www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Kamp Wyldemerck: samen zoeken naar barakken in de bossen

22 september 2022 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Op zondag 25 september organiseren Molukse oud-bewoners een open dag op voormalig woonoord Kamp Wyldemerk. In dit weekend wordt er archeologisch onderzoek gedaan naar dit woonoord, dat in de jaren 50 en 60 in het bos lag. Iedereen met interesse in de geschiedenis van de Wyldemerck en haar voormalige bewoners is welkom om te komen kijken.

lees meer

Staatsbosbeheer gaat verder met de versterking van natuur in de Rottige Meente

16 september 2022 Boswachter Manon van Wesel in Fryslân

Staatsbosbeheer is in 2020 gestart met de uitvoering van de eerste fase van het POP3 programma in Natura 2000- gebied de Rottige Meente. De uitvoering van de tweede, en tevens laatste fase, start in september 2022. Hierbij worden maatregelen genomen om de natuur te versterken en de biodiversiteit te vergroten.

lees meer

Onderhoud aan paden in de voortuin van Stania State.

5 september 2022 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

De komende periode worden er enkele paden in de voortuin van park Stania State vernieuwd.
De oude paden bestonden uit grind, dat echt aan een vervanging toe was. De paden in de oude Roodbaard tuin zijn opnieuw verhard met een halverharding Nobre Cál. Dit is een soort kalkgesteente en duurzame vervanger voor schelpenpaden.

lees meer

Staatsbosbeheer gaat nieuwe bomen planten in het kader van de bestrijding van essentaksterfte in Noard -Fryslân

2 september 2022 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer gaat de komende periode in een aantal gebieden in Noard- Fryslân nieuwe bomen planten in dorpsbosjes. Dit zijn bosjes waarin afgelopen jaren dunning heeft plaatsgevonden om de Essentaksterfte te bestrijden. Waar het nodig is, wordt de bodem geschikt gemaakt voor het planten van nieuwe bomen door middel van een bosklepel. Het gaat om bosjes bij Ezumazijl, Rinsumageest (Burmaniaweg), Niawier, Wierum en Hantumhuizen.

lees meer

Van groene tot gekleurde dekens

8 augustus 2022 Boswachter Manon van Wesel in Fryslân

Column ‘Door de ogen van de boswachters’.
Boswachters Manon van Wesel en Paula Swinkels van Staatsbosbeheer schrijven elke maand beurtelings een column voor de kranten de Stellingwerf en de Nieuwe Ooststellingwerver. Zij nemen de lezer in korte verhalen mee op ontdekkingstocht door de natuur van Oost- en Weststellingwerf. Deze maand is het de beurt aan Manon van Wesel.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog