www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Vliegdennen en prunus uit open duin

2 oktober 2019 Boswachter Iris de Boer in Terschelling

Vliegdennen. Als een uitkijktoren voor roofvogels als buizerds steken ze hoog uit in het open duin. Het open duin waar de wulp en tapuit zich thuis voelen. Nou ja, steeds minder. De kans dat ze hun jongen groot kunnen brengen wordt kleiner naarmate het aantal losstaande (solitaire) bomen toeneemt. Daarnaast zijn deze solitaire dennen belangrijke zaadbomen: ze zorgen ervoor dat er veel jonge dennetjes op komen in het open duin, terwijl we dat open duin juist graag willen behouden voor de vele soorten die hier voor komen. Twee redenen waarom we de vliegdennen (klein en groot) uit het open duin zagen. Net als de prunus (Amerikaanse vogelkers), een invasieve exoot die het duin langzaam maar zeker overneemt.

lees meer

Nieuw: Krabben met ogen op steeltjes

28 augustus 2019 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Op het strand van Terschelling worden steeds vaker hoekige krabben gevonden. Dit is een zuidelijke soort die door het warmer worden van het zeewater ene plek weet te veroveren in de Noordzee. Het is de enige krab in de Noordzee met ogen op steeltjes.

lees meer

Evenementen en activiteiten op Terschelling

8 augustus 2019 Boswachter Remi in Terschelling

Evenementen en activiteiten op Terschelling: Staatsbosbeheer gaat niet over beleid en vergunningen. Die rol hebben gemeente en provincie. Wij gaan wel over detailafspraken voor het terreingebruik, ecologie als het niet onder de natuurbeschermingswet valt, landschappelijke aspecten, en recreatie. Niet alles kan altijd en overal. En ook: veel kan wel na goede afstemming en screening, op een aangewezen plek in een aangewezen periode.

lees meer

Nieuwe exmoorpony’s op Terschelling

28 juni 2019 Boswachter Iris de Boer in Terschelling

Landerummerheide, 24 mei 2019. Tot die dag begraasden twee exmoorpony’s al jaren dit gebied (met in de zomer hulp van een koppel landgeiten). De pony’s zijn aardig oud en van de ene op de andere dag troffen we één van de pony’s dood aan in het gebied. De overgebleven pony, een merrie, zelfs nog geboren op de Landerummerheide, bleef alleen over. Maar gelukkig niet voor lang. Sinds deze week lopen er weer drie pony’s op de Landerummerheide.

lees meer

Stuivend zand voor tapuiten en viooltjes

5 april 2019 Boswachter Iris de Boer in Terschelling

Op Terschelling is de afgelopen maanden gewerkt aan het opnieuw laten verstuiven van oude stuifkuilen. Het zand dat het achterliggende duin inwaait valt als een soort poedersuiker over het duinlandschap. Veel bijzondere planten en dieren zoals tapuiten en konijnen profiteren hiervan. Vanwege het broedseizoen zijn de werkzaamheden nu even in de pauze-stand, zodat de vogels ongestoord kunnen broeden. In september wordt het werk weer opgepakt.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog