www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Denk mee en geef je mening over de toekomst van de Diemerscheg

13 februari 2020 Boswachter Anne Voorbergen in Noord-Holland

In de afgelopen tien jaar is op verschillende locaties gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de Diemerscheg. Er zijn goede resultaten geboekt, maar de potenties van het gebied worden nog niet volledig benut. Zeker nu het omliggende stedelijk gebied blijft groeien is het van belang om met een frisse blik naar de Diemerscheg te kijken en verder te bouwen aan een samenhang in functies. Daar kun je aan bijdragen door het invullen van een enquête via https://www.amsterdam.nl/Diemerscheg

lees meer

Het succes van de natuurontwikkelingen in de Zandbraak

9 januari 2020 Boswachter Jamie Jenner in Noord-Holland
Zandbraak

Bij (her)inrichtingsprojecten voor de natuur is het altijd de vraag wat levert het echt op voor de natuur? Komen de ideeën en verwachtingen waarvoor het is aangelegd uit? Het liefst willen we ook nog dat de resultaten direct na aanleg zichtbaar zijn! In 2012 en 2013 is in het kader van de herinrichting Zeevang het natuurontwikkelingsproject Zandbraak uitgevoerd. En nu een paar jaar later blijken er interessante ontwikkelingen te hebben plaatsgevonden.

lees meer

Werk in uitvoering op en rond Buitenplaats Elswout

8 januari 2020 Boswachter Rien de Vries in Noord-Holland

Er gebeurt de afgelopen paar maanden van alles rond de buitenplaats. Elswout is een rijksbeschermde buitenplaats met tientallen monumenten en een schitterend parkbos met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Elswout is op weg naar een gastvrije buitenplaats, waar natuur, cultuur en ontspanning samen komen. Om dit te realiseren is Staatsbosbeheer druk bezig met het opknappen, aanleggen en renoveren op de buitenplaats.

lees meer

Staatsbosbeheer sluit onveilig fietspad langs IJtocht

23 december 2019 Boswachter Anne Voorbergen in Noord-Holland

Staatsbosbeheer heeft het fietspad langs de IJtocht, parallel aan de Drie Merenweg bij Beinsdorp, op dinsdag 17 december afgesloten. De paden zijn in slechte staat. Om gebruik als fietspad toe te kunnen staan is herstel noodzakelijk. Ook het fietspad vanaf de Noordelijke Randweg naar de Hillegommerdijk sluit Staatsbosbeheer om veiligheidsredenen af.

lees meer

Veenmos doet als augurken in een pot

21 november 2019 Inga Tessel in Noord-Holland

Als boswachter bij het beheerteam Veenweiden krijg je veel te maken met veen. De grond waarop we wonen in Waterland is veengrond. Zelfs de stad Amsterdam is op veengrond gebouwd. Vandaar dat onze huizen op palen staan. Anders zouden de gebouwen langzaamaan wegzakken. Ook de tuin en de wegen zakken en worden af en toe weer opgehoogd. Maar waar bestaat die veenbodem eigenlijk uit?

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog