www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Zieke essen als basis voor historische huizen in de Broekpolder

15 februari 2018 Boswachter Lieke Verhoeven in Zuid-Holland

Zieke essen in de Broekpolder

De Broekpolder in Vlaardingen is een van de gebieden die wij als team Hof van Delfland gedeeltelijk beheren. Het is een stuk natuur dicht tegen de stad aan, dat zonder protest van de lokale bevolking nu vol met huizen had gestaan. Inmiddels is het gebied omarmt door de omgeving, en wordt er volop gebruik van gemaakt door vele bezoekers.

Komend jaar worden er op het Educatief Archeologisch Erf, onderdeel van Federatie Broekpolder, twee historische huizen nagebouwd: het Rottahuis en een boerderij uit Spijkenisse, beide uit de 11e eeuw. Een deel van het hout dat gebruikt gaat worden voor de bouw van de huizen is afkomstig uit de Broekpolder: Hollands hout uit een van de bospercelen van Staatsbosbeheer met zieke essen. De voorbereidingen voor de houtoogst starten in week 7, en verwacht wordt dat de benodigde bomen half maart uit het bos gehaald zijn.

Zieke essen in de Broekpolder

 

De nieuwe huizen zijn een uitbreiding van het huidige Educatief Archeologisch Erf, waar nu al het Vlaardingencultuurhuis staat. De bouw van de nieuwe huizen sluit mooi aan bij het jaar waarin Vlaardingen terugblikt naar 1018. In dat jaar vond de slag bij Vlaardingen plaats en daar wordt dit jaar uitgebreid bij stilgestaan in de stad. Naar verwachting zal tenminste één van de twee huizen in de Broekpolder af zijn als de festiviteiten in juni beginnen. Het Educatief Archeologisch Erf heeft Staatsbosbeheer gevraagd om lokaal hout te leveren voor de bouw van de huizen.

 

 

Ontwerp voor de historische huizen in de Broekpolder door Dirk Oomen

 

Essentaksterfte

In heel Nederland gaat de es massaal dood als gevolg van de boomziekte essentaksterfte. De ziekte essentaksterfte wordt veroorzaakt door een agressieve exotische schimmel. Een besmette es is van nature niet bestand tegen de schimmel en zal dus niet van deze ziekte herstellen, aangezien er geen remedie voor handen is. De bomen die in de afgelopen jaren ziek geworden zijn, kunnen op onvoorspelbare momenten takken verliezen en spontaan omvallen.

Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de in de Broekpolder aanwezige essen is aangetast. De komende jaren zullen de zieke essen in de Broekpolder moeten wijken voor een nieuw bos met verschillende soorten bomen. Een bos dat klaar is voor de toekomst. Staatsbosbeheer is momenteel bezig met het voorbereiden van maatregelen om het bos weer om te vormen tot een gezond geheel. Een van de eerste maatregelen is nu het kappen van zieke essen voor de bouw van de middeleeuwse huizen. Hiervoor is een bosvak uitgekozen in het noordoosten van de Broekpolder. Ongeveer een kwart van de essen uit dit vak zullen worden gekapt voor de bouw van de huizen.

 

Stippen op bomen

Deze week start Staatsbosbeheer met de voorbereidingen voor het kappen van een deel van de essen. Vooraf vindt er een ecologisch onderzoek plaats om schade aan flora en fauna tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Bomen die moeten blijven staan, bijvoorbeeld omdat er nesten of broedholen in zitten, laten we staan en worden gemarkeerd met een blauwe stip. Dit markeren noemen we blessen. Uit de overige bomen wordt een selectie gemaakt om te kappen.

 

Gebleste es

 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stuur dan een mailtje naar l.verhoeven@staatsbosbeheer.nl.

Voor meer informatie over het Educatief Archeologisch Erf kan je kijken op www.federatiebroekpolder.nl/archeologischerf, meer informatie over de slag bij Vlaardingen en de festiviteiten daarom heen zie www.vlaardingen1018.nl/.  

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog