www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Routeberichten Drents-Friese Wold

3 dagen geleden Boswachter Aaldrik Pot in Drents-Friese Wold

In de rubriek Routeberichten Drents-Friese Wold houden we volgers op de hoogte van de wijzigingen in de recreatieve routes.

lees meer

Over onderduikers en boswachters

22 december 2020 Boswachter Aaldrik Pot in Drents-Friese Wold

De historische verenigingen van Appelscha en Diever hebben onlangs drie gedenkplaten geplaatst in het Drents-Friese Wold. Op een van de paneeltjes, die is geplaatst bij de uitkijktoren van de Kale Duinen, is te lezen hoe tijdens de Tweede Wereldoorlog het Drents-Friese Wold bescherming bood aan mensen die op de vlucht waren voor de Duitse bezetter. De toenmalige boswachters van Staatsbosbeheer speelden een belangrijke rol bij het verbergen van de onderduikers. Ook werden er nog twee andere gedenkplaten geplaatst die de herinneringen aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog levend houden.

lees meer

Een rabat, wat is dat?

7 december 2020 Boswachter Aaldrik Pot in Drents-Friese Wold
Vennetje Drents-Friese Wold

In het Natura 2000-gebied van het Drents-Friese Wold worden in het kader van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) de komende maanden op diverse locaties herstelmaatregelen uitgevoerd. Veel van die werkzaamheden zijn bedoeld om de natuurlijke waterhuishouding weer op orde te brengen. In de communicatie over deze werkzaamheden komen vaak allerlei vaktermen voorbij. Voor boswachters gesneden koek, maar voor anderen wellicht abracadabra. In een aantal filmpjes lichten boswachters Widmar van der Meer en Aaldrik Pot een en ander toe en leggen we uit waar we naartoe werken. In dit eerste filmpje gaat het over het dempen van rabatten en sloten en het daardoor veranderende bos.

lees meer

Herstelmaatregelen voor natuur in Drents-Friese Wold

23 november 2020 Boswachter Widmar van der Meer in Drents-Friese Wold
Vennetje Drents-Friese Wold

Deze winter wordt er werk uitgevoerd in het Natura 2000-gebied van het Drents-Friese Wold. De maatregelen zijn bedoeld om de natuurlijke waterhuishouding te herstellen en om nu losliggende vennen en heideterreinen met elkaar te verbinden. Ook wordt een deel van het gebied geschikter gemaakt als broedgebied voor de tapuit, een van de zeldzame broedvogels in het gebied. De werkzaamheden starten in de week van 23 november en duren waarschijnlijk tot half maart 2021.

lees meer

De schoonheid van oeverkruid

19 november 2020 Boswachter Liesbeth Koel in Drents-Friese Wold
Oeverkruid, geschilderd door J.W. Palmstruch (bron: Svensk botanik, vol. 6)

Het Canadameer bij Appelscha is in de wijde omtrek van het Drentse-Friese Wold bekend als plek om te zwemmen. Afgelopen voorjaar kreeg de prachtige natuurplas nog een opknapbeurt. Ondanks dat wordt er door recreanten nog wel eens gemopperd op de ‘rommel’ op de oevers. Maar eigenlijk doen we daarmee het wonderschone oeverkruid, waar het over gaat, schromelijk tekort.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog