www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Bestrijding essentaksterfte in Noard -Fryslân

11 juli 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer pleegt de komende maanden, na 15 juli, in een aantal gebieden in Noardwest-Fryslân (Flietterpen, Flietterpen Noord, Noardwesthoek) onderhoud aan dorpsbosjes. Het gaat deels om houtoogst door dunning en op enkele plaatsen om het kappen van groepen bomen in verband met bestrijding van de essentaksterfte.

lees meer

Swaddekuier; loop zaterdag 7 juli a.s. mee voor ALS!

5 juli 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

2018 is een bijzonder jaar in Fryslân. Onze provincie Fryslân viert een jaar lang feest en staat internationaal in de schijnwerpers. Dat feest vieren we in 2018 met een bijzondere editie van de jaarlijkse wandeltocht op zaterdag 7 juli. Samen met partners, zoals de gemeente Achtkarspelen Noardelijke Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer en een groot aantal bedrijven wordt de Swaddekuier georganiseerd. Dit jaar staat het goede doel Stichting ALS Nederland centraal.

lees meer

Apetrots!

3 juli 2018 Boswachter Manon van wesel in Fryslân
Leerlingen in de praktijk

Diploma uitreiking en feestelijke afsluiting voor 11 deelnemers van het BBL-1 opleidingstraject gevolgd bij Leerwerkplaats Staatsbosbeheer Jubbega. Het verhaal verteld vanuit de ogen van teamleider en medeoprichter Dennis Benedictus van Staatsbosbeheer Sudeast-Fryslân.

lees meer

Dassen kijken vanuit mijn klapstoeltje

25 juni 2018 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Sanne van Haarlem is vierdejaars student MBO Milieu- en Watermanagement in Leeuwarden en heeft het afgelopen half jaar in Súdwest-Fryslân stage gelopen. Ze heeft tijdens deze periode zich helemaal gefocust op de das en zag met eigen ogen wat voor fascinerende dieren dit zijn. In dit gastblog lees je haar verhaal.

lees meer

Actie in De Deelen

25 juni 2018 Boswachter Manon van wesel in Fryslân
Educatie De Deelen

Educatieve activiteiten voor basisschoolleerlingen uit Heerenveen in natuurgebied De Deelen onder leiding van boswachters en vrijwilligers

lees meer

Educatieprogramma “Pierewaaien” weer gestart

21 juni 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Afgelopen week is het educatieprogramma “pierewaaien” op de kwelder van Holwerd weer van start gegaan. Net als vorig jaar gaan we dit jaar weer met zo’n 15 basisscholen de kwelder van Holwerd op met als doel de kwelder beleven, proeven, ruiken en zien.

lees meer

Geschonken bankjes

7 juni 2018 Boswachter Marjon Kommer in Fryslân

We hebben twee nieuwe bankjes geschonken gekregen: één aan het Nannewiid en één met uitzicht over het Sneekermeer. Beide hebben een bijzonder verhaal!

lees meer

Harischster Bos heeft een nieuwe lindelaan

14 mei 2018 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Dit voorjaar hebben we een van de lanen in het Harichster Bos bij Balk opnieuw beplant. De Amerikaanse eiken zijn vervangen door lindebomen en de bermen zijn over de volle 800 meter ingezaaid met een kleurrijk bloemenmengsel. Behalve groen, gaat het er ook kleurrijk uitzien deze zomer.

lees meer

Robo-gans filmt onderwaternatuur

8 mei 2018 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

‘Onder water bevindt zich een sciencefiction-achtige planetenwereld. Er bewegen allerlei dingetjes, net kleine ruimtescheepjes!’ Filmmaker Herman Zeilstra is opgetogen over de film die hij maakt in natuurgebied De Deelen. De film is te zien op het Oranjewoud Festival, van 1 tot 10 juni in Oranjewoud.

lees meer

Stoenckherne en het geheim van de spindotterbloem

2 mei 2018 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

De grote gele bloemen van de dotterbloem kent iedereen en de plant kom je vaak tegen langs de waterkant. Minder bekend is de Spindotterbloem, een bijzondere ondersoort. Deze variant is een stuk forser en tegelijk veel zeldzamer. Deze week bezochten we Stoenkherne, tussen de dorpen Workum en Hindeloopen, waar op dit moment vele duizenden spindotters in bloei staan en het rietland knalgeel kleurt.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog