www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Boswerkzaamheden voor een gezond bos

16 februari 2024 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland
boswerkzaamheden

Verschillende karretjes met brandhout zijn gesignaleerd op het eiland. Dat betekent dat de boswerkzaamheden op Ameland weer gestart zijn. Deels worden de werkzaamheden uitgevoerd door ons eigen team, maar er wordt ook hulp ingeroepen van aannemers. Vanaf volgende week gaan we aan de slag in het Nesserbos en een deel van het Ballumerbos. Dan zijn sommige paden even niet toegankelijk, let daarom goed op de borden. Alle boswerkzaamheden worden uitgevoerd om het bos ook in de toekomst gezond te houden.

Sterker en gezonder

Bossen gezond houden voor de toekomst is noodzakelijk aangezien de bossen door droogte of te natte omstandigheden veel te lijden hebben. Bomen kunnen verzwakken, worden ziek en sterven af. De bossen op Ameland zijn allemaal aangeplant. Het waren toen vooral naaldbomen die werden aangeplant. Het resultaat is dat er een vrij monotoon bos is van één boomsoort, met allemaal dezelfde leeftijd. Als die bomen zwak of ziek worden dan blijft er niet veel over. Staan er meer boomsoorten in het bos en ook nog eens van verschillende leeftijden, dan is de kans veel kleiner dat er veel zieke of zwakke bomen komen, het bos is dan sterker en gezonder.

Meer soorten in de loop der jaren

Hebben we het dan niet goed gedaan? Jazeker wel. De eerste bossen op Ameland zijn aangeplant in 1895. Met als doel om de dorpen beter te beschermen tegen soms extreme weersinvloeden en om de duinen vast te leggen. Een mooie bijkomstigheid was dat het hout kon dienen als brandstof. In al die jaren hebben de bossen zich verder ontwikkeld. Het aantal soorten in de bossen nam toe, zowel op flora en fauna gebied. Er kwamen steeds meer vogelsoorten die ook zaden gingen verspreiden van andere boomsoorten en struiken, zoals de eik en lijsterbes. Maar de naaldboom is tot op de dag van vandaag het meest aanwezig en is er van variatie nog weinig sprake.

Aantrekkelijk bos

Door een deel van de oudere bomen weg te halen (=dunnen) komt er weer ruimte voor jonge bomen. Op de ontstane open plekken valt meer licht op de bodem en kunnen de zaden, die al in de bodem zitten ontkiemen. Er ontstaat dan een bos met bomen van meerdere leeftijden. De bomen die blijven staan krijgen de ruimte om een betere boomkruin te ontwikkelen en op de open plekken krijgen bijvoorbeeld eiken, berken, esdoorns en struiken ook een kans om te groeien. Dus naast een bos met bomen van verschillende leeftijden ontstaat er een afwisselend bos, aantrekkelijk voor veel dieren- en plantensoorten, maar ook voor de recreant. Een bos met gemengde stukken afgewisseld met stukken loofbos en natuurlijk het Waddenkarakteristieke dennenbos, die ook voor de toekomst gezond is.

Tijdelijk niet toegankelijk

De komende weken worden zaagwerkzaamheden nabij Ballum en in het Nesserbos uitgevoerd, maar zijn geconcentreerd nabij Kaapsduin en de Strandweg te Nes. Om de werkzaamheden te verrichten is er ruimte nodig . Voor ieders veiligheid zullen dan rondom die locaties de paden worden afgesloten en niet toegankelijk zijn. Zodra mogelijk en er weer een veilige doorgang gegarandeerd kan worden, zetten we de paden weer open. We proberen de overlast voor de bezoekers van de bossen zo klein mogelijk te houden, maar vragen wel om begrip. Let dus vooral op de borden en aanwijzingen.

Aandacht voor herstel

Het streven is dus een gezond en aantrekkelijk bos. We begrijpen dat het na de werkzaamheden er niet zo uitziet. Maar het heeft en krijgt onze zorg. Het tak- en resthout blijft in de bossen en laten we in rijen liggen. Dit zijn ideale broedplekken voor vogels, zoals het winterkoninkje en een verzamelplaats voor vele insecten. Ook zijn het goede schuilplaatsen voor reeën en in de luwten van de takkenrijen groeien nieuwe boompjes makkelijker. Voor het broedseizoen is de rust in het bos teruggekeerd. Nadat de machines verdwenen zijn zetten we ons in om de paden zo spoedig mogelijk te herstellen.

Open plekken

Op een aantal plekken zijn de open plekken groter dan elders in het bos. Dit heeft te maken met de soort naaldboom die er heeft gestaan, namelijk de draaiden (Pinus contorta). Een soort die alle kanten opgroeit, snel scheef groeit en daarmee andere boomsoorten echt belemmerd in de ontwikkeling. In het verleden hebben we deze soort ook aangepakt. Deze boomsoort staat vaak in grote getale bij elkaar,  bij het weghalen van deze draaiden ontstaat dan een grotere open plek. Om te zorgen dat op de open plekken ook weer andere soorten kunnen gaan groeien en de draaiden niet te veel gaat ontkiemen, planten we ook nog ander boomsoorten aan.

Hout voor het eiland

In de Vleijen heeft Hoveniersbedrijf de Tuinman een flinke hoeveelheid draaidennen verwijderd. Dit hout is niet geschikt om als zaag- of bouwhout gebruikt te worden. Daarom is het aangeboden als haardhout of biomassa en blijft het op het eiland. Over een paar jaar ziet het er weer totaal anders uit. Een mooi voorbeeld is het bos bij de BP plas, daar is een aantal jaren geleden ook flink gedund. Ga er maar eens kijken hoe het bos er daar nu uit ziet.

Het zijn trouwens niet altijd de machines, die we inzetten ook paarden kunnen ons helpen om het hout uit de bossen te slepen. In het Ballumerbos heeft Pieter de Boer ons daar een handje meegeholpen, zie het filmpje gemaakt door Douwe Bakker.

Komend najaar zal er in het Nesserbos en een deel van het Hollumerbos verder gewerkt gaan worden. In het Nesserbos zijn er al wel voorbereidingen genomen door de bomen te voorzien van een merk (bles). Net zoals vorig jaar in het Kwekerijbos, zie ons blog, zal firma ten Berge dan met een Harvester, de oogstmachine, de gebleste bomen er uit gaan halen. Blessen houdt in dat de bomen gemerkt met een gekleurde stip. Bij het blessen houden we rekening met de bijzondere planten of dieren die in het bos aanwezig zijn. Zo nodig worden er beschermende maatregelen genomen volgens de gedragscode “Soortenbescherming Bosbeheer”. Maar over deze werkzaamheden volgt later meer.

Bij vragen, bel of mail gerust met Staatsbosbeheer Ameland via 0519 542600 of ameland@staatsbosbeheer.nl.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog