www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Veelbelovend jaar voor weidevogels in De Wilck en Polder Westeinde

2 mei 2019 Boswachter Jenny van Leeuwen in Zuid-Holland
grutto kuiken in De Wilck

In de weidevogelvriendelijk beheerde polders De Wilck en Polder Westeinde in het Groene Hart zet Staatsbosbeheer vol in op het behoud van weidevogels als de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Met gebiedsuitbreiding en extra plasdras is het reservaat nog geschikter gemaakt als ‘Bed, Bad & Breakfast’ voor de broedende vogels.

Uitbreiding Polder Westeinde

Goed nieuws voor Polder Westeinde bij Zoeterwoude: onlangs heeft Staatsbosbeheer dit weidevogelreservaat met 30% kunnen uitbreiden van 47 naar 62,5 hectare. Hierdoor is niet alleen de oppervlakte broedgebied voor weidevogels vergroot, maar kan ook het beheer ervan beter worden afgestemd met het huidige reservaat. De inrichting van de nieuwe percelen om het waterpeil te verhogen, zal nog plaatsvinden. In Polder Westeinde zien we een licht stijgende lijn in de totale aantallen weidevogels. Dit jaar blijven de aantallen kievit helaas wel wat achter. Dit is in lijn met het landelijke beeld. Door in te grijpen met passende beheermaatregelen en sleutelen aan het waterpeil, zijn de aantallen grutto en scholekster hier in de lift.

Grutto met kuiken
Grutto met kuiken

Extra plasdras in De Wilck

Ook in De Wilck tussen Zoeterwoude en Hazerswoude zijn veelbelovende ontwikkelingen ten gunste van de weidevogels. Aan de oostzijde van het gebied wordt De Wilck hopelijk met 9 hectare grasland uitgebreid t.b.v. de weidevogels! Verder werd er onlangs nog een extra zonnepomp geplaatst door vrijwilligers en donateurs voor meer voedselrijke plasdras en slikrandjes in De Wilck. Het effect van de eerste zonnepomp die vorig jaar is geplaatst was meteen zichtbaar met de komst van 3 steltkluten in het broedseizoen en een unicum voor dit gebied: kleine plevieren hebben er vorig jaar voor het eerst hun jongen groot gebracht! In dit gebied broeden nog steeds recordaantallen weidevogels voor met ook sinds vorig jaar een nieuwkomer, de gele kwikstaart. De teller voor dit broedseizoen staat nu op totaal 200 broedsels waarvan 70 broedparen kievit en 60 broedparen grutto op (nu nog) 120 hectare. Dit is het getelde aantal broedparen, het werkelijke aantal ligt nog wat hoger. Naarmate het voorjaar vordert, zal de teller zeker nog verder oplopen.

Gele kwikstaart in De Wilck
Gele kwikstaart in De Wilck

Maatwerk

De Wilck en Polder Westeinde zijn natuurgebieden in het Groene Hart die speciaal voor vogels zijn ingericht: in de winter is er een plek om te rusten voor de wintergasten, in de lente een plek voor weidevogels om te broeden en in het vroege voorjaar en in de herfst komen duizenden trekvogels hier een pauze houden om even aan te sterken voor ze weer verder trekken. Dat vergt in ieder seizoen maatwerk in beheer.

Voor de weidevogels zijn er in het broedseizoen speciale beheermaatregelen: hoog waterpeil, laat maaien en geen of slechts beperkt ruige mest. Dit levert speciaal kuikenland op, bestaande uit een korte, open en kruidenrijke grasvegetatie. Dergelijke kruidenrijk grasland trekt duizenden insecten waar de jongen groot op worden.

Urgentie

Landelijk nemen de aantallen weidevogels nog steeds af. Sinds 1960 is meer dan 60 procent van alle weidevogels verdwenen door de intensivering van de landbouw en dreigen ze uit te sterven in Nederland. Met name de grutto –onze nationale vogel en hét icoon van het oud-Hollandse polderlandschap- is echt een zorgenkindje geworden. De urgentie hiervan is inmiddels gelukkig duidelijk en er zijn talloze initiatieven in samenwerking met provincie, rijksoverheid en boeren om het tij te keren, waaronder bijvoorbeeld ook Natuurinclusieve Landbouw.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog