www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Grote opknapbeurt voor natuur in Noard-Fryslân

27 november 2017 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer start met het opknappen van natuurgebieden die buiten de EHS liggen. Het gaat onder andere om de gebieden de Wiide Mar bij Stiens, Jouswierpolder, Driezumermar, Aldtsjerkstermar, Janke Wiel, Schwartzenberg bos, Auke Hinnesmar, Leechlân, Triemen, Sânbulten en Tusken Lytsen, in Noard Fryslân. Dit zijn gebieden die buiten de Ecologische Hoofd Structuur liggen, tegenwoordig bekend als Natuur Netwerk Nederland. De Provinsje Fryslân stelt geld beschikbaar voor de onderhoudsbeurt.

lees meer

Samen aan de slag op Natuurwerkdag in de Houtwiel

23 oktober 2017 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Zaterdag 4 november organiseert Landschapsbeheer Nederland de Natuurwerkdag. Op honderden locaties verspreid door het hele land kan jong en oud aan de slag voor natuurbehoud op de mooiste plekken van Nederland. Voor de 9e keer stelt Staatsbosbeheer in Noard-Fryslân de Houtwiel bij Broeksterwoude als locatie beschikbaar.

lees meer

Op zoek naar poep van de ‘Rottekop’

19 oktober 2017 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

We doen veel onderzoek naar planten en dieren in onze terreinen. Zo weten we welke soorten er voorkomen en welk beheer hierbij past. Sinds enige tijd doet Nico Beemster van bureau Altenburg en Wymega in samenwerking met Staatsbosbeheer onderzoek naar de verspreiding van een bijzondere muizensoort: de Rottekop.

lees meer

Meer bijzonder blauw in De Rotstergaaster Wallen

18 september 2017 Boswachter Marjon Kommer in Fryslân

De klokjesgentiaan heeft het moeilijk in De Rotstergaaster Wallen door vergrassing. Als we niets doen dan zal de klokjesgentiaan op termijn verdwijnen. Vorige week hebben de boswachters stroken geplagd om de klokjesgentiaan weer een kans te geven.

lees meer

Massale vissterfte in Swettepoel

8 september 2017 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

In natuurgebied De Swettepoel bij Joure hebben we te maken met massale vissterfte. Tot nu toe is er maar liefst 450 kilogram dode vis weggehaald. Het gaat hierbij om karper, snoekbaars, brasem, zeelt, paling en snoek. Hoe deze vissterfte is ontstaan is nog niet geheel duidelijk.

lees meer

Bijzonder ringonderzoek voor de kolgans

20 juli 2017 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Vorige week vond en bijzondere gebeurtenis plaats in een van onze gebieden in Zuid-West Friesland. Een aantal kolganzen is door medewerkers van Staatsbosbeheer en SOVON geringd. Het is een zeldzame broedvogel en we weten nog vrij weinig over de levenswijze van de soort. De ringen zijn uitgerust met een chip, waardoor we de dieren de komende tijd beter kunnen volgen.

lees meer

Beleef de zomervakantie bij Staatsbosbeheer!

14 juli 2017 Boswachter Marjon Kommer in Fryslân

Staatsbosbeheer Zuid-West Friesland heeft de komende maanden weer een mooi en afwisselend programma. Er zijn activiteiten voor zowel jong en oud, zoals landschapschilderen en ‘Spelen tot je groen ziet’.

lees meer

Een kwelder om op te eten!

12 juli 2017 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

De kwelder bij Holwerd is sinds vorig jaar toegankelijk voor het publiek en krijgt steeds meer bezoekers. Vandaag was het de beurt aan de leerlingen van OBS De Regenboog in Dokkum. Samen met wethouder Esther Hanemaaijer deden zij de aftrap van het nieuwe educatieprogramma ‘Pierewaaien’, dat deze maand van start gaat. De kinderen ervaren dat er van alles te zien, te beleven en vooral te eten is op de kwelder.

lees meer

Velduilen broeden succesvol in de Wynserpolder

7 juli 2017 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Afgelopen broedseizoen hebben er twee velduil families succesvol gebroed in de Wynserpolder.

lees meer

Meer bloemen, minder eikenprocessierupsen

30 juni 2017 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

De laatste jaren hebben we in onze terreinen steeds vaker overlast van de eikenprocessierups. Tot nu toe bestreden we de rupsen door ze mechanisch weg te zuigen. Vanaf dit jaar zetten we in Friesland een nieuw middel in: bloemrijke weides.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog