www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Hoe gaat het met de eekhoorn?

2 juni 2021 Boswachter Widmar van der Meer in Drents-Friese Wold

Als boswachter krijg je regelmatig de ‘hoe-gaat-het-met-vraag’. En zonder het antwoord af te wachten, geeft de vragensteller zelf vaak de uitslag van zijn bevindingen. Er zijn meestal veel of juist weinig van een bepaalde dier- of plantensoort. Hoe het werkelijk gaat met de populatie van een bepaalde diersoort, is een stuk minder eenvoudiger te achterhalen. Neem bijvoorbeeld de eekhoorn.

lees meer

Routeberichten Drents-Friese Wold

29 april 2021 Lysander van Oossanen in Drents-Friese Wold

Het Drents-Friese Wold is voortdurend in beweging. Ook in de recreatieve routes en voorzieningen verandert nog wel eens wat. In de rubriek Routeberichten Drents-Friese Wold houden we u op de hoogte van de veranderingen.

lees meer

De tapuiten broeden weer

21 april 2021 Lysander van Oossanen in Drents-Friese Wold

Terwijl de tapuiten net beginnen met broeden, vliegen de eerste jonge boomleeuweriken op Aekingerzand bijna uit. Overal in het gebied liggen nu nauwelijks beschermde nestjes op de grond, maar dankzij de nieuwe bebording en intensieve bescherming en voorlichting gaat het de goede kant op met deze kwetsbare grondbroeders.

lees meer

Is een klapekster links- of rechtshandig?

26 maart 2021 Boswachter Aaldrik Pot in Drents-Friese Wold

Wat is Martin Brandsma, kunstenaar of ornitholoog? Of beide? Vermoedelijk zijn die hokjes voor hemzelf een gruwel. En de klapeksters waar hij al zijn halve leven naar kijkt, zal het ook worst zijn. Hoe dan ook, Brandsma’s onderzoek naar de ‘lateraliteit’ van klapeksters en hoe hij kunst en wetenschap verweeft roepen vragen op. Een groot deel van zijn klapeksterwaarnemingen verzamelt Brandsma in het Drents-Friese Wold.

lees meer

Kraamkamer van de tapuit

3 maart 2021 Boswachter Aaldrik Pot in Drents-Friese Wold

Na een periode van kou en sneeuw, is het weer nu al twee weken heerlijk voorjaarsachtig. Daarmee gaat voor een aantal vogels ook het broedseizoen van start. En dat broeden doen sommige soorten, zoals de boomleeuwerik en veldleeuwerik, steeds vroeger. Er wordt nu met name door de boom- en veldleeuweriken al weer volop gezongen en gebaltst. Reden voor Staatsbosbeheer om op het Aekingerzand de periode van het broedseizoen aan te passen.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog