www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Natuurherstelmaatregelen Bakkeveense duinen

24 november 2021 Boswachter Manon van Wesel in Fryslân

Op de Bakkeveense duinen wordt in december gestart met een aantal natuurherstelmaatregelen. De maatregelen bestaan uit het terugbrengen van een aantal bosranden en het verbreden van een bestaande heideverbindingszone. De werkzaamheden duren enkele weken en kunnen voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn.

lees meer

Natuurwerkdag: De handen uit de mouwen in het Schwartzenberg bos

14 oktober 2021 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

De deelnemers gaan in dit prachtige heidegebied kleine wilgen en elzen snoeien en omzagen. Dit is nodig om de openheid van de heide te behouden. Het Schwartzenberg bos ligt in het Nationale Landschap ‘de Noardelijke Fryske Wâlden’ in Noardeast – Fryslân. In het Schwartzenberg bos staan veel bijzondere planten, zoals de kleine zonnedauw en de koningsvaren.

lees meer

Onderhoudswerkzaamheden op landgoed Stania State

30 september 2021 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Op verschillende plekken in de tuin lopen een aantal oude eiken en beuken uit de tijd van de aanleg tegen hun leeftijdgrenzen aan. De kronen beginnen af te takelen en sommige van deze bomen zijn inmiddels dood. Op de plekken langs wegen en paden kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Dit omdat ze dreigen om te vallen, of omdat er takken uit de kronen beginnen te vallen. Door de zieke en dode bomen te verwijderen en de gezonde bomen vrij te zetten, krijgen deze bomen de kans om groot en gezond te blijven.
Het onderhoud is vooral gericht op de veiligheid langs wegen en paden. Het is een druk bezocht park en we willen niet, dat bomen of dode takken op de paden vallen.

lees meer

Ode aan de vrijwilligers

25 augustus 2021 Boswachter Paula Swinkels in Fryslân

Speciaal voor alle groene vrijwilligers wordt op zaterdag 4 september de Friese Vrijwilligersdag georganiseerd. Samen met terreinbeheerders, ecologen en andere betrokkenen worden er door heel Friesland verschillende activiteiten georganiseerd.

lees meer

Aanscherping huisregels Bakkeveense duinen

22 juni 2021 Boswachter Paula Swinkels in Fryslân

Vanwege toenemend recreatief gebruik en het niet navolgen van de huisregels die gelden voor de Bakkeveense duinen kan er schade ontstaan aan de natuur. Daarnaast zorgt het voor onderlinge frustraties bij bezoekers. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer hebben daarom de huisregels aangescherpt. Met deze maatregel beschermen we samen dit prachtige natuurgebied met haar bijzondere plant- en diersoorten.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog