www.boswachtersblog.nl/ Texel

Op de grens van zee en land

6 dagen geleden Boswachter Dick Schermer in Texel

In de Slufter en de Mokbaai zijn op dit moment de laagste delen prachtig rood door de herfstkleuren van het zeekraal. Dit bijzondere plantje groeit op een plek waar andere planten het niet uithouden: in het slik op de grens van zee en land.

lees meer

Witte duinen, grijze duinen

9 oktober 2017 Boswachter Dick Schermer in Texel

Al wandelend over het strand kun je de dynamiek van duinen goed zien. Het heeft alles te maken met stuivend zand. De buitenste duinenrij rijst meestal steil omhoog met veel helmgras. Daar zijn ook veel plekken met open zand die witte duinen worden genoemd. Daarachter wordt de begroeiing gevarieerder: struikgewas, grassige hellingen, vochtige valleien en uiteindelijk op sommige stukken heide. Dit zijn de grijze duinen omdat er een humuslaag in de bodem ontstaan is.

lees meer

Leo Brama wordt teamleider Staatsbosbeheer Texel

3 oktober 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Leo Brama

Per 1 oktober vindt er een organisatieverandering bij Staatsbosbeheer op Texel plaats. De dagelijkse leiding over het werk van Staatsbosbeheer wordt door gebiedsmanager Trudy van der Zanden overgedragen aan teamleider Leo Brama. Omdat veel onderwerpen met een belangrijke beleidsmatige inhoud en verdergaande –beslissingsbevoegdheid (grotendeels) zijn afgerond is geen gebiedsmanager met gedelegeerde bevoegdheden van het provinciehoofd meer nodig. Het gaat dan om onderwerpen als de herziening van de Ecologische Hoofstructuur (tegenwoordig Nationaal Natuur Netwerk), verkoop van erfpachtgrond en de inrichting van de nieuwe natuurgebieden. Nu is het een teamleider, zakelijk leider, waar Staatsbosbeheer de meeste behoefte aan heeft op Texel. Grotere beleidsmatige werkzaamheden (of taken?) zoals bestuurslid Nationaal Park Duinen van komen nu voor rekening van het provinciehoofd Riena Tienkamp.

lees meer

Vruchten in het duin

2 oktober 2017 Boswachter Dick Schermer in Texel

Wat is het een mooi gezicht in het begin van de herfst, al die struiken in de duinen die vol hangen met vruchten. Duindoorns zijn vooral in de buitenduinen te vinden. In een paar valleitjes komen cranberry’s voor

lees meer

Het veelzijdig gebruik van spinrag

25 september 2017 Boswachter Dick Schermer in Texel

In deze tijd hangen prachtige uitgebreide wielwebben tussen de struiken of worden warrige spinselrommeltjes in de heide gevonden. Ze komen van de meesters van het werken met draad, de spinnen. Het veelzijdig gebruik van spinrag wordt uitgelicht aan de hand van de wespspin en de wolfspin.

lees meer

Provincie start opruimwerkzaamheden in natuurgebied Hanenplas, bericht van Provincie Noord-Holland

22 september 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Natuurontwikkeling Texel

Deze week start de provincie Noord-Holland met voorbereidende werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel. Het gaat om het maaien van gras en opruimwerkzaamheden, zoals het verwijderen van bosschages. Later dit jaar vinden onder meer werkzaamheden in de duinvallei van de Hanenplas en de aanleg van een fietspad langs de kreek plaats. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum.

lees meer

Onderhoud singels Waalenburgerdijkje Texel wegens essentaksterfte

19 september 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
essentaksterfte

Langs het Waalenburgerdijkje laat Staatsbosbeheer door de aannemers De Slufter en Tatenhove een groot deel van de beplanting afzagen. Vooral essen worden afgezaagd omdat deze ernstig zijn aangetast door essentaksterfte is een schimmel die in Nederland massaal essen aantast, de verwachting is dat zeker 90% van de essen hier aan zal sterven. Dode bomen langs het fietspad op dit voormalige dijkje zijn gevaarlijk. Daarom laat Staatsbosbeheer nu na het broedseizoen de bomen bij de grond afzagen. Tijdens het werk zijn delen van het fietspad afgesloten, dit is voor uw veiligheid en de veiligheid van de mensen die er werken, negeer deze afzettingen alstublieft niet.

lees meer

Boswachterstip: Wandelen langs de Moksloot

14 september 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Buiten het broedseizoen kun je bij Staatsbosbeheer in de Duinen van Texel op bijzondere wandelpaden lopen. Tot 1 maart zijn ook de ‘groene routes’ beschikbaar. Hierbij geef ik mijn tip voor deze prachtige routes: wandelroute Moksloot.

lees meer

Wel en wee van lepelaars

11 september 2017 Boswachter Dick Schermer in Texel

Lepelaars horen echt bij Texel. Ze komen op verschillende tijdstippen aan in de kolonie. In de Geul is dit duidelijk te merken. Vroeg broedende vogels hadden dit jaar grote sterfte; laat broedende vogels veel minder.

lees meer

Nieuwkomers en verandering in de natuur op Texel

4 september 2017 Boswachter Dick Schermer in Texel

Texel is een eiland en dieren die aan de overkant algemeen zijn komen hier niet voor. De groene kikker en de huisspitsmuis zijn door toedoen van de mens op het eiland gekomen en dat heeft effect gehad.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog