www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Natuurherstelmaatregelen in de Vlielandse duinen

8 oktober 2021 Boswachter Annemieke op 't Hof in Vlieland
Duinviooltjes Vlieland

Grijze duinen, een uniek natuurtype in Europa. Door onder andere stikstof zijn ze dichtgegroeid met grassen en helm. Door de duinen weer open te maken kan het zand weer gaan stuiven.

Meer kleurrijke grijze duinen
Op Vlieland hebben we grijze duinen, een uniek Natura 2000 – natuurtype in Europa. Ze liggen achter de zeereep en er stuift zand in vanaf het strand. Door onder andere stikstof zijn deze duinen dichtgegroeid met grassen en helm en komen andere specifieke duinplanten en -dieren in de verdrukking. Door de duinen weer open te maken kan het zand weer gaan stuiven. Zo worden de grijze duinen uiteindelijk weer kleurrijk met konijnen en zandhagedissen, broedende tapuiten, fladderende parelmoervlinders en bloeiende duinviooltjes.

Werkzaamheden natuurherstel
Door op vijf locaties te plaggen, onthelmen en enkele duinen en stuifkuilen weer open te maken wordt het gebied als het ware gereset. Bij het onthelmen wordt het helmgras met machines afgegraven. Daarna worden de achtergebleven wortels uit het zand verwijderd. Dat gebeurt door een graafbak met tanden, zie het als een hark. Bij het plaggen wordt de bovenlaag afgegraven zodat er weer kaal zand aan de oppervlakte komt. Bij een aantal stuifkuilen worden de zijkanten weer open gemaakt zodat het zand van nature weer gaat stuiven.
De natuurherstelmaatregelen worden mede gefinancierd door provincie Fryslân.

Verleggen fietspad Pad van 6 en Pad van 20
Bij Pad van zes en Pad van twintig zal de gemeente Vlieland het fietspad verleggen.
Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de natuurherstelmaatregelen en de gemeente Vlieland zal daarover aanvullend communiceren.

Meer informatie, excursies en planning
In het infoblad lees je meer over wat er waar gaat gebeuren. Zoals de planning nu is verwachten we in november te starten. Op dinsdagmiddag 12 oktober organiseren we om 15.00 en 17.30 uur een excursie. Graag aanmelden via vlieland@staatsbosbeheer.nl

Wil je meer weten of heb je opmerkingen?
Neem vooral contact op!
Dat mag rechtstreeks met Annemieke op ’t Hof (06-51218193) of via vlieland@staatsbosbeheer.nl

Meer lezen? Ga dan naar www.staatsbosbeheer.nl/duinherstelvlieland

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft een animatie gemaakt over het belang van dynamiek in de duinen: https://youtu.be/N0ReDYG9C6Y

reageren

geef een reactie

  • J,h, van den broek
    8 oktober 2021 om 11:38
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog