengen. Dank zij de inspanning dus van 10 vrijwilligers van de Vogelbescherming zijn de planten die er al groeiden weggehaald.

Kroon’s polders zijn belangrijk als rust – en vluchtplek voor veel vogels die met name hun voedsel zoeken op het Wad. De polders geven bescherming, vooral bij extreem hoog water. Iets wat steeds meer zal voorkomen door de zeespiegelstijging.

Hier hopen we op; de grote stern. Foto: Vogelbescherming

 

Utopia op Texel als voorbeeld.

Tussen 2009 en 2011 zijn er op de oostpunt van Texel een zelfde soort schelpeneilandjes aangelegd. Het kreeg de naam Utopia en is in beheer van Natuurmonumenten. Klik hier voor meer informatie. Een groot succes wat betreft broedende grote sterns en andere vogels. Je zou toch zeggen, dat het hier dan ook moet gaan lukken. Maar goed, natuur laat zich niet dwingen dus we wachten af en houden je op de hoogte.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog