www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Samen met bewoners Bakhuizen en Burgwerd werken aan biodiversiteit

2 mei 2019 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Dat de essentaksterfte ook goede dingen op kan leveren, is mooi te zien in de Friese dorpen Bakhuizen en Burgwerd. Hier werken bewoners en Staatsbosbeheer samen aan meer biodiversiteit in de dorpsbossen. Afgelopen maand werden honderden jonge boompjes en struiken geplant.

lees meer

Drijvend broedvogeleiland in de Zwagermieden ter compensatie van werkzaamheden bij het Sikkemahûs.

20 maart 2019 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

De komende periode wordt er een nieuw drijvend broedvogeleiland geplaatst in de plas van de zwagermieden. Het broedeiland is speciaal bedoeld voor visdiefjes. De broedlocatie op het dak van het Sikkemahûs wordt met de geplande werkzaamheden aan het dak permanent ongeschikt gemaakt.
In samenwerking met onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga en Staatsbosbeheer is de Zwagermieden door de woongroep Accolade gekozen voor het plaatsen van een nieuw broedeiland in het natuurgebied de Zwagermieden, dat net ten Noorden van de Westereen ligt

lees meer

De was kan weer buiten hangen

26 februari 2019 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Zwarte rookpluimen, een heiige lucht en een intense brandlucht boven Sneek gistermorgen. Bewoners moesten plotseling deuren ramen dicht doen en de was ging snel naar binnen. Volgens de brandweer gingen in Sneek diverse rookalarmen af. De oorzaak lag in een eeuwenoude beheermethode: rietbranden.

lees meer

Predatoren werende rasters in de Zwagermieden

19 februari 2019 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Op twee locaties in de Zwagermieden worden voor het derde jaar op rij twee predatoren werende rasters geplaatst. In totaal gaat het om ongeveer 18 ha aan oppervlakte met in totaal een rasterlengte van ongeveer 2,3 km.De rasters zijn geplaatst in gebieden waar veel weidevogels broeden en die ook geschikt zijn om kuikens op te laten groeien. Naast waterpeilverhoging en predatoren beheer in samenwerking met de WBE, is dit een van de maatregelen die Staatsbosbeheer neemt om de weidevogels in het gebied een handje te helpen.

lees meer

Goede voornemens

14 februari 2019 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Meer dan 20 zeearenden spotten in het Sneekermeergebied en het liefst een broedende. Dit staat met stip op nummer 1 wat betreft goede voornemens in ons team Sudwest Fryslân. En eigenlijk ook die van mij. Hoewel het al februari is, komt een goed voornemen nooit te laat. Vandaar dat ik deze graag met jullie deel op dit blog.

lees meer

Staatsbosbeheer start met oogst Populieren in bosperceel in de Mieden

8 februari 2019 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer pleegt de komende periode, nog voor het broedseizoen, onderhoud aan het bosje dat ligt tussen de Alde dyk en het Nonnepaed in de Mieden. Het bosje is sinds kort eigendom van Staatsbosbeheer. Het bosje was voormalig eigendom van de gemeente Achtkarspelen en is geruild voor een bosperceel bij Gerkesklooster. De reden voor de ruiling was dat dit bosje binnen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur valt en goed aansluit bij de inrichtingsopgave van EHS gronden voor de Provincie Fryslân.

lees meer

Op volle toeren maaien

14 januari 2019 Boswachter Manon van wesel in Fryslân

In ongeveer 120 dagen ruim 1000 hectare aan natte schraallanden, vochtige hooilanden en kruiden- en faunarijke graslanden maaien en afvoeren. Nat schraalland, vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland zijn zeer bijzondere graslanden. Hier groeien heel veel verschillende soorten bloemen en kruiden die van niet al te voedselrijke en redelijke vochtige gronden houden. Het maaien van deze graslanden is ontzettend belangrijk. Wanneer er niet gemaaid zou worden zouden deze kwetsbare soorten verdrongen worden door ongewenste dominerende planten en struik- en boomvormende soorten en vervolgens verdwijnen. Hierbij wordt rekening gehouden met het aanbrengen van variatie in de vegetatie. Insecten, zoals dagvlinders, bijen en sprinkhanen en (kleine) zoogdieren en bepaalde vogelsoorten zijn dol op deze bloemrijke- en kruidenrijke vegetatie en variatie in structuur! Het afvoeren van maaisel is van groot belang, omdat hiermee de voedingsstoffen worden afgevoerd en de voedselrijkheid van de bodem van het grasland zal afnemen.

lees meer

Nieuw uitzichtpunt in natuurgebied de Houtwiel

6 december 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Een paar weken geleden is de bouw van een nieuw uitzichtpunt in de Houtwiel, een natuurgebied net boven Veenwouden afgerond. Het geeft een uniek uitzicht over afwisselend moerasgebieden, waterpartijen en graslanden. Elk seizoen is er wel wat te beleven in het natuurgebied de Houtwiel. Kom gerust eens langs en wees welkom op ons uitzichtpunt en beleef de Houtwiel vanuit een hoger perspectief.

lees meer

Pieter Winsemius en de Wet van behoud van ellende

12 oktober 2018 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Afgelopen woensdag las ik het essay van Pieter Winsemius in Trouw. Interessant hoe hij de tijdsgeest beschrijft van bijna 30 jaar natuur en milieubeleid. Al bij het begin van zijn essay kwam er een brede glimlach op mijn gezicht. Reden: De wet van behoud van ellende.

lees meer

Herstel van bijzonder veenmosrietland in Douwe Polle

8 oktober 2018 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Droge zomers zijn erg geschikt om achterstallig onderhoud weg te werken. Dit deden we onlangs in de Douwe Polle, een verborgen parel langs de westkant van het Nannewiid. Normaal is het hier zompig en nat, maar nu is het hier nog steeds relatief droog. Ideale omstandigheden om het teveel aan berken en wilg weg te halen en het veenmosrietland te herstellen.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog