www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Het beheren van de vogeleilanden midden op het Haringvliet

25 november 2021 Boswachter Vera in Zuid-Holland

De vogeleilanden Slijkplaat, Ventjagersplaten en Bliek op het Haringvliet zijn speciaal voor kustbroedvogels aangelegd. Kustbroedvogels houden over het algemeen van kale vlaktes met weinig vegetatie. Het is daarom belangrijk om er voor te zorgen dat de eilanden een geschikte plek blijven voor kustbroedvogels. Maar hoe (en waarom) wordt een eiland midden op het Haringvliet door Staatsbosbeheer beheerd? Dat leggen we graag in dit blog verder uit.

Zoete omstandigheden
De vogeleilanden worden omringd door zoet water. En wat krijg je bij een zoet gebied? Vegetatie! En dat is nu precies waar kustbroedvogels niet van houden. Kustbroedvogels zoals de visdief en de kluut vinden het namelijk fijn om hun nest(jes) te bouwen op een kale bodem. Dit nestje bestaat enkel uit een kuiltje in de grond met soms wat schelpjes en kleine takjes. Dit is ook één van de redenen waarom het niet toegestaan is voor het publiek om de eilanden te betreden. De nestjes zijn heel goed gecamoufleerd waardoor je deze als bezoeker heel makkelijk over het hoofd kunt zien, met alle gevolgen van dien.

Nest van een kleine plevier. Foto gemaakt door @ Vera Willemsen (Staatsbosbeheer) tijdens een monitoringsronde

Maaien
In het najaar worden de eilanden helemaal kaal gemaaid. Dat klinkt best rigoureus, maar ik leg verderop uit waarom dit belangrijk is. Aangezien de eilanden midden op het Haringvliet liggen, moeten de beheerders soms hun creativiteit gebruiken om met de trekker hier te komen. Afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige vegetatie zijn er twee verschillende manieren om de eilanden te maaien. Vorig jaar was het bijvoorbeeld voldoende om op één van de eilanden met een kleine groep mensen aan de slag te gaan met een bosmaaier. Een bosmaaier is een draagbaar gereedschap waarmee verschillende vegetatie kan worden gemaaid. Wanneer de vegetatie grootschaliger aanwezig is, maaien we de eilanden met een kleine trekker. Een trekker? Hoe komt deze op het eiland? De trekker is zo klein dat deze gemakkelijk met een bootje te vervoeren is naar de eilanden.

Helemaal kaal
We beginnen in het najaar met het verwijderen van alle wilgjes. Kustbroedvogels houden zoals eerder gezegd niet van vegetatie, en dus al helemaal niet van bomen! Predatoren zoals kraaien komen op bomen af om hier een nest te maken. In dat geval hebben de kleine kustbroedvogels geen schijn van kans. Na het verwijderen van de wilgjes wordt het eiland helemaal kaal gemaaid. Dit gebeurt alleen bovengronds zodat de wortels van de vegetatie blijven zitten.

Ideale omstandigheden
Wanneer de kustbroedvogels in het voorjaar richting de eilanden komen om te broeden, hebben zij de ideale omstandigheden om hun nestje te maken op de kale grond. Omdat er bovengronds wordt gemaaid gaat de vegetatie in de loop van het broedseizoen wanneer de eerste vogels uit het ei zijn gekomen weer groeien. En op dat moment is een beetje vegetatie juist meer dan welkom! De jongen die zijn uitgekomen kunnen in de vegetatie wegduiken en schuilen voor bijvoorbeeld predatoren.

Vogelkijkhut
Zoals we al vertelde zijn de vogeleilanden niet toegankelijk voor het publiek, de vogelsoorten worden daardoor niet verstoort. Toch is er een manier bedacht waarop men één van de eilanden kan beleven. Midden in het Haringvliet heeft het Wereld Natuur Fonds een eiland gebouwd, speciaal voor broedende vogels en voor vissen, die in de ondieptes kunnen rusten en paaien. Bliek wordt samen door Staatsbosbeheer en het Hoekschewaards Landschap beheerd. Het vogeleiland Bliek is per boot te bereiken en hier kan je een kijkje nemen vanaf de bijzondere vogelkijkhut. Het eiland kan daarmee bewoners rond en gebruikers van het Haringvliet laten zien welke vogelsoorten er allemaal leven op het eiland Bliek. Na hoog water of storm controleren wij ook de vogelkijkhut, zodat het eiland de ideale omstandigheden biedt voor álle bezoekers ;-).

Vogelkijkhut op Bliek
reageren

geef een reactie

  • Peter
    25 november 2021 om 19:07

    Interessant! Wij zitten er zelf aan te denken om 1,75 HA vogelvriendelijk te maken maar hebben geen idee waar te beginnen…..

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog