www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

2019 Een vliegende start

14 januari 2019 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland

Het is hartje winter. De oliebollen zijn achter de kiezen en het vuurwerk uit de lucht. Tijd om eens naar de agenda te kijken. Kleine waarschuwing vooraf: 2019 gaat een vliegende start krijgen. Dit blog wordt dan ook een bijzondere. Ik hoop dat u het bij kunt houden.

10 januari – opnamen BinnensteBuiten Katwijk

Met boswachter Marieke en de filmploeg van KRO-NCRV een dag op pad op zoek naar sporen uit het verleden. Van het in jaren 30 geplante Ganzenhoekbos in Wassenaar langs de Atlantikwall naar de akkerlandjes in Katwijk. Uitzenddatum eind januari.

Opnamen NCRV- KRO 's Binnenste Buiten op de tankmuur van Katwijk (foto Aircarus Productions)
Opnamen NCRV- KRO ’s BinnensteBuiten op de tankmuur van Katwijk (foto Aircarus Productions)

15 januari – start PAS werkzaamheden Noordwijk

De komende weken worden in de duinen van Boswachterij Noordwijk duinvalleien geschoond, stuifkuilen gegraven en exoten als rimpelroos en zijdeplant verwijderd. Dit in het kader van het door de provincie gefinancierde programma aanpak stikstofdepositie (PAS). De PAS moet de gevolgen van stikstof die uitgestoten wordt door verkeer, landbouw en industrie in de natuur compenseren én duinen weer in beweging te brengen. Want stuivende duinen zorgt voor behoud van soortenrijke duinen.

Kraan verwijdert vegetatie op de zeereep – Noordwijk (foto boswachter Mark Kras)

21 januari – start Ganzenhoekbos Wassenaar

Na enkele jaren van zorgvuldig afstemmen met Stichting Behoud Ganzenhoekbos, Stichting Vrienden van Wassenaar, gemeente Wassenaar, provincie Zuid-Holland en collega natuurbeheerder Dunea gaat nu het werk in het Ganzenhoekbos beginnen. Zo’n 2000 dennen wijken om ruimte te maken voor de grote vitale dennen en 325.000m2 duinbos van de toekomst.

Met oogstmachines (harvesters) en uitrij combinaties (forwarders) worden de nu gestipte bomen gekapt en afgevoerd naar de parkeerplaats tegenover Hotel Duinoord. Uiterlijk 15 maart ligt al het hout hier opgestapeld om zo snel mogelijk afgevoerd te worden. Zo draagt het fsc-hout van het Ganzenhoekbos bij aan de jaarlijkse houtbehoefte in Nederland. Echt Hollands Hout, dus.

Boomstammen worden verzameld (foto boswachter Mark Kras)

1-2 februari – boswerkdag Ganzenhoekbos Wassenaar

Tijdens het werk in het bos organiseren we op twee dagen een boswerkdag. Al wandelend kunt u verschillende boswerkzaamheden zien; werk met grote machines, maar ook met de motorzaag. En misschien zijn er zelfs paarden om het hout uit te slepen.

https://youtu.be/gQOYoZkzq-A

13 februari – première Backyard Wilderness Omniversum Den Haag

Op het grootste filmscherm de Benelux verschijnt vanaf 13 februari in het Omniversum de prachtige natuurfilm Backyard Wilderness. Op verschillende dagen zullen boswachters de film inleiden. Na de voorstelling is er een speciale tuinsafari voor de kinderen om hen een klein kijkje te geven in hun eigen Backyard Wilderness. Extra bijzonder aan de film is dat hij is ingesproken door Staatsbosbeheer boswachters Jenny van Leeuwen van het Haagse bos en ondergetekende.

Inspreken van de vaderstem door boswachter Mark Kras voor Backyard Wilderness (foto Omniversum)

15 maart – Start broedseizoen

Terwijl de natuur begint aan het zorgen voor een nieuwe generatie planten en dieren keert de rust wat terug in Hollands Duin. Hoewel.. Er wordt natuurlijk wel extra aandacht gegeven aan de hondenbezitter om hen eraan te herinneren waarom de hond weer aan de lijn moet. De lente is begonnen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog