www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Bescherming van de schaapskudde in het Kuinderbos

33 seconden geleden Boswachter Harco Bergman in Flevoland

De afgelopen weken zijn er meerdere meldingen van een wolf in de omgeving van het Kuinderbos gedaan. Er zijn recent ook een paar schapen van de schaapskudde in het Kuinderbos gegrepen. DNA-onderzoek moet uitwijzen of dit daadwerkelijk het werk van een wolf was. Aangezien de wolf waarschijnlijk in het Kuinderbos verblijft en de kans op een aanval op de schaapskudde hier groot is, wordt de kudde beschermd door het plaatsen van tijdelijke noodrasters.

lees meer

Beheer van reewild in stadsbossen Almere

14 april 2022 Boswachter Amy Zeeman in Flevoland

Reewildbeheer in Flevoland maar ook in de rest van Nederland is niets nieuws. Dit wordt al tientallen jaren gedaan.
Echter valt het misschien nu veel meer op door de toenemende drukte in onze terreinen.
Waar het bos in Almere na de drooglegging eerst nog buiten de stad lag is het nu helemaal omgedraaid. De stad ligt rond het bos en daarmee is de drukte enorm toegenomen, zowel in het bos als eromheen. Dat bezorgt ons als terreinbeheerder een groot dilemma: hoe beheer je het reewild nabij de stad zodanig dat je nog van het wild kunt blijven genieten en er zo min mogelijk verkeers- en verdrinkingsslachtoffers vallen? En hoe krijg je een goede balans tussen het aantal dieren en de kwaliteit van hun leefgebied? De provincie, Staatsbosbeheer en de Faunabeheereenheid hebben hierin allemaal een eigen verantwoordelijkheid. Ik leg dit graag verder uit.

lees meer

Bouw jouw eigen beverburcht met ons bouwpakket!

1 april 2022 Boswachter Amy Zeeman in Flevoland

De bever is zoals jullie weten onze mascotte van onze natuurgebieden in Almere. Zijn burcht (het huisje) is op een hele mooie manier in elkaar gezet. Van buitenaf lijkt het op een hoop takken maar van binnen heeft de burcht diverse kamers. Zo’n huisje willen wij jullie natuurlijk niet onthouden. Om die reden kun jij straks met ons bouwpakketten jouw eigen beverburcht maken. Ideaal voor kinderen vooral als je ze even zat bent. Want met ons bouwpakket zijn ze wel even zoet.

lees meer

Bosrand aangelegd op biodynamisch akkerbouwbedrijf grenzend aan Reve-Abbertbos

15 maart 2022 Tim Captein in Flevoland
Bloeiende bosrand

Aan de Oudebosweg te Dronten bevindt zich het biodynamische akkerbouwbedrijf De Westerade van Sijbrand Westra. Op dit bedrijf worden op een biodynamische wijze producten geteeld. Een aantal kavels van De Westerade grenzen aan het bosgebied Reve Abbert, eigendom van Staatsbosbeheer. Om de overgang van bos naar landbouwgrond meer natuurlijk te maken en de ecologische waarde van de bosrand en de aangrenzende landbouwgrond te vergroten zag Westra kansen om de rand van zijn kavels, waar deze grenzen aan het bos, in te planten met bomen en struiken.

lees meer

Is jouw hond de leukste aangelijnde hond van Almere?

7 maart 2022 Boswachter Amy Zeeman in Flevoland

Het broedseizoen staat voor de deur en dat betekend dat de natuur weer volop in leven komt maar ook erg kwetsbaar is. Hoog tijd om weer extra aandacht te geven aan de kwetsbaarheid van de kraamkamer van moeder natuur.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog