www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Boswachtersagenda in coronatijd: kop d’r veur!

13 uur geleden Boswachter Annet de Jong in Groningen

De boswachtersagenda is in deze coronatijd anders gevuld. We zijn meer online en meer in het veld en dat is fijn want doordat er meer bezoekers zijn speelt er meer in de natuur. Dat biedt andere mogelijkheden.

lees meer

Vogelgriep onder brandganzen Lauwersmeer

26 april 2021 Boswachter Jaap Kloosterhuis in Groningen
voorbeeld van brandgans met vogelgriep in het Lauwersmeer

Net als afgelopen najaar, toen tienduizenden brandganzen vanuit de noordelijke broedgebieden naar Nederland kwamen, is er ook nu weer een opleving van de vogelgriep onder met name deze vogels. De brandganzen maken zich nu op voor de trek terug naar het noorden, waardoor er meer interactie is tussen de verschillende groepen en daardoor meer besmetting. Verzamelen van zieke en/of dode vogels is niet zonder risico.

lees meer

Grote grazers in Nationaal Park Lauwersmeer

14 april 2021 Boswachter Jaap Kloosterhuis in Groningen
koniks Lauwersmeer - Aaldrik Pot

In het Lauwersmeergebied helpen grote grazers om verdere verruiging en verbossing van het gebied tegen te gaan. Omdat het gehouden dieren zijn hebben we een zorgplicht. De conditie van de dieren wordt dagelijks in de gaten gehouden door de kuddebeheerder. Waar nodig wordt er ’s winters bijgevoerd. Om de groep grote grazers niet te groot te laten worden, bepaalt Staatsbosbeheer, eens in de twee jaar, in de winter, welke volwassen paarden en runderen uit de groep moeten. Dat moment is nu. Omdat vorig jaar bleek dat het vlees van grote grazers in andere natuurgebieden teveel dioxine bevatten, hebben we op eigen initiatief een aantal koniks en Schotse hooglanders uit het Lauwersmeergebied laten onderzoeken. Uit die test blijkt dat het vlees van hengsten en de Schotse hooglanders teveel dioxines bevat. Dit vlees is niet in de voedselketen terecht gekomen.

lees meer

Natuur met zorg

26 maart 2021 Boswachter Marieke de Boer in Groningen

Houtsingels zijn kenmerkend voor het prachtige coulisselandschap van het Westerkwartier. Ze vormen een natuurlijke afscheiding tussen graslanden. Het onderhoud voeren we uit met verschillende samenwerkingspartners. Afgelopen periode was ik onder andere op het Melle’s pad en Trimunt. Medewerkers van het Hof van Arcadia waren hier aan het werk met het onderhoud van de wilgen en de houtsingels.

lees meer

Op (kraam)visite in natuurgebieden

15 maart 2021 Boswachter Mariska in Groningen

U bent van harte welkom in de natuur. Tegelijkertijd is dit het ‘thuis’ van dieren en planten. Het hele voorjaar bent u als bezoeker in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten. Daarom vragen wij om respectvol om te gaan met de kraamkamer van Moeder Natuur.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog