www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Stip stip stap van dennenbos naar duinbos

17 oktober 2013 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

door Boswachter Mark Kras

Mijn vrouw doet de tuin. Ik heb namelijk meer een groen hart dan groene vingers. Bij de keuze van de beplanting staan snelgroeiend en groenblijvend hoog op de lijst met eigenschappen. Ik herken dat in de bossen van Hollands Duin zoals die in de jaren dertig door Staatsbosbeheer zijn aangeplant. Destijds koos men voor bomen die betrekkelijk snel groeien en groen blijven: dennenbomen en dan met name Oostenrijkse den. Vooral dat snel groeien was van belang. Snel groeien is immers snel oogsten.

Maar het liep anders. Voordat de oogst eenmaal werkelijk goed kon beginnen, was de vraag naar mijnhout afgenomen. En die duinen, die leverden toch al niet zulk goed stuthout op. Tot overmaat van ramp sloeg ook de dennenscheerder toe: een klein beestje dat zich door twijgen boort, en daarmee de groei en dus kwaliteit van de bomen nog slechter maakte. Mijn voorgangers werden gedwongen in hoog tempo dennenbos in de duinen te kappen om de kwalitatief goede stukken bos te behouden.
Nu rest alleen nog het Noordwijkse bos; een wat eenzijdig bos bedoeld voor houtoogst. De laatste tientallen jaren is Staatsbosbeheer bezig om het bos te veranderen. Stap voor stap moet er een echt duinbos ontstaan vol afwisseling, waarin ook verschillende soorten loofbomen kunnen opgroeien. Een bos rijk aan dieren en planten die in een echt duinbos thuishoren.

20131009-093459.jpgOmdat we mooie levenskrachtige dennenbomen willen behouden zetten we in november en december zorgvuldig stippen op de dennenbomen. Roodoranje stippen geven aan als een dennenboom moet wijken voor vitale dennenbomen en soorten die samen een echt natuurlijk duinbos maken. Eerst is er door natuurkenners goed gekeken waar we heel voorzichtig moeten zijn (mierennesten) of wat uit de buurt moeten blijven (nesten van roofvogels en spechten).

De eerste stippen zijn afgelopen maanden gezet in proefstukken. Deze proefstukken zijn kenmerkend voor andere delen van het bos. Gekeken is of de voor deze delen bedachte manier van selecteren het doel wat we voor ogen hebben bereikt en hoeveel kubieke meter hout deze manier van werken oplevert.

Nadat ook in de rest van het bos de stippen zijn gezet komt namelijk de stap. In januari worden de roodoranje gestipte bomen gekapt. En in februari wordt het hout buiten het bos op houtstapels gelegd. Het fsc-hout wordt dan verkocht en voorziet weer voor een stukje in de Nederlandse houtbehoefte van één kubieke meter per persoon per jaar.

En over een jaar of tien? Dan kijken we of we weer nieuwe stippen kunnen zetten om dan weer een stap te zetten. Zo oogst Staatsbosbeheer in Boswachterij Noordwijk met groene vingers en bovenal met een groen hart.

20131009-093655.jpg
Het ‘oude’ productie naaldbos zoals dat op sommige plekken nog voorkomt.
20131009-093731.jpg
Een beeld van het duinbos van de toekomst; vol variatie in soorten en bomen van verschillende leeftijden
reageren

geef een reactie

 • frank
  22 december 2014 om 10:50

  Dag Mark,
  Ik vind de gedachte van staatsbosbeheer fout.
  De dennen die destijds welliswaar voor produktie zijn geplant, vormen nu een natuurlijk fraai bos en nu de natuur er zijn weg heeft gevonden bepaalt staatsbosbeheer dat er een loofbos moet komen. Dat enig onderhoud nodig is kan ik me voorstellen, maar alleen de dennen kappen vind ik persoonlijk erg zonde. Ik vind de dennen veel fraaier dan loofbomen. Bovendien is het toch weer de mens die de natuur wil reguleren.

  • Staatsbosbeheer Zuid-Holland
   22 december 2014 om 11:24

   Beste Frank,
   Dank voor je reactie op ons blog. Ik begrijp dat je het niet eens bent met de gedachte achter de stapsgewijze omvorming van het soorten armer dennenbos van Noordwijk naar een soortenrijker loofbos. De reden voor deze omvorming is gebaseerd op de keuze voor passende natuur op deze plek. Daar waar vroeger keuzes gestuurd werden om te voorzien in menselijke behoeften. In de middeleeuwen zijn zo heel veel loofbossen in Nederland verdwenen. Later zijn dennenbossen aangeplant om te voorzien in houtbehoefte, vastleggen van stuiven zand en werkverschaffing. Nu wordt in natuurbeheer een gebalanceerde keuze gemaakt om soortenrijke duinnatuur terug te laten keren in de duinen. We doen dit stapsgewijs zodat ook mensen kunnen blijven genieten van het bos en de natuur de ruimte krijgt om de kansen die ontstaan door het weghalen van dennenbomen te benutten.
   De keuze om dit zo te doen is niet een solokeuze van Staatsbosbeheer. De keuze is onderdeel van het Natura2000 beheerplan waar Boswachterij Noordwijk onder valt. Natura2000 heeft als doel om de achteruitgang in soortenrijkdom in Europa tegen te gaan door het verbinden en versterken van top natuurgebieden in Europa.
   Dus ja het is een keuze van mensen om de natuur om te vormen. Maar het is een breedgedragen keuze waar Staatsbosbeheer met trots aan werkt.
   En natuurlijk hoef je het daar niet mee eens te zijn. Ik hoop met mijn antwoord in ieder geval de achtergrond voor de keuze om het dennenbos om te vormen naar het soortenrijkere en zeldzamere loofbos te verhelderen.
   Met vriendelijke groet
   Boswachter Mark Kras

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog