www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Kwaliteitsimpuls Abtswoudse bos – Speelnatuur

4 juli 2022 Boswachter Lisa Wassenaar in Zuid-Holland

Dit blog is voor iedereen die (zijdelings) betrokken is bij het traject rondom speelnatuur in het Abtswoudse bos. De informatie is verwerkt in een tijdlijn met de meest recente gebeurtenissen bovenaan. Hoe meer je naar beneden scrolt hoe verder je terug in de tijd gaat.

Even opfrissen…

Het traject rondom speelnatuur in het Abtswoudse bos is onderdeel van de kwaliteitsimpuls. Alle documenten met betrekking op de kwaliteitsimpuls en speelnatuur zijn overzichtelijk op onze website terug te vinden.

Wat houdt de kwaliteitsimpuls in?

Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van een aantal RodS (Recreatie om de Stad) gebieden; de Balij, het Bieslandse bos en Abtswoudse bos. Sinds het wegvallen van structureel beheergeld voor deze RodS gebieden zijn vooral de recreatieve voorzieningen hard in kwaliteit achteruit gegaan. Door beroep te doen op subsidies, zoals de subsidieregeling Groen, van de Provincie Zuid-Holland kan Staatsbosbeheer de gebieden een kwaliteitsimpuls geven.

De komende jaren investeert Staatsbosbeheer om het gebied beter aan te laten sluiten aan de behoefte van de bezoeker en een beweegvriendelijke leefomgeving te realiseren. Hierbij focussen wij ons op het verbeteren van de bruikbaarheid, bereikbaarheid, sociale veiligheid en beheerbaarheid van de drie gebieden. Als nevendoelstelling zien wij ook graag een betere verbinding ontstaan tussen de gebieden en naburige woonwijken, een doelstelling die goed past bij die van de provincie “Het stimuleren van recreatiemogelijkheden om de hoek” en bij onze ambities voor een Groene Metropool.

Speelnatuur

Staatsbosbeheer kan en wil zijn terreinen meer inzetten voor gezondheid en fitheid van bezoekers waaronder onze jongste doelgroep, kinderen. Buitenspelen is een sociale en gezonde activiteit. De aanleg van speelnatuur geeft kinderen meer mogelijkheden om buiten te zijn, samen actief bezig te zijn en spelenderwijs de natuur te ontdekken. Het is belangrijk dat ze dit in een veilige omgeving – dichtbij huis en laagdrempelig – kunnen doen.

Beheer en ecologie

De subsidie is bedoeld voor het verbeteren van de recreatieve voorzieningen. Wij kunnen het te besteden bedrag dus niet inzetten voor het beheer. Desalniettemin is er wel ruimte om groen toe te voegen dat bijdraagt aan de beleving van het gebied. Uiteraard kiezen wij soorten die ook een grote ecologische bijdrage leveren.

Laatste update: 10 juli – we gaan uitvoeren!

Eind juli gaan de werkzaamheden voor de inrichting van speelnatuur van start. In goed overleg met de omgeving zijn we tot een gedragen inrichtingsplan gekomen. De uitvoering van de werkzaamheden wordt verzorgt door de GKB Groep. Om speelnatuur in het Abtswoudse Bos te realiseren zijn er diverse werkzaamheden; graafwerkzaamheden, aanbrengen van paden, installeren en keuren van speeltoestellen, inzaaien van het terrein met bloemrijke mengsels en aanbrengen van beplanting. Met veel plezier kijken we uit naar deze fase!

Hoe gaat het gebied eruit zien?
Het definitieve ontwerp vormt het uitgangspunt voor de uitvoering. Helaas blijkt de realisatie hiervan te duur te zijn, waardoor we hebben besloten het oostelijke deel van de kreek nu niet  uit te voeren. Na realisatie zal er een nieuwe kreek zijn, avontuurlijke paden en speelelementen met een natuurlijke uitstraling. Aangevuld met nieuwe bomen, struiken, grassen en bloemen ontstaat er een mooie herinrichting van het gebied.

Hoe lang gaan de werkzaamheden duren?
In totaal duren de werkzaamheden circa 10 weken. Het grootste deel vind plaats tussen eind juli en eind september. Eén á twee weken hiervan zijn in het najaar, tijdens het plantseizoen. Dan brengen we nog de laatste beplanting aan.

Wanneer kunnen gaat het terrein open voor publiek?
We verwachten dat er medio oktober het terrein open gaat voor publiek en iedereen met veel plezier de nieuwe speelroute kan gebruiken.

Wat merkt de omgeving van deze werkzaamheden?
Er zal een tijdelijke brug en depot worden aangelegd waar de grond wordt verzameld en later wordt afgevoerd. Op het terrein zullen bewegingen zijn met graafmachines en ander zwaar verkeer. Het centrale wandelpad vanaf de Willem Dreeslaan zal tijdelijk afgesloten worden. Omleidingen worden beschreven via bebording.

Dave Dekker, Projectleider Staatsbosbeheer: “Wat een mooi resultaat voor de omgeving! Met de inbreng van de buurt is een gedragen plan ontstaan, waar we heel trots op kunnen zijn.“

Bart van Berkel, Boswachter Beheer Staatsbosbeheer: “Spelenderwijs het ontdekken van de natuur en dat zo dichtbij Delft. Mooi om dit samen met de wijk te gaan bewerkstelligen.”

28 juni – Inloopmiddag

Zo’n 100 personen bezochten dinsdagmiddag 28 juni de laatste inloopmiddag. Omwonenden en geïnteresseerden hadden de gelegenheid om een terugkoppeling van de reacties van de inloopmarkt op 23 april persoonlijk te ontvangen. Ook konden de aanwezigen reageren op het nieuwe schetsontwerp middels een reactieformulier. De reacties van aanwezigen waren overwegend positief.

Monique Banus, Projectleider Staatsbosbeheer: “Ik ben blij dat mensen teruggaven dat we goed geluisterd hadden naar de reacties en dat veel mensen het plan beter vonden”.

William van Treuren, Voorzitter Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft: “Het Bewonersinitiatief en Staatsbosbeheer zijn met elkaar in gesprek geraakt en dat heeft de nu voorliggende plannen voor speelnatuur zichtbaar goed gedaan. Als de voorliggende plannen gerealiseerd worden, wordt de aantrekkelijkheid van het Abtswoudse bos als plaats om te recreëren en van de natuur te genieten voor de wijkbewoners vergroot.”

Luc Meijer, Vertegenwoordiger Bewonersinitiatief ‘Wij spelen niet mee’: “Het Bewonersinitiatief herkent in het nieuwe schetsontwerp duidelijk de inbreng van de bewoners gedaan tijdens de inloopdag op 23 april”.

Reageren

Tot en met 13 juli 2022 kan je reageren op het schetsontwerp. De reacties op het schetsontwerp stuur je naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl , o.v.v. reactie speelnatuur Abtswoudse Bos, door het reactieformulier te gebruiken. Dit is na downloaden te openen in Adobe Acrobat DC en daar digitaal in te vullen. Uiteraard mag uitprinten en invullen ook.

21 juni – Terugkoppeling nieuw schetsontwerp aan het Bewonersinitiatief

Op 21 juni zaten we samen met de vertegenwoordigers van het Bewonersinitiatief aan tafel om het nieuwe schetsontwerp toe te lichten. Na een aantal adviezen werd de laatste klap op het schetsontwerp gegeven en was deze klaar om gepresenteerd te worden aan omwonenden en geïnteresseerden. Nieuwsgierig naar het nieuwe schetsontwerp? Kijk of beluister onderstaande podcast of klik hier voor alle documenten.

10 juni – Tweede gesprek met Gemeente Delft en Sportpark Tanthof Zuid

Op 23 mei en 10 juni hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente Delft, Staatsbosbeheer en Sportpark Tanthof Zuid over de wandelverbinding van de Tanthofdreef naar het Abtswoudse bos. De huidige status is dat er eerst uitgezocht moet worden hoe Staatsbosbeheer en de gemeente de veiligheid kunnen waarborgen. Na afwikkeling van deze uitdaging lijkt het realiseren van de verbinding in zicht te komen. Medio augustus/september wordt dit onderwerp verder opgepakt.

16 mei – Terugkoppeling reacties aan het Bewonersinitiatief

Op 16 mei zaten Staatsbosbeheer en het Bewonersinitiatief weer aan tafel, ditmaal om de reacties te bespreken die zijn gegeven op de inloopmarkt van 23 april. In overleg zijn de reacties thematisch verwerkt. Nieuwsgierig naar alle reacties? Klik dan hier of bekijk/beluister onderstaande podcast.

23 april – Inloopmarkt

Ruim 250 omwonenden uit Delft kwamen naar de inloopmarkt die Staatsbosbeheer 23 april organiseerde om mee te denken over speelnatuur in het Abtswoudse Bos. Samen met medewerkers van Staatsbosbeheer en het Bewonersinitiatief ‘Wij spelen niet mee’ discussieerden zij over de locatie, bereikbaarheid, honden versus kinderen, rust en drukte, biodiversiteit, natuur en het landschap.

Bezoekers konden deelnemen aan een rondleiding langs potentiële locaties voor speelnatuur.

Bezoekers werden welkom geheten door medewerkers van Staatsbosbeheer en er was koffie met een heuse barista. Boswachter Lisa gaf vijf rondleidingen door het gebied aan geïnteresseerden en omwonenden. Bij drie tafels konden de bezoekers uitleg krijgen over de kwaliteitsimpuls, de randvoorwaarden en de mogelijkheden voor speelnatuur. Opmerkingen konden de bezoekers noteren en op de informatieposters plakken.

Het Bewonersinitiatief ‘Wij spelen niet mee’ was zeer verheugd over de grote opkomst van bewoners uit de aangrenzende wijk Tanthof.

12 april – Terugkoppelen posters voor inloopmarkt aan het Bewonersinitiatief

Staatsbosbeheer, gemeente Delft en het Bewonersinitiatief namen weer plaats rond de tafel om de posters te bespreken die worden gepresenteerd op de inloopmarkt. Met dank aan het Bewonersinitiatief blijft er inzicht over de vragen, zorgen en wensen die spelen. De posters zijn terug te vinden op de website.

8 april – Verandering term “speelbos”

Staatsbosbeheer hanteert de term speelbos voor speelnatuur. Dit staat los van het feit of het gaat om bos, polder of een weiland. Speelnatuur zijn plekken die wij speciaal voor spelen in de natuur inrichten. Omdat de term “speelbos” voor veel verwarring zorgde is de term voor dit traject veranderd naar “speelnatuur”. De invulling van het stuk speelnatuur was namelijk op dit punt onbekend en hing af van de reacties die werden ontvangen tijdens de inloopmarkt van 23 april.

14 december 2021 – 29 maart 2022

Tussen 14 december 2021 en 29 maart 2022 hebben er verschillende interne overleggen plaatsgevonden, ook met gemeente Delft en het Bewonersinitiatief. De gesprekken hebben er toe geleid dat het traject rondom speelnatuur weer terug naar nul werd geschroefd en er werd nagedacht over een participatietraject.

De nieuwe landschapsontwerper John heeft het traject in maart 2022 opgepakt en de al geïnventariseerde informatie gestructureerd en omgevormd in kaarten. Deze kaarten zijn in de vorm van posters terug te vinden op de website.

Boswachter Lisa en Boswachter Laurens na een veldbezoek met de vertegenwoordigers van het Bewonersinitiatief.

30 november 2021 – Het eerste gesprek met Bewonersinitiatief  ‘Wij spelen niet mee’

Op 30 november 2021 ontmoette de betrokkenen vanuit Staatsbosbeheer de vertegenwoordigers van het Bewonersinitiatief op locatie. Maarten, Martijn en Luc (de vertegenwoordigers) namen ons mee in de zorgen die speelden, hun visie op het schetsontwerp en gaven ons inzicht in het perspectief vanuit de omwonenden.

27 oktober 2021 – Bewonersavond kwaliteitsimpuls

Het is half acht woensdagavond (27 okt. 2021), de kantine van sportvereniging Vitesse stroomt langzaam vol met belangstellenden uit de wijk Tanthof (Delft). De stemming zit er goed in. De medewerkers van Staatsbosbeheer en de gemeente Delft willen graag hun verhaal over de kwaliteitsimpuls Abtswoudse bos delen…

Zo luidde een van onze eerste blogs in de beginperiode van de kwaliteitsimpuls. De avond was zeker een gedeeltelijk succes. De kwaliteitsimpuls konden wij gaan realiseren, op één onderdeel na: het speelbos. Met drie keer een ronde van 20 minuten kon niet iedereen voldoende zijn of haar verhaal kwijt over dit onderwerp. Dit resulteerde in veel zorgen en de oprichting van Bewonersinitiatief ‘Wij spelen niet mee’.

Door een combinatie van een aantal opvolgende problemen kon al snel de conclusie worden getrokken dat de term “speelbos” veel stof deed opwaaien evenals de locatie. Het ontwerp kreeg online een eigen leven wat resulteerde in nog meer zorgen en vragen. Staatsbosbeheer en gemeente Delft hebben toen besloten om het traject van het speelbos los te koppelen van de rest van de kwaliteitsimpuls waar men weinig tot geen bezwaar tegen had.

Oud schetsontwerp uit 2021.

22 juni – 26 oktober 2021

Tussen 22 juni en 26 oktober 2021 hebben er gesprekken plaatsgevonden met verschillende stakeholders in en rondom het gebied. Het gaat hier om natuurverenigingen, bewonersverenigingen en commerciële partijen die zich in het gebied bevinden of er actief gebruik van maken. Vanuit de stakeholders zijn opmerkingen en adviezen aangeleverd die zijn verwerkt in de plannen voor de kwaliteitsimpuls.

De volgende stap is alle aangepaste plannen presenteren aan de bewoners uit Tanthof e.o.

Meer weten?

Met bovenstaande hopen wij iedereen van voldoende informatie te hebben voorzien. Alle documenten en essentiële informatie is terug te vinden op onze website.

Je kunt op de hoogte blijven van het gebied door je aan te melden voor de maillijst. Dit doe je door een mail te sturen naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl met in het onderwerp “maillijst Abtswoudse bos”. Zodra wij een bericht beschikbaar hebben over het gebied ontvang je een mail.

Social media

Wij zijn te vinden op social media via FacebookInstagram en Youtube.

Podcasts/video’s

Er is een playlist op Youtube gemaakt met alle beschikbare video’s en podcasts over de kwaliteitsimpuls en speelnatuur. Klik hier om naar de playlist te gaan.

Eerder verschenen blogs met dit onderwerp:

In gesprek over speelnatuur in het Abtswoudse bos

Kwaliteitsimpuls Abtswoudse Bos: Dit moet je weten

Geslaagde bewonersavond ‘Kwaliteitsimpuls Abtswoudse Bos’

reageren

geef een reactie

  • Fred Marges
    4 augustus 2023 om 11:23

    Staatsbosbeheer is bezig om het Abtswoudse bos te herinrichten. Daarbij wordt momenteel een nieuwe kreek gegraven. Wordt voor de nieuwe kreek rekening gehouden dat het water ook blijft stromen? Dit natuurlijk om de tijgermug buiten onze woonwijk te houden,

    Met vriendelijke groet,
    Fred Marges

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog