www.boswachtersblog.nl/ Texel

Inschrijving vrijwillige vogelwacht 2022

1 uur geleden Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Net als vorige jaren hoopt Staatsbosbeheer Texel ook in 2022 tijdens het broedseizoen vrijwillige vogelwachters in te kunnen zetten bij de uitkijkpunten in de Slufter en De Geul. De vogelwachters zijn een aanvulling op de boswachters van Staatsbosbeheer. Ze vertellen bezoekers over de gebieden, beantwoorden vragen en houden een oogje in het zeil. Het aanmeldformulier voor 2022 staat nu online.

lees meer

Collega Lo Bremer met pensioen

27 augustus 2021 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Deze week heeft team Texel afscheid genomen van Lo Bremer. Na meer dan 20 jaar inzet bij Staatsbosbeheer gaat Lo met pensioen. Lo ondersteunde het team o.a. met administratieve taken op kantoor, hij beantwoordde ontelbare vragen van omwonenden en bezoekers en had een coördineerde rol bij onze groep waterpeil vrijwilligers. We zijn dankbaar voor zijn inzet en gaan hem missen!

lees meer

Blog van de vogelwachter: walden op de Wadden

22 augustus 2021 staatsbosbeheer1 in Texel

De Amerikaanse schrijver Henry David Thoreau (1817-1862) wordt vaak gezien als de eerste milieuactivist uit de geschiedenis. Thoreau probeerde zelfvoorzienend te leven in de bossen bij Walden Pond (Concord/Massachusetts). Over dit experiment schreef hij een beroemd geworden werk: Walden: or Life in the Woods geheten. De ideeën uit dit boek zouden later een inspiratiebron vormen voor grootheden als Martin Luther King, Lev Tolstoj en Gandhi. De invloed van Thoreau is zonder twijfel groot geweest. Enkele jaren terug verscheen een nieuwe vertaling van Walden op de Nederlandse markt. Op de voorkant staat een houten hut die verdacht veel lijkt op de hutten van Staatsbosbeheer op Texel. Zowel de houten vogelwachterskeet bij de Geul als die in de Slufter hebben veel weg van Thoreaus houten woning in Walden Pond. Bovendien schelen de woorden Walden en Wadden maar één letter! Toeval of niet?

lees meer

Texels landschap voor mentale gezondheid van de bewoners

26 juli 2021 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Diona Los deed een verkennende studie naar het effect van het Texelse landschap op de inwoners. Het laat zien dat de natuur in gaan helpt om de dagelijkse dingen even los te laten en mentaal rust te vinden. Uit dit en eerder onderzoek blijkt dat Texelaars juist naar de plekken gaan die minder bezocht worden door toeristen. In het onderzoek werd gekeken naar de landschapskwaliteiten en activiteiten die voor de mentale gezondheid van de inwoners belangrijk zijn.

lees meer

Terugkoppeling beheerplan Duinen van Texel

14 juli 2021 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Bij Staatsbosbeheer werken we met beheerplannen, deze plannen bevatten de uitwerking van onze ambities en doelen. Een beheerplan is niet het einddoel maar eerder het startpunt van een nieuwe periode van beheer. Op Texel hebben we twee beheerplannen: het beheerplan Duinen van Texel en het beheerplan Oude & Nieuwe Land. Belangrijke input voor onze beheerplannen zijn o.a. provinciaal natuurbeleid en diverse inventarisaties (die laten zien hoe het met de natuur gaat). Daarnaast vinden we de inbreng vanuit de Texelse samenleving van groot belang. Bij Staatsbosbeheer werken we met beheerplannen, deze plannen bevatten de uitwerking van onze ambities en doelen. Een beheerplan is niet het einddoel maar eerder het startpunt van een nieuwe periode van beheer. Op Texel hebben we twee beheerplannen: het beheerplan Duinen van Texel en het beheerplan Oude & Nieuwe Land. Belangrijke input voor onze beheerplannen zijn o.a. provinciaal natuurbeleid en diverse inventarisaties (die laten zien hoe het met de natuur gaat). Daarnaast vinden we de inbreng vanuit de Texelse samenleving van groot belang.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog