www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Het Jaar van de Huiszwaluw

8 juni 2018 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

Dit jaar is het Jaar van de Huiszwaluw! Dit houdt in dat er tellingen plaatsvinden en er wordt gekeken naar de nestjes die de zwaluwen maken maar ook naar de kunstmatige nestjes waar ze in zitten.

Aantallen
Vanaf begin jaren 70 verminderde het aantal huiszwaluwen in Nederland met ruim 80%. De belangrijkste oorzaak daarvan is het verdwijnen van insecten. Op dit moment neemt de populatie Huiszwaluwen weer langzaam toe. Sovon en de Vogelbescherming roepen dit jaar uit tot het Jaar van de Huiszwaluw.

Afname van insecten
De insectenstand is de afgelopen tijd dramatisch gedaald, dit is ernstig want insecten zijn ontzettend belangrijk in de natuur, zo zijn ze een dagelijkse hap voor vogels (waaronder de Huiszwaluw), amfibieën en zoogdieren en zijn ze de bestuivers van onze gewassen. Ongeveer 80% van alle wilde planten en 60% van alle vogels zijn afhankelijk van insecten.

Bescherming
Voor de Huiszwaluw is het aantal insecten niet het enige probleem. Ook is er te weinig modder aanwezig voor de nestbouw. Om deze reden zijn er namaak nestjes gemaakt, waar de Huiszwaluwen maar al te graag gebruik van maken. Maar het belangrijkste is dat Nederland weer gaat zoemen van de insecten, zodat de Huiszwaluwen weer voldoende voedsel kunnen vinden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog