www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Boswerkzaamheden in Leidschendammerhout

3 juli 2017 Boswachter Peter Apswoude in Zuid-Holland

Een harvester aan het werk

Vandaag zijn wij gestart met de houtoogst in het bos van het Leidschendammerhout aan het Duinwaterpad in Leidschendam. Het zagen vindt plaats met oogstmachines en duurt een paar weken. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn. De houtoogst vindt juist in de komende periode plaats, omdat het terrein nu droog genoeg is voor de werkzaamheden. Zo ontstaat er zo min mogelijk schade aan het gebied. We beginnen met de percelen gelegen aan de zijde van de Star.

Duurzaam bosbeheer
De houtoogst vindt plaats door dunning en verjonging. Bij dunning wordt een deel van de bomen weggehaald om de bomen die overblijven meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden op een plek alle bomen omgezaagd. Op de open plekken kan zaad dat al in de bodem aanwezig is, ontkiemen, waardoor er een nieuw bos gaat groeien. In het Leidschendammerhout vindt op vier percelen verjonging plaats. Het gaat daar om kap van grote populieren. Hier planten we populieren of ander duurzaam loofbos als eik, linde, prunus of vlier terug.
Voor de andere plekken geldt een dunning. Enkele stukken bos zijn helaas erg aangetast door essentaksterfte. Hier gaan we ter plekke bekijken welke essen we kunnen laten staan en welke we in verband met veiligheid moeten verwijderen.

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden en welke niet. Bomen die geveld worden, krijgen een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Het zelf zagen gebeurt met een geavanceerde oogstmachine, een ‘harvester’. Deze kan nauwkeurig en precies werken. Hij zaagt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden kunnen door het zware transport  tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Maar ze worden na de boswerkzaamheden zo snel mogelijk hersteld.

Zorgvuldig vakmanschap
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden door een ecoloog wordt bekeken of er bijvoorbeeld nesten van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We houden ook rekening met andere soorten die op de rode lijst staan. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

reageren

geef een reactie

 • Erik Buijs
  24 juli 2017

  als belangstellende collega`s zijn wij te gast geweest bij Peter Apswoude in de leidschendammerhout
  na een leuke ontvangst heeft hij ons terplaatsen professioneel geinformeerd over de inzet van een harvester en de eindkap van de Essen opstastand
  mede het gevolg van Essen tak sterfte
  ook bekeken wij de invoed van de begrazing door runderen
  in de afsluiting hebben we afgesproken elkaar als vakgenoten zo nu en dan tew treffen om ervaringen uit te wisselen
  bedankt
  vriendelijke groet Erik Buijs

 • Erik Buijs
  3 juli 2017

  Beste Peter
  Leuk je zo weer te ‘ zien’
  Ik wil deze week graag met 2 collega’ s bosmedewerkers op jullie werk in de Leidschendammerhout komen kijken
  Kunnen we daarvoor wat afspreken
  Zodat je er bij bent voor een professionele uitleg
  Doe maar een voorstel
  En wij komen langs
  Vriendelijke groet Erik Buijs

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog