www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Hoog water voor weidevogels in Duivenvoordse-Veenzijdse Polder

7 oktober 2015 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

Door boswachter Jenny van Leeuwen

Staatsbosbeheer laat binnenkort twee stuwen aanleggen in de Duivenvoordse- Veenzijdse Polder, het prachtige natuurgebied tussen Den Haag, Wassenaar en Leidschendam. De stuwen worden ingezet om in het voorjaar het waterpeil te verhogen, zodat de ernstig bedreigde weidevogels hier in het broedseizoen een gedekte tafel aantreffen. De provincie Zuid-Holland heeft hiervoor geld ter beschikking gesteld.

Bodemonderzoek wordt uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de effecten van een peilverhoging. De resultaten bepalen hoeveel en hoe snel het waterpeil verder wordt verhoogd. Een knap staaltje waterwerk op maat dus!

DVP2_klein
De Duivenvoordse- Veenzijdse Polder is een groene oase in de Randstad. Torens van Den Haag op de achtergrond. Foto: Jenny van Leeuwen

Gedekte tafel
Enkele delen in de Duivenvoordse- Veenzijdse Polder zijn aangepast aan het waterpeil van agrarische gronden en daardoor te droog voor weidevogels. Gelukkig komt daar nu met financiële middelen van de Provincie Zuid-Holland verandering in. Door de aanleg van de twee stuwen kan het water structureel beter worden vastgehouden, zodat flora en fauna daarvan kunnen profiteren. In eerste instantie zullen vooral de weidevogels profiteren. In het broedseizoen wordt het waterpeil flink verhoogd, zodat het voedsel -dat alleen in een vochtige bodem zit- binnen het bereik van de snavels van de weidevogels komt. De vochtige bodem vertraagt bovendien de grasgroei, waardoor bloemen en kruiden meer kans krijgen. Dit is goed voor de kuikens van weidevogels. Zodra de kuikens uit het ei kruipen, moeten ze namelijk zelf hun kostje bijeen scharrelen. Zij eten voornamelijk insecten die op bloemrijke graslanden afkomen.

plek_stuw
De plek waar een van de stuwen zal komen. Foto: Jenny van Leeuwen

Rijk leven op bloemrijke weiden
Op dit moment wordt een bodemonderzoek uitgevoerd in het natuurgebied. Dit onderzoek moet uitwijzen wat de effecten zijn van een structureel hoger waterpeil in het voormalig agrarische gebied. Als het waterpeil hoger wordt, kan het zijn dat de voedingsstoffen van voormalig sterk bemeste percelen in een keer vrij komen met het hogere water. Dit kan ongewenste verruiging tot resultaat hebben. Door de bodem vooraf aan de verhoging van het waterpeil op voedingsstoffen te bemonsteren kan de peilverhoging, na wetenschappelijk advies, weloverwogen en goed gefaseerd plaatsvinden. Uiteindelijk leidt een hoger waterpeil tot een verbetering van de ecologie. Op termijn profiteren dus niet alleen de weidevogels van het hogere water maar ook talloze bloemen, kruiden, insecten en vogels die voorkeur hebben voor het rijke leven in de bloemrijke weiden!

Een oudere stuw aan de rand van het gebied doet al jarenlang goed werk voor het zuidoostelijke deel van de polder. Met de nieuwe stuwen zal ook het noordwestelijke deel vernatten.

Alles op alles voor de weidevogels
Staatsbosbeheer zet zich in om het de beschermde weidevogels zo veel mogelijk naar de zin te maken. Het gaat namelijk erg slecht met de weidevogels in Nederland. Sinds 1960 is 60% van alle weidevogels verdwenen door de intensivering van de landbouw en dreigen ze uit te sterven in Nederland. In de veenweidegebieden van Staatsbosbeheer met een hoger waterpeil gaat het goed met de weidevogels. Staatsbosbeheer is blij dat deze maatregel nu ook in de Duivenvoordse- Veenzijdse Polder kan worden getroffen.

De weidevogels zullen al op korte termijn profiteren van een hoger waterpeil. Foto: tureluur en scholekster in de polder. Jenny van Leeuwen
Tureluur en scholekster in de polder. De weidevogels zullen al op korte termijn profiteren van een hoger waterpeil in het voorjaar. Foto: Jenny van Leeuwen
reageren

geef een reactie

  • Birds in meadows, fungi in trees, in The Netherlands | Dear Kitty. Some blog
    7 oktober 2015 om 07:55

    […] Measures for grassland birds in Duivenvoordse-Veenzijdse Polder: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog