www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Berichten met de tag:
Reeuwijkse plassen

Zuid-Holland

Staatsbosbeheer beschermt meeuwenkuikens in Reeuwijks plassengebied

Dit voorjaar hebben we wederom maatregelen genomen om meeuwenkuikens te beschermen tegen verdrinking op plas Ravensberg in Reeuwijk. Paalkoppen van de beschoeiing rond de eilanden zijn op 25 plekken verlaagd waardoor kuikens vanuit het water eenvoudig de oevers kunnen bereiken. Ook plaatsen we nieuwe eendentrappetjes.

lees meer
Zuid-Holland

Een compliment van de natuur!

Vorige week stond voor ons in het teken van boeren en otters. Wij hadden verschillende pachtgesprekken met boeren waarin we geëvalueerd hebben hoe de afgelopen pachtperiode is verlopen. En vervolgens bleken er twee otters op de wildcamera te staan in de Reeuwijkse Plassen! Een waar compliment van de natuur.

lees meer
Zuid-Holland

De otter is terug in de Reeuwijkse Plassen

Twee weken geleden was daar opeens het bewijs; de otter is terug van weggeweest in de Reeuwijkse Plassen. We moesten er bijna 50 jaar op wachten, maar de inspanningen en het geduld zijn het meer dan waard geweest. Beelden van een door ons geplaatste wildcamera toonden aan dat de otter zich hier weer heeft gevestigd. Ik zie dit als een waardering voor de wijze waarop we het gebied beheren en dat maakt me erg trots.

lees meer
Zuid-Holland

Stabiel weidevogeljaar voor Staatsbosbeheer kerngebieden Groene Hart

In de weidevogelgebieden die Staatsbosbeheer in het Groene Hart beheert, blijft het aantal weidevogels dit jaar redelijk stabiel. Dit ondanks het tegenvallende voorjaar én de landelijke trend, waar de weidevogelpopulatie juist afneemt. De boswachters van het Groene Hart laten zien dat met zorgvuldig beheer het tij voor de weidevogels in Nederland gekeerd kan worden, want het is nog steeds vijf voor twaalf voor de weidevogels.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog