www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Waarom ringen we zwartkopmeeuwen?

26 oktober 2022 Boswachter Vera in Zuid-Holland

Dit jaar zijn verschillende vogelsoorten geringd op de vogeleilanden in het Haringvliet, zo ook de zwartkopmeeuwen. Ieder jaar worden er in Nederland zo’n 300.000 vogels geringd. Maar waarom worden vogels geringd en hoe komen ze aan deze ringen?

lees meer

Onverwachte stadbewoners

4 oktober 2022 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland

Vraag is zijn we als mensen klaar zijn om natuur wat ruimte te geven in de stad. Want uiteindelijk houdt natuur niet op bij het blauwe bordje dat het begin van de bebouwde kom van bijvoorbeeld Den Haag aangeeft. Die natuur loopt zomaar onze achtertuin in en dat zou wel eens flink gezond kunnen zijn voor mens en dier. Maar het vraagt wel aanpassing van beide kanten. De wilde natuur is er een meester in, maar of de tot huisdier gemaakte mens dat is?

lees meer

Genieten op zijn Alblasserwaards

22 september 2022 Boswachter Ties Ittmann in Zuid-Holland
purperreiger in de polder

Na mijn kantoorwerkzaamheden, schreeuwt het kind in mij. Tijd voor vieze handen, broek en natte voeten. Een rondje Donkse Laagten levert altijd wat op, maar vandaag is zo’n dag vol natuurschoon. Bizar genieten. Get out there! Now!

lees meer

Wat iedere natuurfotograaf negeert

24 juli 2022 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland

In de natuurfotografie zie je zelden mensen of hun invloed in beeld. Het lijkt wel of natuur en mensen los van elkaar staan. Er is werk te verzetten voor een wereld waarin we mens-inclusief denken over de wondermooie samenleving die deze wereld is. Een samenleving waarin we onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Zouden natuurfotografen daar iets aan kunnen bijdragen? Bijvoorbeeld door vaker prachtige beelden te maken waarin mensen en hun invloed wel onderdeel van uitmaken?

lees meer

Scrabblenatuur is drie keer woordwaarde

21 juli 2022 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland

De namen van dieren en planten zijn vaak samenvoegingen van kenmerken. Zo’n samenvoeging is mooi voor scrabble. Nog bijzonderder is dat de soortenrijkdom aan namen ook iets vertelt over de leefwijze van de dieren en zelfs over de samenhang tussen diverse soorten. Een onverwacht inkijkje in de soortenrijkdom of biodiversiteit waarmee we onlosmakelijk verbonden zijn, met drie keer woordwaarde.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog