www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Vraag het de boswachter

3 september 2019 Boswachter Lieke Verhoeven in Zuid-Holland

De infokar van Staatsbosbeheer

Vanaf volgende week starten we met de geplande boswerkzaamheden in het Maaslandse bos en langs het Trekkadepad. Het gaat hier vooral om het verwijderen van zieke essen. Daarnaast voeren we een dunning uit. Langs het Trekkadepad halen we ook hoge bomen weg in het kader van het Weidevogelkerngebied Commandeurspolder. Tijdens de uitvoering wordt het Maaslandse bos geheel afgesloten en is het gebied enkele weken niet toegankelijk voor publiek. Ook het Trekkadepad wordt tijdelijk afgesloten, hiervoor wordt ter plekke een omleiding aangegeven.

Wil je een kijkje komen nemen bij de werkzaamheden, en uitleg krijgen over het bosbeheer? Kom dan naar het boswachtersspreekuur op woensdag 18 september! Meer info lees je onderaan het blog.

Nu gezonde bomen vol ik het blad staan vallen de zieke bomen des te meer op

Zieke essen

Niet alleen in het Maaslandse bos, maar in heel Nederland gaat de es massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. Zieke essen worden niet meer beter en kunnen gemakkelijk omvallen wanneer deze aangetast en verzwakt zijn. Daarom zijn we de komende tijd bezig met het weghalen van zieke essen om de veiligheidsrisico’s voor bezoekers te beperken. Waar de zieke essen niet op wegen en paden kunnen vallen blijven deze waar mogelijk staan. Ook voeren we op enkele plaatsen een dunning uit. Door een aantal bomen weg te halen krijgen andere bomen meer licht en ruimte om te groeien. Het combineren van werkzaamheden zorgt ervoor dat de overlast beperkt blijft. Na de werkzaamheden starten we zo snel mogelijk met de herplant, waarbij we een variatie aan bomen en struiken terug planten. Een kaart van de geplande werkzaamheden is hier te vinden.

Weidevogelpact

Langs het Trekkadepad staan ook zieke essen die weggehaald worden. Daarnaast zullen er hoge bomen langs de kade verwijderd worden, in het kader van het Weidevogelkerngebied Commandeurspolder dat het Weidevogelpact Midden-Delfland afgelopen winter realiseerde. Een van de maatregelen om een gebied succesvol in te richten voor weidevogels is het vergroten van openheid en uitzicht. Meer informatie over het Weidevogelpact lees je hier.

 

De grutto is een van de weidevogels die hopelijk in aantallen toeneemt in de Commandeurspolder

Toegankelijkheid

In verband met veiligheid wordt het Maaslandse bos tijdens de werkzaamheden helemaal afgesloten. Het gebied is dan enkele weken niet toegankelijk voor bezoekers. Ook het Trekkadepad wordt tijdelijk afgesloten wanneer daar gewerkt wordt. We geven ter plaatse een omleiding aan. Staatsbosbeheer vraagt bezoekers de afsluitingen te respecteren, voor de eigen veiligheid!

 

Aangetaste essen kunnen op onvoorspelbare momenten omvallen, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen

Boswachtersspreekuur

Om bewoners van Maasland, betrokken mensen uit de omgeving, of andere geïnteresseerden gelegenheid te bieden om vragen te stellen over de werkzaamheden, organiseren we op woensdag 18 september een zogenaamd boswachtersspreekuur. De boswachters van Staatsbosbeheer zijn dan aanwezig om uitleg te geven over het bosbeheer. Iedereen is van harte welkom tussen 16:00 en 18:00 uur, op de bomenweide ten westen van het Maaslandse bos. De koffie staat klaar!

 

Eerder organiseerden we al een boswachtersspreekuur in de Kerkpolder

Meer informatie? Neem contact met ons op

Voor meer informatie over essentaksterfte of de werkzaamheden in het Maaslandse bos kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer: HofvanDelfland@Staatsbosbeheer.nl, 010-4600591, of kijk op de website van Staatsbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog