www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Schapen houden duinen kort en gezond

19 november 2014 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

door boswachter Mark Kras

De komende tijd zal een schaapskudde door de Wassenaarse duinen trekken. De kudde zal grazen in een gebied van 25 ha tussen het fietspad en de zeereep ten noorden van de Wassenaarse slag. Staatsbosbeheer maait jaarlijks het duin kort zodat er ruimte ontstaat voor soorten die kenmerkend zijn voor gezonde kalkrijke duinen. Maar om het duin kort te houden is maaien alleen niet genoeg. Vanaf nu zal jaarlijks een maand lang een herder met schaapskudde worden ingezet.

Kempense schapen komen aan op parkeerplaats De Kuil. foto Marijke Dirkson
Kempense schapen komen aan op parkeerplaats De Kuil. foto Marijke Dirkson

Topnatuur
Hollands Duin behoort tot het Europese Natura 2000-netwerk en daar zijn we trots op! Dit betekent namelijk dat het Hollands Duin topnatuur is, met diverse bijzondere planten en dieren die het beschermen waard zijn. Het duinlandschap wordt steeds monotoner omdat uitstoot van stikstof door industrie, landbouw en auto’s er voor zorgt dat sommige planten de overhand krijgen. Vooral grassen en struiken profiteren van stikstof. Van nature zijn de duinen echter voedselarm en met de maatregelen die we, met behulp van de provincie Zuid-Holland, nemen krijgen planten als duinviooltje, strandduizendguldenkruid en kruisbladgentiaan weer een kans. Naast planten profiteren ook veel dieren van de maatregelen, denk bijvoorbeeld aan de kleine parelmoervlinder, de zandhagedis, de rugstreeppad, de blauwvleugelsprinkhaan, konijnen en diverse vogelsoorten.

Duinviooltje profiteert van korte duingraslanden - foto Mark Kras
Duinviooltje profiteert van korte duingraslanden – foto Mark Kras

Gevolgen bezoekers
Herder en Katwijker Thomas van der Meij gaat met zijn bordercollie en tweehonderd schapen door het duin. De kudde is gewend aan drukke natuurgebieden en wordt begeleid door speciaal opgeleide honden en een ervaren herder die Berkheide als zijn broekzak kent. Dit heeft als voordeel dat er voor bezoekers van Berkheide niets veranderd aan de regels. Wel vragen we hondenbezitters om hun hond extra in de gaten te houden. Niet alle hondenbezitters en honden zijn namelijk gewend aan schapen. Naast genieten van de prachtige duinen is er nu een ontmoeting mogelijk met een schaapkudde zoals we die kennen in de heidevelden van Drenthe.

Kempense ooi gaat vergrassing tegen in Hollands Duin - foto Mark Kras
Kempense ooi gaat vergrassing tegen in Hollands Duin – foto Mark Kras

Meer informatie
In de tijd dat de kudde in het duin is, kunt u de herder Thomas altijd vragen stellen over zijn werk. Verder zal op de facebookpagina van Staatsbosbeheer Hollands Duin www.facebook.com/staatsbosbeheerhollandsduin regelmatig aandacht worden besteed aan het werk in Hollands Duin.

Meer informatie over het werk van de schaapskudde vindt u op www.facebook.com/Puurherder en www.rinnegom.nl

Leuk om te lezen:
artikel in Leidsch Dagblad: ‘Annie en Jannie lopen altijd naast mij’
en
artikel in Leidsch Dagblad: ‘Herder Thomas trekt met drachtige ooien door Wassenaarse duinen’

De werkzaamheden aan #gezondeduinen worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland.

logo PZH

reageren

geef een reactie

  • Fungi and birds | Dear Kitty. Some blog
    19 november 2014 om 13:19

    […] Berkheide sheep: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog