www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Weidevogels in het nieuws!

30 maart 2017 Boswachter Jenny van Leeuwen in Zuid-Holland
Foto Peter Broere

De weidevogels zijn in het nieuws. Wat is er aan de hand? Het CBS heeft bekend gemaakt dat het slecht gaat met de weidevogels in Nederland. Sinds 1960 is 60 tot 70 procent van de weidevogels verdwenen en dreigen ze uit te sterven in Nederland. De intensieve melkveehouderij heeft ervoor gezorgd dat bloemrijke weiden steeds zeldzamer zijn. De lage waterstand op de hoogproductieve graspercelen en het daardoor steeds vroeger maaien in het voorjaar, zorgt al jaren voor een minimale kuikenoverleving. Op de graslanden van Staatsbosbeheer krijgen de weidevogels voorrang.

Boeren pachten het grasland van Staatsbosbeheer, maar mogen dit gebruiken onder de strikte regels van een late maaidatum, lage of geen bemesting en een maximum aantal koeien dat mag worden ingeschaard. Staatsbosbeheer hanteert in samenwerking met het Hoogheemraadschap een hoger waterpeil op dergelijke percelen. Als grasland op deze manier wordt beheerd, zie je dat de weidevogelaantallen wél stand kunnen houden.

De Wilck in EenVandaag
Omdat in De Wilck ieder jaar weer recordaantallen weidevogels zitten, kwam het actualiteitenprogramma EenVandaag opnamen maken. Het is nu nog erg vroeg in het voorjaar, maar de eerste grutto’s en kieviten hebben al een nest gemaakt. Het wordt de komende maanden alleen maar drukker met weidevogels in De Wilck. Veel weidevogels zijn pas net aangekomen en zijn nog aan het uitrusten en ‘opvetten’ bij de plassen in de buurt, zoals het Zaanse Rietveld. Zodra ze weer voldoende energie hebben en een broedpaartje hebben gevormd komen ze naar de weilanden, zoals De Wilck. Binnenkort komen ook de kruidenrijke graslanden optimaal in bloei. Juist op dat moment –april en mei- lopen er kuikens rond. Zo is alles precies op elkaar afgestemd.
Op dit moment vertrekken nog de laatste wintergasten zoals de smienten en ganzen die in De Wilck overwinteren. Die maken plaats voor de weidevogels die nu juist arriveren. Als binnenkort de bloemrijke graslanden in bloei staan, is het optimaal vertoeven voor de weidevogels! Bekijk de uitzending van EenVandaag, maar kom vooral ook in april of mei eens kijken naar het lentefeest in De Wilck!

Jonge grutto Foto: Nico de Bruin

Kuikenoverleving
Staatsbosbeheer zet in haar beheer extra in op kuikenoverleving. De kuikens hebben voldoende rust en voedsel nodig om te kunnen overleven en uiteindelijk ‘vliegvlug’ te worden. De kuikens zijn veelal nestvlieders en moeten dus vrijwel direct nadat ze uit het ei zijn gekropen hun eigen kostje bij elkaar rapen. Zij zijn afhankelijk van de insecten die op de bloemen en kruiden op bloemrijke graslanden af komen. Bloemrijke weiden krijg je door een lage bemesting en een hoog waterpeil. Onder deze omstandigheden groeit gras minder snel en krijgen bloemen en kruiden kans om te groeien en te bloeien. Kuikens hebben ook rust nodig en een veilige omgeving. Op de bloemrijke weiden hebben de kuikens voldoende te eten én de mogelijkheid om te schuilen voor predatoren zoals roofvogels. Bovendien worden de graslanden van Staatsbosbeheer pas laat gemaaid, vaak pas na 15 juni of zelfs 1 juli. Indien er in juni wordt gemaaid, wordt eerst per perceel gekeken of er nog kuikens op de percelen zitten en wanneer er dus kan worden gemaaid. Pas dan krijgen de boeren die deze percelen van Staatsbosbeheer pachten, toestemming om te maaien. Deze manier van samenwerken, waarbij Staatsbosbeheer de regie heeft over wat er wel en niet gebeurt op het grasland en de boer toch ook het gras kan winnen, levert uiteindelijk voor iedereen wat op. Bovenal hebben de kuikens op deze percelen wél kans om te overleven en dat is wat ons betreft het allerbelangrijkste!

Het tij kan gekeerd worden!
In de weidevogelgebieden die Staatsbosbeheer in het Groene Hart beheert, zoals De Donkse Laagten, de Reeuwijkse Plassen en De Wilck, blijft het aantal weidevogels stabiel of nemen de aantallen toe. Dit in tegenstelling tot de landelijke trend, waar de weidevogelpopulatie juist afneemt. De boswachters van het Groene Hart laten zien dat met zorgvuldig beheer het tij voor de weidevogels in Nederland gekeerd kan worden.

Bijzondere witte grutto gesignaleerd
In het Zaanse Rietveld ontdekte onze vaste fotograaf Peter Broere op woensdag 29 maart een bijzondere witte grutto. Een paar dagen daarvoor werd ook in De Wilck een witte grutto ontdekt door vrijwillige vogelteller Cor Kes. Of het om dezelfde grutto gaat, is niet bekend. Een opvallende verschijning is het in ieder geval wel! Het gaat overigens niet om een albino, maar waarschijnlijk grutto met pigmentafwijking die ook wel leucisme wordt genoemd. Het is zeer bijzonder dat een grutto zonder pigment zich redt en de volwassen leeftijd bereikt. Aangezien de vogel geen schutkleur heeft, is het heel kwetsbaar.

Een opvallende verschijning, die witte grutto in Zaanse Rietveld Foto: Peter Broere
reageren

geef een reactie