www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Wijde mantels op het strand!

15 januari 2020 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Op het strand van Terschelling spoelden eind 2019 en begin 2020 opvallend veel wijde mantels aan. Tot enkele jaren terug werd deze soort alleen gevonden op drijvende voorwerpen. Doordat nu volgroeide exemplaren aanspoelen ligt het voor de hand dat ook voor de kust van Terschelling een populatie wijde mantels aanwezig is.

lees meer

Werk in het bos voor meer loofbomen

18 december 2019 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Op sommige bomen in het bos bij West zijn de laatste weken gele stippen verschenen. Geen ziekte, maar wel een teken dat er iets gaat gebeuren. Begin 2020 vindt er namelijk een bosdunning plaats. Grote delen van het bos bestaan nog uit dennen die dicht op elkaar staan, waardoor loofbomen weinig kans hebben omdat ze te weinig licht krijgen. Om dat te veranderen zaagt Staatsbosbeheer her en der dennen weg zodat er meer licht op de bosbodem komt. Uiteindelijk leidt dit tot een gevarieerder bos met meer soorten flora en fauna, maar ook tot een gezonder bos.

lees meer

Uitbreiding duinbegrazing Terschelling

28 november 2019 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Staatsbosbeheer breidt het begrazingsgebied bij West aan Zee uit. Ook een deel van de Noordsvaarder, het Groenplak en de duinen ten noorden van de Bessenschuur worden vanaf begin 2020 begraasd. Dit doen we om de negatieve effecten van stikstof op de duinen tegen te gaan en zo duinplanten en -dieren te behouden of terug te laten komen.

lees meer

Vliegdennen en prunus uit open duin

2 oktober 2019 Boswachter Iris de Boer in Terschelling

Vliegdennen. Als een uitkijktoren voor roofvogels als buizerds steken ze hoog uit in het open duin. Het open duin waar de wulp en tapuit zich thuis voelen. Nou ja, steeds minder. De kans dat ze hun jongen groot kunnen brengen wordt kleiner naarmate het aantal losstaande (solitaire) bomen toeneemt. Daarnaast zijn deze solitaire dennen belangrijke zaadbomen: ze zorgen ervoor dat er veel jonge dennetjes op komen in het open duin, terwijl we dat open duin juist graag willen behouden voor de vele soorten die hier voor komen. Twee redenen waarom we de vliegdennen (klein en groot) uit het open duin zagen. Net als de prunus (Amerikaanse vogelkers), een invasieve exoot die het duin langzaam maar zeker overneemt.

lees meer

Nieuw: Krabben met ogen op steeltjes

28 augustus 2019 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Op het strand van Terschelling worden steeds vaker hoekige krabben gevonden. Dit is een zuidelijke soort die door het warmer worden van het zeewater ene plek weet te veroveren in de Noordzee. Het is de enige krab in de Noordzee met ogen op steeltjes.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog