www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Vroonpad in Renesse afgesloten voor fietsers

2 augustus 2022 Staatsbosbeheer in Aan Zee

Staatsbosbeheer heeft de Vroonweg in Renesse per dinsdag 2 augustus 2022 afgesloten voor fietsers. Staatsbosbeheer sluit het af om veiligheidsredenen. Een gedeelte van het pad is in zeer slechte staat. Herstel van het fietspad is dan ook noodzakelijk om de veiligheid van de fietsers weer te kunnen waarborgen. Wandelaars kunnen nog wel van het pad gebruik blijven maken. Fietsers kunnen gebruik maken van de alternatieve route via de Hogezoom tussen Burg-Haamstede en Renesse, deze route ligt parallel aan het fietspad Vroonweg.

lees meer

Natuurherstel op eilanden Grevelingen

22 juli 2022 Boswachter Piet van Loon in Aan Zee

Komende weken wordt er in en om de Grevelingen gewerkt aan natuurherstel in Natura 2000 gebied. In opdracht van de provincie wordt er ingegrepen in het struweel op de Veermansplaat, Stampersplaat en Slikken van Bommenede. Zorgvuldig gekozen locaties worden machinaal opengemaakt waardoor de unieke en rijke vegetatie, die de Grevelingen kenmerkt, weer kan floreren.

lees meer

Verwijderen Amerikaanse vogelkers in de Boswachterij Westerschouwen deel III

5 juli 2022 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Deze zomer wordt er gestart met het verwijderen van de laatste Amerikaanse vogelkersbomen in de Boswachterij Westerschouwen. Ook wordt het hele bos nagelopen om nieuwe boompjes om te knakken of af te zagen. Waar nodig worden schapen ingezet om kiemplantjes van deze exoot aan te pakken. Om inheemse soorten meer kansen te geven worden sommige bomen en struiken extra beschermd tegen damhertenvraat door middel van een tijdelijke boomkorf. De werkzaamheden zullen in oktober afgerond zijn.

lees meer

Vogelgriep in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Delta

16 juni 2022 Merijn Loeve in Aan Zee

Vogelgriep, de laatste jaren een terugkerend nieuwsitem. En tot voor kort iets wat je vooral in de winter hoorde. Afgelopen winter trof het vele brandganzen, grauwe ganzen en andere watervogels. Dit jaar is het nog een stapje verder gegaan. Vogelgriep blijft nu ook in de zomer actief en houdt op dit moment enorm huis in kolonies van kustbroedvogels, met name de grote stern. Zowel op de Wadden als in de kolonies in de Delta sterven dagelijks enorme aantallen van deze prachtige trekvogel aan de vogelgriep.

lees meer

Hoe uniek is de Grevelingen? 1000-soortenweek biedt meer duidelijkheid

8 juni 2022 Boswachter Piet van Loon in Aan Zee

Van 20 t/m 25 juni organiseert Staatsbosbeheer de 1000-soortenweek Grevelingen. In deze week wordt geprobeerd zoveel mogelijk van de soortenrijkdom in en om de Grevelingen vast te leggen. Iedereen is welkom om hier een bijdrage aan te leveren!

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog