www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Serie: De begrazers op Ameland

31 mei 2021 Boswachter Fabienne Bunicich-Droste in Ameland
Geiten in het Hagedoornveld

14 landgeiten ingezet in het Hagedoornveld op Ameland voor ongewenste vegetatie.

lees meer

Klaar-overs helpen padden en salamanders

17 maart 2021 Boswachter Fabienne Bunicich-Droste in Ameland
Rugstreeppad

Een paddenscherm en de inzet van vrijwilligers helpt de oversteek van amfibieën langs het fietspad op Ameland te volbrengen.

lees meer

Een nieuwe boswachter beheer op Ameland

2 maart 2021 Boswachter Fabienne Bunicich-Droste in Ameland
Benno Neij

De nieuwe boswachter beheer op Ameland Benno Neij stelt zich aan u voor.

lees meer

Serie: De begrazers op Ameland

1 maart 2021 Boswachter Fabienne Bunicich-Droste in Ameland
Soayschapen begrazers

In de Staatsbosbeheergebieden op Ameland grazen verschillende dieren, die allemaal hun eigen bijdrage aan de natuur leveren. De natuur heeft last van de grote hoeveelheden stikstof wat zich in de lucht bevindt. De gebieden worden hierdoor steeds voedselrijker, wat voor ons duingebied niet wenselijk is. Grassen, bramen en brandnetels krijgen de overhand en verdringen de typische duinvegetatie. Door te plaggen worden de voedingsstoffen in één keer afgevoerd en kan de juiste plantengroei zich ontwikkelen. Een wat minder ingrijpender methode is het inzetten van begrazers. Zij knabbelen de ongewenste vegetatie langzaam weg. En als een deel van het gebied afgeplagd is, dan zorgen de begrazers er ook voor dat het niet gauw meer dichtgroeit. In de komende periode worden de verschillende begrazers uitgelicht in ons boswachtersblog die nodig zijn om deze vergrassing tegen te gaan. Deze week nemen we het Soayschaap onder de loep.

lees meer

Dat doet ie anders nooit!

8 februari 2021 Boswachter Fabienne Bunicich-Droste in Ameland
#hondenaandelijn

Op Ameland is een frisse neus halen samen met je hond geen enkel probleem. Een heerlijke wandeling door de natuur of gewoon je dagelijkse rondje door het bos. Dat kan allemaal. Maar wist je dat er gebieden zijn waar de hond aangelijnd moet zijn? En dat er ook losloopgebieden zijn? Samen met de andere (terrein)beheerders, gemeente Ameland, it Fryske Gea, Rijkswaterstaat en De Vennoot hebben we gekeken hoe we het hondenbeleid op Ameland onder de aandacht krijgen. Het doel, het weer opfrissen van de afspraken die we met elkaar ooit al eens hebben afgesproken. Daarom starten we met de actie #hondenaandelijn.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog