www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Natuurherstel Haringvliet kan beginnen

2 juni 2015 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

door boswachter Wicher Pen

Afgelopen woensdag 20 mei was een bijzondere dag, waar ik met plezier op terug kijk. Om 10.00 uur kwamen vertegenwoordigers van de organisaties, die gaan samenwerken aan natuurherstel en verbetering van de beleefbaarheid van het Haringvliet bijeen in de werkschuur van Natuurmonumenten bij Stellendam in natuurgebied de Scheelhoek. Die klus is mogelijk gemaakt door een forse bijdrage van 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij en het project heeft de mooie naam: “ Met de stroom mee “ gekregen. In mijn blog van 13 februari 2015 heb ik aan het project al aandacht gegeven, maar er is alle reden om dat nog eens te doen.

Westplaat Buitengronden Foto Nico de Bruin
Westplaat Buitengronden Foto Nico de Bruin

Samenwerking                                                                                                              Op 20 mei moest de samenwerkingsovereenkomst tussen de natuurbeschermings-organisaties die het project trekken worden getekend. Die samenwerking is best wel uniek en ook hard nodig om van het Haringvliet een nog mooier en natuurlijker gebied te maken. Je steekt als het ware de koppen bij elkaar om uit verschillende invalshoeken bij te dragen aan het natuurherstel. Samen gaan we er nu voor zorgen dat het Haringvliet klaar is als in 2018 de Haringvlietsluizen op een kier gaan en het zoute zeewater weer terug is in de monding van de grote rivieren. In het project werken het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Ark Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer samen.  Het was daardoor een flinke club mensen die bijeenkwam op 20 mei bij de Scheelhoek.

Aftrapevenement                                                                                                        Rond de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst was een aftrapevenement georganiseerd en districtbeheerder Gert de Groot van Natuurmonumenten mocht de spits afbijten. Tijdens een rondleiding op de Scheelhoek liet hij ons zien waarom dit natuurgebied het behouden meer dan waard is en wat er kan gebeuren om het met de bijdrage uit het Droomfonds robuuster te maken.       Daarna ging het hele gezelschap naar Hellevoetsluis voor een rondvaart over het Haringvliet.                                                                                                                      De rondvaart ging langs de verschillende deelprojecten en steeds kon de trekker van dat project zijn droom uit de doeken doen. Collega Luc Korpel vertelde over het natuurherstel bij de Westplaat Buitengronden en de Meneerscheplaat. Ook de aanleg van een boardwalk, een wandelvlonder langs de oever van het Haringvliet zat in haar verhaal.                                                                                                                          Het Droomfonds gaat ook de mogelijkheden voor natuurbeleving verbeteren. Daarbij wordt gedacht aan de bouw van een uitkijktoren en/of een spiekkoepel op plekken waar veel vogels te zien zijn. Dat kan op een bestaande plek zijn, maar het is ook mogelijk dat dit in een nieuw natuurgebied gaat gebeuren. De spiekkoepel kan worden gebouwd in het midden van een vogelkolonie. De meeuwen en sterns zitten dan om je heen te broeden. Het lijkt mij een fantastische ervaring om dat nog eens te zien.

Wintertalingen op de Ventjagersplaten Foto Nico de Bruin
Wintertalingen op de Ventjagersplaten Foto Nico de Bruin

Zelf mocht ik iets vertellen over de Slijkplaat, één van de gebieden die Staatsbosbeheer in het Haringvliet beheert. Voor de Slijkplaat is van belang dat deze plaat na 2018 weer in een brakke omgeving komt te liggen. Dat is goed voor de duizenden kustbroedvogels die daar broeden. De verwildering van de plaat wordt daardoor tegengegaan. Er komt dus meer ruimte voor de vogels om te broeden. Ook zal, door de verbrakking van het Haringvliet, het voedsel van de kustbroedvogels veel dichter bij te halen zijn. Allemaal positieve ontwikkelingen dus.                                                                                           In het Spui vertelden medewerkers van Natuurmonumenten over natuurherstel op de Korendijkse- en Beningerslikken. Het gaat daarbij om het realiseren van geleidelijke overgangen van land naar water. Het slik, wat dan ontstaat werkt als een magneet op allerlei watervogels, omdat er veel voedsel te halen is.                                             Verder waren er bijdragen over de herintroductie van de Steur, de aanleg van Oester- en Mosselbanken en natuurlijk over het Kierbesluit. Over de Steur werd verteld dat deze vis wel 2,5 meter lang kan worden; indrukwekkende vissen dus. Voor deze vissoort zal in het grensgebied met Duitsland langs de Rijn een opkweekcentrum worden opgezet. De jonge steurtjes die daar geboren worden zullen worden uitgezet in de Rijn. Vandaar trekken ze stroomafwaarts om via het Haringvliet in de Noordzee terecht te komen, waar ze verder opgroeien. Als ze volwassen zijn komen ze terug en trekken de Rijn op om zich hoog stroomopwaarts voort te planten.

Na iedere bijdrage was er een spitsvondige en komische reactie van cabaretier Vincent Bijlo. Goede vondst van de organisatie om hem er bij te halen. We hebben erg van zijn commentaar genoten.

Uitwaaien                                                                                                                  Tussen de dromen door was er voldoende gelegenheid om buiten op het dek uit te waaien en te genieten van het Haringvliet. Breed, open water gaat voor mij nooit vervelen. Het is altijd weer anders. Mooie wolkenluchten hadden we ook op 20 mei.

Collega Harm Blom was ook goed op dreef. Geheel onverwacht kwam er een Bijeneter overvliegen en Harm zag hem zo goed dat hij die bijzondere vogel ook wist te herkennen.

Ondertekening overeenkomst                                                                                 Maar, uiteindelijk waren we bij elkaar voor de ondertekening van de samenwerkings-overeenkomst. Dat gebeurde aan het eind van de middag door de directeuren van de deelnemende organisaties. De ondertekening betekent dat we nu aan de slag kunnen.En dat gaan we ook doen. Jeroen Pauw zou zeggen: ”We gaan beginnen”!

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Foto Luc Korpel
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Foto Luc Korpel

Voor de komende jaren ben ik van plan u goed op de hoogte te houden van de voortgang van het project: “ Met de stroom mee”. Voor de natuur in het Haringvliet is dit project daarvoor belangrijk genoeg

 

reageren

geef een reactie

  • Saving sturgeons | Dear Kitty. Some blog
    2 juni 2015 om 15:14

    […] Haringvliet ecological restoration: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog