www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Drentse invloeden in de Stellingwerven

14 september 2023 Boswachter Manon van Wesel in Fryslân

Elke maand schrijven boswachters Paula en Manon een column over de Friese natuur. Naast deze blog verschijnt de column ook in de krant De Stellingwerf. Deze maand: Drentse invloeden in de Stellingwerven.

lees meer

Liefde maakt blind

11 augustus 2023 Boswachter Paula Swinkels in Fryslân

Elke maand schrijven boswachters Manon en Paula een column over de Friese natuur. Naast deze blog verschijnt de column ook in de krant De Stellingwerf. Deze maand: Liefde maakt blind

lees meer

Onderhoud in bos Bergum

19 juni 2023 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer pleegt de komende maanden, na het broedseizoen, in een aantal bospercelen onderhoud aan dorpsbosjes rondom Bergum. Het gaat deels om houtoogst door dunning en op enkele plaatsen om het kappen van groepen bomen in verband met bestrijding van de essentaksterfte. Het gaat om de bopspercelen ten Noorden en Noordoosten van de plaats Bergum in de gemeente Tytsjerksteradiel.

lees meer

Vijftig tinten groen

22 mei 2023 Boswachter Manon van Wesel in Fryslân

Elke maand schrijven boswachters Paula en Manon een column over de Friese natuur. Naast deze blog verschijnt de column ook in de krant De Stellingwerf. Deze maand: Vijftig tinten groen.

lees meer

Klein maar fijn

16 mei 2023 Boswachter Paula Swinkels in Fryslân

Elke maand schrijven boswachters Manon en Paula een column over de Friese natuur. Naast deze blog verschijnt de column ook in de krant De Stellingwerf. Afgelopen maand: Klein maar fijn

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog