www.boswachtersblog.nl/ Texel

Natura 2000 herstelmaatregelen

1 dag geleden Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Staatsbosbeheer heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitvoering van Natura 2000 herstelmaatregelen op Texel komende winter. De maatregelen hebben als doel om het effect van stikstofneerslag op de natuur te verminderen en het unieke open duinlandschap met bijbehorende dieren- en plantensoorten te behouden.

lees meer

Meer dan 150 vrijwilligers bij opruimactie De Hors op Texel

26 oktober 2019 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

De ene boswachter kan zijn geluk niet op bij het ontdekken van een bijzondere orchidee, de ander begint te stralen bij het horen van de eerste grutto van het jaar. Ik had mijn eigen geluksmomentje tijdens onze opruimactie op De Hors afgelopen dinsdag. Een jongetje van jaar of 8 kwam zich aan mij voorstellen: “ik kom helpen plastic opruimen”. En er volgden nog veel meer. En nog meer. Gewapend met vuilniszakken, handschoenen en afvalgrijpers liepen we uiteindelijk met meer dan 150 vrijwilligers tussen de Horsmeertjes door naar de zandvlakte. Wat een geweldige opkomst!

lees meer

Help mee: opruimactie De Hors

21 oktober 2019 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Op het zuidelijkste puntje van Texel ligt De Hors. Op deze uitgestrekte strandvlakte heeft de natuur vrij spel en is het goed te zien dat jonge duintjes ontstaan waar pioniersplanten zoals biestarwegras kunnen groeien. Het gebied is zo groot, dat het altijd voelt alsof je er in je eentje bent. Juist daarom is het een geliefde plek om uit te waaien tijdens een lange wandeling. Op dinsdag 22 oktober gaan we dit prachtige gebied samen opruimen, kom je ook helpen?

lees meer

Word een week vogelwachter op Texel

14 oktober 2019 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Sinds ruim 100 jaar zijn er vogelwachters van Staatsbosbeheer actief in de Texelse duinen. Treed jij in 2020 een week in de voetsporen van deze vogelbeschermers? Ook volgend jaar hopen wij weer te kunnen rekenen op enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten bij vogelkijkpunt De Geul of De Slufter. Je geniet van het unieke gebied, houdt een oogje in het zeil en deelt je liefde voor de natuur met anderen. De inschrijving voor 2020 is nu geopend.

lees meer

Amfibieën op Texel

8 oktober 2019 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Dat Texel een uniek eiland is voor aanwezige fauna verdient geen uitleg, dat staat buiten kijf. Het eiland is een belangrijke plek voor broed- en trekvogels en herbergt een bijzondere zoogdierenfauna. Niet alleen op zee, maar ook op land: met het voorkomen van de noordse woelmuis en de waterspitsmuis. Wat amfibieën betreft, is Texel uniek vanwege de aanwezigheid van grote aantallen van de rugstreeppad en het voorkomen van de heikikker. Op zaterdag 12 oktober gaan we op zoek naar de heikikker tijdens een RAVON inventarisatiedag, ga je mee?

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog