www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Op volle toeren maaien

3 dagen geleden Boswachter Manon van wesel in Fryslân

In ongeveer 120 dagen ruim 1000 hectare aan natte schraallanden, vochtige hooilanden en kruiden- en faunarijke graslanden maaien en afvoeren. Nat schraalland, vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland zijn zeer bijzondere graslanden. Hier groeien heel veel verschillende soorten bloemen en kruiden die van niet al te voedselrijke en redelijke vochtige gronden houden. Het maaien van deze graslanden is ontzettend belangrijk. Wanneer er niet gemaaid zou worden zouden deze kwetsbare soorten verdrongen worden door ongewenste dominerende planten en struik- en boomvormende soorten en vervolgens verdwijnen. Hierbij wordt rekening gehouden met het aanbrengen van variatie in de vegetatie. Insecten, zoals dagvlinders, bijen en sprinkhanen en (kleine) zoogdieren en bepaalde vogelsoorten zijn dol op deze bloemrijke- en kruidenrijke vegetatie en variatie in structuur! Het afvoeren van maaisel is van groot belang, omdat hiermee de voedingsstoffen worden afgevoerd en de voedselrijkheid van de bodem van het grasland zal afnemen.

lees meer

Nieuw uitzichtpunt in natuurgebied de Houtwiel

6 december 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Een paar weken geleden is de bouw van een nieuw uitzichtpunt in de Houtwiel, een natuurgebied net boven Veenwouden afgerond. Het geeft een uniek uitzicht over afwisselend moerasgebieden, waterpartijen en graslanden. Elk seizoen is er wel wat te beleven in het natuurgebied de Houtwiel. Kom gerust eens langs en wees welkom op ons uitzichtpunt en beleef de Houtwiel vanuit een hoger perspectief.

lees meer

Pieter Winsemius en de Wet van behoud van ellende

12 oktober 2018 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Afgelopen woensdag las ik het essay van Pieter Winsemius in Trouw. Interessant hoe hij de tijdsgeest beschrijft van bijna 30 jaar natuur en milieubeleid. Al bij het begin van zijn essay kwam er een brede glimlach op mijn gezicht. Reden: De wet van behoud van ellende.

lees meer

Herstel van bijzonder veenmosrietland in Douwe Polle

8 oktober 2018 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Droge zomers zijn erg geschikt om achterstallig onderhoud weg te werken. Dit deden we onlangs in de Douwe Polle, een verborgen parel langs de westkant van het Nannewiid. Normaal is het hier zompig en nat, maar nu is het hier nog steeds relatief droog. Ideale omstandigheden om het teveel aan berken en wilg weg te halen en het veenmosrietland te herstellen.

lees meer

Internationale groep studenten vanuit SIW aan de slag in de Mieden

30 augustus 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Afgelopen week is voor alweer het 9e jaar op rij een internationale groep studenten als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer aan de slag in de Mieden.

lees meer

Grote belangstelling voor vaarexcursies in de Rottige Meente

28 augustus 2018 Boswachter Manon van wesel in Fryslân

Boswachters van Staatsbosbeheer hebben tijdens de opera Nijetrijne 500 bezoekers mogen ontvangen, rondgevaren en naar de opera aan de Scheene gebracht

lees meer

Warme zomer zorgt voor record aantal klokjesgentiaan in Rotstergaaster Wallen

7 augustus 2018 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

De warme zomer heeft een positief effect op de klokjesgentiaan in de Rotstergaaster wallen. De soort bloeit letterlijk en figuurlijk op door de hitte en afgelopen week telden we zo’n 550 bloeiende planten. Een record.

lees meer

Ontwaken in de Rottige meente

31 juli 2018 Boswachter Manon van wesel in Fryslân

Een expeditie van twaalf uur waarbij je de Friese natuur en cultuur op en top meemaakt. In het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele hoofdstad van Europa is de expeditie ‘’Ontwakend landschap’’ ontwikkeld. In samenwerking met ‘’Kening van ‘e Greide’’ en Staatsbosbeheer ervaarde deelnemers van de expeditie van zonsondergang tot -opgang een unieke beleving van het Friese landschap. Genieten van heerlijke Friese streekproducten, een bezoek aan de opera, slapen in een tent onder de sterren en ontbijten op het water. Deze magische beleving hebben 22 deelnemers afgelopen weekend eenmalig mogen ervaren in natuurgebied de Rottige meente.

lees meer

Bestrijding essentaksterfte in Noard -Fryslân

11 juli 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer pleegt de komende maanden, na 15 juli, in een aantal gebieden in Noardwest-Fryslân (Flietterpen, Flietterpen Noord, Noardwesthoek) onderhoud aan dorpsbosjes. Het gaat deels om houtoogst door dunning en op enkele plaatsen om het kappen van groepen bomen in verband met bestrijding van de essentaksterfte.

lees meer

Swaddekuier; loop zaterdag 7 juli a.s. mee voor ALS!

5 juli 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

2018 is een bijzonder jaar in Fryslân. Onze provincie Fryslân viert een jaar lang feest en staat internationaal in de schijnwerpers. Dat feest vieren we in 2018 met een bijzondere editie van de jaarlijkse wandeltocht op zaterdag 7 juli. Samen met partners, zoals de gemeente Achtkarspelen Noardelijke Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer en een groot aantal bedrijven wordt de Swaddekuier georganiseerd. Dit jaar staat het goede doel Stichting ALS Nederland centraal.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog