www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Boomplantdag Lombokbos

18 januari 2023 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Het Lombokbos in Leersum is bijna hersteld nadat hier de valwind in 2021 heeft huisgehouden. Als sluitstuk gaan er dit jaar ruim 25.000 jonge bomen de grond in. Om inwoners uit Leersum in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren aan het herstel van hun geliefde Lombokbos, organiseert Staatsbosbeheer een boomplantdag op zaterdagochtend 18 februari 2023.

lees meer

Start inrichtingsmaatregelen natuurherstel Binnenveld

14 december 2022 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Na jaren van voorbereiding zijn we nu gestart met de inrichtingsmaatregelen in het Utrechtse deel van het Binnenveld bij Veenendaal. Dit doen we om de soortenrijkdom aan planten en dieren in het natuurgebied in stand te houden en verder te ontwikkelen. Daarvoor is een ruim en aaneengesloten gebied van natte en botanische graslanden nodig.

lees meer

25.000 Bomen voor het Lombokbos

9 december 2022 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Het Lombokbos krijgt een groene doorstart in het nieuwe jaar. Ruim 25.000 jonge bomen gaan vanaf 2 januari 2023 de grond in. Dit is het sluitstuk van het herstelwerk dat sinds de valwind in juni 2021 loopt.  Vandaag start het voorbereidend werk om in de periode januari tot medio maart 2023 de jonge bomen te kunnen planten. Ook worden inwoners uit het dorp Leersum in de gelegenheid gesteld om hieraan mee te doen.

lees meer

Beheer recreatieschapsgebieden Stichtse Groenlanden naar Staatsbosbeheer

8 december 2022 Boswachter Corien Koreman in Utrecht
Nieuwe en huidige medewerkers in Utrecht en betrokken collega’s en bestuurders bij de samenwerking

Staatsbosbeheer gaat vanaf 1 januari 2023 de gebieden van Recreatieschap Stichtse Groenlanden beheren, ontwikkelen én exploiteren. Voor deze taak neemt Staatsbosbeheer ook een deel van het personeel van Recreatie Midden Nederland over. Op 7 december is de samenwerkingsovereenkomst getekend.

lees meer

Nieuw ‘Heuvelrugoverleg’ tussen terreineigenaren en overheden op de Utrechtse Heuvelrug

29 september 2022 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Op 26 september 2022 is door samenwerkende terreinbeheerders en overheden op de Utrechtse Heuvelrug het nieuwe ‘Heuvelrugoverleg’ opgericht. In dit Heuvelrugoverleg stellen de partijen een actuele samenwerkingsagenda op voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, gericht op bescherming, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog