Onderhoud boomsingel Waalenburgerdijkje

Staatsbosbeheer is deze week gestart met onderhoud van de boomsingel langs het Waalenburgerdijkje. Delen van de boomsingel zullen worden teruggezet. Het beheer van de boomsingel werd in April besproken tijdens een omgevingsavond over het nieuwe beheerplan. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de wensen vanuit de omgeving die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen. De omvorming naar “hakhoutbeheer”, waarbij een deel van de boomsingel tot op 20 a 30 cm. boven de grond wordt afgezaagd, heeft een aantal voordelen.