www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Waarom wordt er soms niet (meer) gemaaid in onze Almeerse terreinen?

10 juni 2024 Boswachter Amy Zeeman in Flevoland

In Flevoland leven we op de zeekleibodem. Dit is een rijke bodem vol met voedingsstoffen. In het begin van het voorjaar, wanneer de natuur volop groen wordt, begint alles keihard te groeien. In Flevoland gaat dit door de rijke bodem veel harder dan op de arme zandgronden. Daarom is het belangrijk om op bepaalde plekken vooral langs onze recreatieve voorzieningen te maaien. Als dit niet gebeurt, zal het gebied binnen korte tijd onbereikbaar worden voor onze bezoekers. En toch wordt niet altijd alles gemaaid. Waarom? Dat leggen we hieronder uit.

In de maand mei roepen de Bijenstichting, Flora van Nederland en Steenbreek, tuineigenaren en gemeenten op om minder of anders te maaien doormiddel van de ‘’Maai Mei Niet”-maand. Door minder te maaien krijgen bijen, kevers, vlinders en hommels meer voedsel. We weten allemaal dat het niet goed gaat met de bijen en de hommels. Door hen meer voedsel aan te bieden zal de populatie ook weer kunnen groeien. Als natuurorganisatie vinden wij de biodiversiteit in onze terreinen van groot belang. Bijen en hommels zijn hierin een onmisbare schakel. Plekken waar dus niet gemaaid hoeft te worden, doen we dan ook niet, ook buiten de ”Maai Mei Niet”-maand. Dit zijn vooral de plekken waar onze bezoekers niet snel komen, waar geen officiële recreatievoorzieningen zijn of waar men elkaar makkelijk kan passeren.

Maar wanneer is iets nou een recreatieve voorziening en wanneer niet?

We krijgen vaak berichten van bewoners die nu niet meer over groenstroken kunnen lopen omdat Staatsbosbeheer deze minder of zelfs niet meer maait. Staatsbosbeheer maait alleen haar officiële recreatievoorzieningen regelmatig om deze begaanbaar te houden voor onze bezoekers. Deze voorzieningen zijn te herkennen aan een duidelijk (half)verhard pad en de wandelroutes hebben ook wegbewijzering. Niet in al onze bosgebieden zijn wandelpaden of andere recreatievoorzieningen te vinden. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld groenstroken of lanen bij u in de buurt minder vaak of zelfs niet gemaaid worden.

Vroeger was dit graspad wel bereikbaar en nu niet meer, hoe zit dit?

Zoals ik net al aangaf maakt Staatsbosbeheer verschil tussen officiële recreatievoorzieningen en overige paden. Deze ‘overige paden’ (die vaak de ondergrond van gras hebben) zijn in de meeste gevallen beheerpaden. Door al onze gebieden lopen deze beheerpaden. Deze paden zijn speciaal aangelegd om onze beheerwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. In het hoogseizoen (vaak ook het broedseizoen) zal je Staatsbosbeheer niet snel in het bos zien met grote bosbouwmachines, met uitzondering van onze trekker. Dit betekent dat deze beheerpaden op dat moment niet gebruikt worden voor ons beheer en dus ook niet of nauwelijks mee gemaaid worden.

Waarom dit vroeger misschien wel vaker werd mee gemaaid en nu niet, heeft alles te maken met onze huidige financiering. Staatsbosbeheer krijgt subsidie (SNL financiering) voor het beheer van verschillende soorten natuur. Daarnaast bestonden in het oude subsidiestelsel ook doelen voor recreatie met daaraan gekoppelde subsidie waaruit het beheer van recreatieve voorzieningen werd bekostigd. In het huidige stelsel is dit veranderd in een toeslag voor beheer van recreatieve voorzieningen die lang niet toereikend is voor het beheer en waarop bovendien ook nog fors op bezuinigd is, Staatsbosbeheer is daardoor helaas genoodzaakt het beheer te beperken tot de gemarkeerde wandelroutes. Wij zijn hier ook niet blij mee en zijn erover in gesprek met onze subsidiegever.

De afgelopen tijd kregen wij ook veel vragen over waarom de niet officiële paden in bepaalde gebieden niet meer gemaaid worden ondanks dat een gebied bijvoorbeeld is aangeduid als hondenlosloopgebied. Denk bijvoorbeeld aan het Overvaartbos. Staatsbosbeheer heeft in Almere op dit moment nog enkele hondenlosloopgebieden. Hier lopen paden doorheen en deze officiële paden worden gemaaid. Ondanks dat het gebied misschien groter is ingetekend als hondenlosloopgebied, kan dit betekenen dat in het hoogseizoen de beheerpaden niet worden mee gemaaid en deze dus onbereikbaar worden. In het najaar zijn deze paden vaak wel weer te bewandelen.

Verwijderen van paden/routes in het kader van de stadsbosontwikkeling

In samenwerking met de gemeente Almere, is Staatsbosbeheer gestart met het ontwikkelingen van het Almeerderhout naar het stadsbos van de toekomst. Er gaat de aankomende ruim 10 jaar nog een hoop veranderen in het Almeerderhout waarbij de grootste verandering zit in het ‘zoneren’ van het bos. Dit betekent dat in het ene deel van het bos de natuur meer ruimte krijgt terwijl in het andere deel de bezoekers meer mogelijkheden krijgen. Het is een wens die voorgekomen is uit het raadplegen van de Almeerders, enkele jaren geleden.

Dit is vertaald in drie zo genaamde bossferen. Het ‘parkbos’ (licht groen) zal vooral aan de randen van het Almeerderhout komen en hier wordt vooral veel recreatie toegestaan.

Het ‘puurbos’ (donkerder groen) is te vergelijken met hoe Staatsbosbeheer op dit moment het bos beheert. Dit is  ‘multifunctioneel’ bosbeheer wat betekent dat je er als recreant gebruik van kan maken, dat het bos ecologisch gezien aantrekkelijk is en dat we het hout benutten om er producten van te maken.

De grootste verandering zit hem in het ‘wildbos’ (donker blauw/groen). Hier willen we meer rust en ruimte creëren voor de natuur, wat kan betekenen dat we recreatievoorzieningen gaan verwijderen of aanpassen.

De rode lijn die op de kaart staat aangegeven is  het ‘boscircuit’. Dit is een breed wandel- en fietspad dat als rode draad door het hele Almeerderhout ligt. Vanuit de woonwijk moet je in de toekomst ook makkelijk op dit boscircuit komen om vanuit daar makkelijker door het Almeerderhout te bewegen.

Naast het zoneren zal er in het Almeerderhout nog veel meer gaan gebeuren om het stadsbos ook meer een eigen identiteit te geven. Zo worden er speciale activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld de Langste dag Diner op 20 juni  en gaan we ook unieke bezoekerslocaties creëren, de zogenaamde ‘bosiconen’. Kortom, er gaat een hoop gebeuren de aankomende jaren. Vandaar dat de ontwikkelingen in verschillende fases van 5 jaar zullen plaatsvinden.

We houden in het beheer nu al rekening met de desbetreffende bossfeer. Dit betekent dat we nu al aan het kijken zijn naar de herinrichting van het Almeerderhout en dat er dus paden komen te vervallen vanwege de toekomstige invulling van het stadsbos. Ook gaan we verouderde voorzieningen niet vervangen of opknappen wanneer deze straks toch verwijderd worden. Een voorbeeld is de paarse Zintuigenroute. Deze route liep door een deel van het Schapenbos, dat valt onder het wildbos. De routebewijzering is al verwijderd. De verharde paden liggen er nu nog wel maar zullen met de veranderingen van het Almeerderhout uiteindelijk ook verwijderd worden.

Wilt u meer weten over dit project en/of op de hoogte blijven? Kijk dan hier  voor onze speciale websitepagina over het Almeerderhout. Hier staat ook een link in vermeld naar onze nieuwsbrief.

Reuzenberenklauw

In deze periode krijgen wij ook veel vragen binnen over de bestrijding van de Reuzenberenklauw (vaak in combinatie met vragen over het maaien van paden). In een eerdere blog kunt u meer lezen over wat Staatsbosbeheer Almere dit jaar kan doen aan de bestrijding van de reuzenberenklauw.

Schouwpaden

In Flevoland hebben wij veel sloten en dit kunnen ook schouwsloten zijn. Deze zijn voor de afwatering van onder andere het bos en de woonwijken. Als langs schouwsloten recent gemaaid is, kan je hier prima lopen. Maar deze paden zijn geen officiële wandelpaden. Om die reden worden deze anders beheerd en dus minder vaak gemaaid als de officiële routes. 1 à 2 keer per jaar geeft het waterschap ons de opdracht om deze schouwsloten te maaien. Vaak plaatst Staatsbosbeheer hier wel een regelgevingsbord. Dit is om bezoekers te wijzen op de regelgeving van het gebied wanneer zij wel gebruik kunnen maken van de schouwpaden.

Olifantenpaadjes

Laat je trouwens niet foppen door alle ‘’olifantenpaadjes’’ in het bos. Er loopt namelijk ook veel wild in onze bossen die vaak hun eigen routes maken door een bosvak. Deze worden ook wel wildwissels genoemd. Hier maken veel wilde dieren gebruik van en daarom is het belangrijk dat wij mensen daar niet overheen lopen.

Voor al onze officiële wandelroutes en recreatievoorzieningen kunt u hier kijken óf kom langs in het Buitencentrum van Staatsbosbeheer. De collega’s van het Buitencentrum verwijzen u graag naar de mooiste routes door onze bossen in Almere.

Buitencentrum Almeerderhout is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 16 uur, Kemphaanlaan 4 in Almere.

 

reageren

geef een reactie

  • Lindeman
    10 juni 2024 om 17:53

    In het zuigerplasbos liggen paden die oorspronkelijk wandelpaden ( met worteldoek en zand) het zijn tevens verbindingspaden langs watergebied
    Het is zo jammer dat daar niet even gemaaid word in plaats daarvan worden de mb paden gebruikt met ruzies als gevolg die worden mml wel gemaaid en bijgehouden

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog