www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Herstelmaatregelen voor natuur in Drents-Friese Wold

23 november 2020 Boswachter Widmar van der Meer in Drents-Friese Wold
Vennetje Drents-Friese Wold

Deze winter wordt er werk uitgevoerd in het Natura 2000-gebied van het Drents-Friese Wold. De maatregelen zijn bedoeld om de natuurlijke waterhuishouding te herstellen en om nu losliggende vennen en heideterreinen met elkaar te verbinden. Ook wordt een deel van het gebied geschikter gemaakt als broedgebied voor de tapuit, een van de zeldzame broedvogels in het gebied. De werkzaamheden starten in de week van 23 november en duren waarschijnlijk tot half maart 2021.

lees meer

De schoonheid van oeverkruid

19 november 2020 Boswachter Liesbeth Koel in Drents-Friese Wold
Oeverkruid, geschilderd door J.W. Palmstruch (bron: Svensk botanik, vol. 6)

Het Canadameer bij Appelscha is in de wijde omtrek van het Drentse-Friese Wold bekend als plek om te zwemmen. Afgelopen voorjaar kreeg de prachtige natuurplas nog een opknapbeurt. Ondanks dat wordt er door recreanten nog wel eens gemopperd op de ‘rommel’ op de oevers. Maar eigenlijk doen we daarmee het wonderschone oeverkruid, waar het over gaat, schromelijk tekort.

lees meer

Maaien is keuzes maken

26 juni 2020 Lysander van Oossanen in Drents-Friese Wold

We zijn in de Oude Willem aan het maaien gegaan. De graslanden die hier liggen hebben we de afgelopen 5 jaar behoorlijk verschraalt. De aanwezige meststoffen worden uit de bodem afgevoerd door veel te maaien met hulp van agrariërs uit de omgeving. Door al dat maaien is het erg kruidenrijk geworden en zijn er ware bloemenvelden ontstaan. Het gonst er van de insecten en waar insecten zijn, zijn vogels!

lees meer

Het verplaatsen van de fiets- en ruiterroute verbinding in de Oude Willem

11 juni 2020 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold

Het wordt natuurlijker en natter in de Oude Willem. Dat is ook de bedoeling, In 2019 is dit voormalig landbouwgebied als LIFE natuurontwikkelingsgebied ingericht. De oude fiets- en ruiterroute liggen op de lage natte delen van het natuurgebied. Dat is niet handig. Daarom is deze belangrijke verbinding in fiets- en ruiterroutes verplaatst naar de hogere en droge delen van de Oude Willem. Het nieuwe fietspad in beton is een mooie belevenis.

lees meer

Paardentrailerparkeerplaats Buitencentrum Appelscha verhuist per 1 mei

21 april 2020 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold

Bij het Buitencentrum in Appelscha ligt een mooie parkeervoorziening voor ruiters en menners. Helaas loopt de ruiter- en men route ook over de speelweide waar kinderen spelen. Deze onveilige situatie gaan we oplossen.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog