www.boswachtersblog.nl/ Texel

Terugkoppeling beheerplan Duinen van Texel

15 minuten geleden Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Bij Staatsbosbeheer werken we met beheerplannen, deze plannen bevatten de uitwerking van onze ambities en doelen. Een beheerplan is niet het einddoel maar eerder het startpunt van een nieuwe periode van beheer. Op Texel hebben we twee beheerplannen: het beheerplan Duinen van Texel en het beheerplan Oude & Nieuwe Land. Belangrijke input voor onze beheerplannen zijn o.a. provinciaal natuurbeleid en diverse inventarisaties (die laten zien hoe het met de natuur gaat). Daarnaast vinden we de inbreng vanuit de Texelse samenleving van groot belang. Bij Staatsbosbeheer werken we met beheerplannen, deze plannen bevatten de uitwerking van onze ambities en doelen. Een beheerplan is niet het einddoel maar eerder het startpunt van een nieuwe periode van beheer. Op Texel hebben we twee beheerplannen: het beheerplan Duinen van Texel en het beheerplan Oude & Nieuwe Land. Belangrijke input voor onze beheerplannen zijn o.a. provinciaal natuurbeleid en diverse inventarisaties (die laten zien hoe het met de natuur gaat). Daarnaast vinden we de inbreng vanuit de Texelse samenleving van groot belang.

lees meer

Vogeltellingen met drones

2 dagen geleden Boswachter Glenn van Ginkel in Texel

Op verschillende plaatsen in Nederland worden nu diverse kolonievogels geteld met een drone. Dit doen we om betere gegevens te krijgen over de hoeveelheid vogels die in een kolonie nestelen. Bijkomend voordeel is dat de verstoring op deze manier veel minder is dan als alle nesten met de hand gezocht moeten worden. Dit komt doordat het veel sneller gaat en de drones met het juiste vlieggedrag niet als vijandig worden beschouwd.

lees meer

Bloeiend de zomer in

6 juli 2021 Boswachter Glenn van Ginkel in Texel

Het is een bijzonder jaar, ook in de natuur! In de eerste twee maanden van het voorjaar was het koud en nat; de natuur leek maar niet op gang te komen. Planten waren later in blad en bloei en de insecten waren in veel mindere mate aanwezig dan in andere jaren. Maar nu is het beeld compleet anders. Er staan er zoveel bloemen en bomen in bloei, dat het een genot is er doorheen te lopen! De een bloeit nog uitbundiger dan de ander.

lees meer

Waddenviltbij na 30 jaar teruggevonden op Texel

4 juli 2021 Boswachter Erik van der Spek in Texel
ijszijdebij man (c) Menno Reemer

Waddenviltbij Epeolus alpinus, koekoeksbij van de zeldzame ijszijdebij Colletes impunctatus is na 30 jaar teruggevonden in de Duinen van Texel

lees meer

Missie geslaagd!

2 juni 2021 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Rond deze tijd worden bij Ecomare, zeker na stormachtig weer, regelmatig pulletjes (eendenkuikentjes) binnengebracht. Dat was ook vorige week het geval. Vier eiderjongen werden gevonden op het strand bij de vuurtoren. Het waaide hard en in de woeste branding konden de kleintjes de rest van de groep niet bijhouden.
Na een weekend aansterken waren ze afgelopen dinsdag gezond genoeg om weer uitgezet te worden. Doordat vrouwtjeseiders voor elkaars kroost zorgen, worden de pulletjes vaak moeiteloos opgenomen in een willekeurige groep.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog