www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Boswerkzaamheden Haagse Bos

19 juli 2018 Boswachter Jenny van Leeuwen in Zuid-HollandStaatsbosbeheer start vanaf 25 juli met boswerkzaamheden in het Haagse Bos in de vorm van een dunning. Dit betekent dat er bomen worden weggehaald om de andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Het bosonderhoud is nodig om het bos vitaal, veilig en gevarieerd te houden. Als resultaat heeft Staatsbosbeheer een toekomstbestendig bos voor ogen, met daarin een variatie aan bomen zowel in soort als in leeftijd.

Het Haagse Bos is in de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd en daarna grotendeels her-ingeplant met eiken en beuken. De bomen zijn dan ook veelal van dezelfde leeftijd. Dit maakt het bos kwetsbaar. Een gezond en toekomstbestendig bos heeft meer variatie nodig. Na de werkzaamheden ontstaat ruimte voor de bomen die blijven staan om te volgroeien én voor de volgende generatie bomen om zich te ontwikkelen en op te groeien.

Extra onderhoud door essentaksterfte

De reguliere dunning wordt dit keer gecombineerd met de aanpak van essentaksterfte. In Zuid-Holland slaat de essentaksterfte zwaar toe, zo ook in het Haagse Bos. De es is een waardevolle inheemse boomsoort die helaas sinds een aantal jaren massaal ziek is. De ziekte is feitelijk niet te genezen en verspreidt zich steeds sneller. Op sommige plekken is het effect van de ziekte goed zichtbaar. De bomen hebben dode takken en een dunner wordende boomkroon of zwammen en zwarte plekken op de stam. Soms ook is de ziekte minder goed zichtbaar, maar manifesteert zich wel degelijk. Je ziet dan verse verticale scheuten aan takken of stammen van de es. Deskundigen hebben in het Haagse Bos geen onaangetaste essen kunnen vinden. Aangetaste bomen zijn onveilig en kunnen ineens omvallen. De essen die dichtbij de paden staan, zullen daarom worden weggehaald. We zullen daarentegen zoveel mogelijk essen sparen om de soort wel voor het Haagse Bos te behouden. Het weghalen van de essen leidt tot gaten in het bos. Deze gaten zullen binnen een jaar worden opgevuld met nieuwe inplant van linde, fijnspar, beuk, eik en struikvormers als lijsterbes, hazelaar en meidoorn. Hierdoor wordt het bos gevarieerder en bovendien: wat bos is, blijft bos.

Tijdens de laatste storm op 18 januari jl. zijn er veel essen omgegaan in het Haagse Bos. Bij de afgebroken essen kon je al goed de aantasting door de essentaksterfte van binnenuit zien.

Zorgvuldig aan de slag

Staatsbosbeheer gebruikt voor deze onderhoudswerkzaamheden aangepast materieel om de schade aan andere bomen en aan de bosbodem zoveel mogelijk te beperken en werkt zorgvuldig voor plant en dier. Zo wegen we zorgvuldig af welke bomen weg moeten. Ook wordt voor aanvang van de werkzaamheden bekeken of er bijvoorbeeld burchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We houden ook rekening met andere soorten die op de rode lijst staan. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Paden en bosdelen zullen tijdelijk worden afgesloten of minder goed begaanbaar zijn, doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

 

reageren

geef een reactie

 • Ingeborg Breuers
  7 augustus 2018 om 23:49

  hoop dat echt alleen het hoognodige gekapt zal worden …

  • Josee Groenewegen
   28 augustus 2018 om 22:43

   De kaalslag is ronduit schokkend! Lees de reactie van o.a. AVN.

 • mw. van Luxemburg
  19 juli 2018 om 12:41

  heel fijn dat het haagse bos, waar ik minstens een maal per week loop, zo zorgvuldig wordt bijgehouden. Een groot goed veel groen in de omgeving te hebben en vooral te houden! Nu nog graag de fietsers van de wandelpaden…..

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog