www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Zorgen om rust in kraamkamer natuur

28 minuten geleden Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Het is mooi dat veel mensen de natuur opnieuw ontdekt hebben maar bezoekers moeten zich wel realiseren dat ze te gast zijn in de natuurgebieden. Het is ‘het thuis’ van de planten en dieren.

lees meer

Natuurherstel Binnenveld van start: aaneengesloten natte natuur voor meer biodiversiteit

21 januari 2021 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

In het Utrechtse deel van het Binnenveld werkt Staatsbosbeheer aan natuurherstel en herinrichting van voormalige agrarische gronden. Om de bijzondere natuur te behouden treffen we maatregelen tegen de gevolgen van stikstofuitstoot, verdroging en versnippering. We gaan de omstandigheden verbeteren waarmee een robuust en aaneengesloten gebied van natte en botanische graslanden ontstaat, zodat de natuur zich kan herstellen, weerbaarder en biodiverser wordt. De herstelmaatregelen maken deel uit van de landelijke aanpak in het kader van Natura 2000 én worden gecombineerd met de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht.

lees meer

Opening eerste PlasticVrije Zone in het Doornse Gat

16 oktober 2020 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Op vrijdag 16 oktober 2020 is de eerste PlasticVrije Zone op de Utrechtse Heuvelrug in het Doornse Gat geopend. De PlasticVrije zone is een initiatief van GoedVolk en wordt ondersteund door Staatsbosbeheer en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

lees meer

Helpende hand voor de groene glazenmaker

30 juli 2020 Boswachter Bert van Dijk in Utrecht

De groene glazenmaker is een zeldzame libellensoort die voornamelijk in laagveengebieden voorkomt. In onze mooie provincie voelt deze libel zich goed thuis in de waterrijke, zompige delen zoals in het Oostelijk Vechtplassengebied.

lees meer

De gewone geitenmelker

9 juli 2020 Boswachter Wanda Floor-Zwart in Utrecht

Nachtzwaluwen zijn bijzondere en goed gecamoufleerde vogels, die zomers in onze heidegebieden komen om te broeden. Het zijn behendige dieren en hebben zo hun trucjes voor bescherming van hun eieren en verzorging van hun verenpak.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog