Natura 2000 herstelmaatregelen

Staatsbosbeheer heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitvoering van Natura 2000 herstelmaatregelen op Texel komende winter. De maatregelen hebben als doel om het effect van stikstofneerslag op de natuur te verminderen en het unieke open duinlandschap met bijbehorende dieren- en plantensoorten te behouden.