www.boswachtersblog.nl/ Texel

Jaarverslag 2016 Staatsbosbeheer Texel over natuur en natuurbeleving

6 dagen geleden Boswachter Erik van der Spek in Texel
Slufter, Texel, Staatsbosbeheer

Elk jaar vat Staatsbosbeheer de belangrijkste ontwikkelingen in de natuurgebieden die wij beheren samen in een jaarverslag. Dit is de laatste keer dat dit verslag is samengesteld door boswachter ecologie Jitske Esselaar, zij heeft nu een andere baan.

lees meer

Tuinwal bouwen en insectenreservaat beheren op de Hoge Berg Texel door vrijwilligers, hulp is welkom.

21 maart 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
tuinwal, Hoge Berg

Elk voorjaar komt de werkgroep Kwadijkervlot uit Purmerend een weekend op Texel, hulp is daarbij van harte welkom. Er wordt gewerkt op de Hoge Berg, op. 25 en 26 maart 2017 Deze werkgroep komt al voor het zeventiende jaar helpen bij het behoud van dit bijzondere stukje Texel.

lees meer

Tapuit in de Eierlandse Duinen op in 2016, onderzoek door Sovon-vogelonderzoek in Nationaal Park Duinen van Texel

20 maart 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
tapuit, Eric Menkveld

Het gaat niet goed met de tapuit in Nederland. Van enkele duizenden paren in de jaren ‘70 resteren nog maar 250-300 broedparen. Op Texel broeden omstreeks 40 paar, vooral in de Eierlandse Duinen. Reden voor het Nationaal Park Duinen van Texel en Staatsbosbeheer om in 2016 aansluitend op een lang lopend onderzoek in de Noordduinen ten zuiden van Den Helder door Sovon Vogelonderzoek uit te laten zoeken hoe het met de tapuiten op Texel gaat.

lees meer

Natuurpad Alloo in Nationaal Park Duinen van Texel opgeknapt door Rotary Alkmaar

18 maart 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
natuurpad Alloo, rotary Alkmaar

Een groep van twintig leden van Rotary Alkmaar heeft zaterdag 18 maart Staatsbosbeheer geholpen bij het onderhoud aan het natuurpad Alloo in Nationaal Park Duinen van Texel. Tussen het Maartenhuis en het Pelikaanbos hebben zij grasgroei van het schelpenpad verwijderd.

lees meer

Twee aanhangers vol vuil uit De Slufter, goed werk van veel vrijwilligers

11 maart 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Slufter vuilruimen

Ruim veertig vrijwilligers hielpen Staatsbosbeheer bij de jaarlijkse schoonmaak in De Slufter op Texel. Tijdens winterstormen loopt dit meer dan 300 hectare grote gebied vol met zeewater. Veel materiaal dat in het zeewater rond drijft blijft daarna achter in het vloedmerk.

lees meer

Vuilruimen in De Slufter op Texel, Staatsbosbeheer zoekt hulp voor dit bijzondere natuurgebied

7 maart 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
vuilruimen, vloedmerk, Slufter

Staatsbosbeheer organiseert de grote schoonmaakactie op zaterdagochtend 11 maart, hulp is welkom.

lees meer

Jitske Esselaar, vertrokken als boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer Texel

2 maart 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Afscheid van Jitske Esselaar

Jitske Esselaar nam deze week na bijna zeven jaar afscheid als boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer op Texel.

lees meer

Broedseizoen van start op Texel. Honden aan de lijn en katten thuis, groene routes dicht

1 maart 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Op Texel wordt de start van het vogelbroedseizoen traditioneel ingeluid met eind februari de waarneming van de eerste lepelaar die uit het overwinteringsgebied terugkomt en het einde van de openstelling van de groene routes.

lees meer

Houtskool branden in De Dennen op Texel, nuttige bestemming onverkoopbaar hout

27 februari 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel

In de periode 1898-1940 is op Texel het bos aangeplant dat wij nu De Dennen noemen, ook de oude naam Staatsbossen wordt nog wel gebruikt. Deze bosaanleg was onderdeel van het productief maken van wat in die tijd woeste gronden of onland werd genoemd. Een van de manieren was het aanplanten van bos voor de houtproductie. In de dertiger jaren van de vorige eeuw begon het bos bruikbaar hout op te leveren. Een deel van het hout was niet geschikt voor gebruik, verwerking tot houtskool was een mogelijkheid om het toch een nuttige bestemming te geven. In het Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift van april 1930 beschrijft houtvester Boodt hoe dit in zijn werk ging.

lees meer

Vrijwilligers van IVN Kennemerland en IVN Texel houden duinen van Texel open

24 februari 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Een grote groep vrijwilligers van de IVN afdelingen Kennemerland en Texel zijn vanmiddag in de Bleekersvallei en het Duinpark bezig geweest met het tegengaan van de bosvorming in de duinheide. Morgen gaat de groep uit Kennemerland verder met dit nuttige werk.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog