www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Van groene tot gekleurde dekens

3 dagen geleden Boswachter Manon van Wesel in Fryslân

Column ‘Door de ogen van de boswachters’.
Boswachters Manon van Wesel en Paula Swinkels van Staatsbosbeheer schrijven elke maand beurtelings een column voor de kranten de Stellingwerf en de Nieuwe Ooststellingwerver. Zij nemen de lezer in korte verhalen mee op ontdekkingstocht door de natuur van Oost- en Weststellingwerf. Deze maand is het de beurt aan Manon van Wesel.

lees meer

Speuren naar de grote vuurvlinder

29 juli 2022 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

In 2006 maakte de grote vuurvlinder de sprong van de Rottige Meente naar de zuidelijke Brandemeer en een paar jaar geleden werd hier een nieuwe vliegplek ontdekt. Maar wanneer waagt de grote vuurvlinder de oversteek naar het Zandhuizerveld, aan de andere kant van de Tjonger?

lees meer

Inrichting natuurvriendelijke oever langs Kûkhernsterfeart

25 juli 2022 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer streeft ernaar om samen met andere partijen, zoals Wetterskip Fryslân, de natuur te versterken. De maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water sluiten daarbij aan. We zijn er als Staatsbosbeheer blij mee dat we door onder andere zulke ingrepen het water langer kunnen vasthouden in onze gebieden. Door deze ingrepen hopen we een slag te kunnen maken in het verbeteren van de waterkwaliteit, en een verbeterde waterberging. Ook zijn de nieuwe natuurvriendelijke oevers een geschikt paaigebied voor vissen en een goed opgroeigebied voor insecten zoals Libellen.

lees meer

Onontdekte wildernis

30 juni 2022 Boswachter Paula Swinkels in Fryslân

Elke maand schrijven boswachters Manon en Paula een column over de prachtige natuur in Friesland. Naast deze blog verschijnt de column ook maandelijks in de krant De Stellingwerf. Deze maand: Onontdekte wildernis

lees meer

Uit de tijd van de dinosauriërs

10 juni 2022 Boswachter Manon van Wesel in Fryslân

Column ‘Door de ogen van een boswachters’. Boswachters van Staatsbosbeheer Manon van Wesel en Paula Swinkels schrijven elke maand beurtelings een column in de Nieuwe Ooststellingwerver en de Stellingwerf. Zij nemen de lezer in korte verhalen mee op ontdekkingstocht door de natuur van Oost- en Weststellingwerf. Deze week is het de beurt aan Manon van Wesel.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog