www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Wetenschappelijk boek uitgegeven; 475 jaar Fort Rammekens geschiedenis

26 november 2022 Staatsbosbeheer in Aan Zee

Rammekens 475 jaar geschiedenis is samengebracht in één wetenschappelijk boek. Fort Rammekens. Een Habsburgse vesting aan de Schelde. Het boek, geschreven door de deskundigen Jan van der Hoeve, Bram Silkens, Erik Jan Brans, Bas Chamuleau, Karel Leeftink, Marc Machielse, Radboud Mensonides, Hans Sakkers, Robert Jan Soer en Ad Tramper, geeft een overzicht van de verschillende gebruiksperiodes van dit bijzondere fort. Op 25 november is het eerste boekexemplaar door Erwin Verhage, Provinciaal accountmanager Zuidwestelijke Delta van Staatsbosbeheer, uitgereikt aan wethouder Sal Cracau van Gemeente Vlissingen en is verkrijgbaar via www.picturespublishers en de boekhandel.

lees meer

Werkzaamheden in de Pluimpot worden hervat

1 september 2022 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

De boswerkzaamheden in de Pluimpot worden hervat. Het bos was al grotendeels ontdaan van de aangetaste essen, nu worden de essen in het Noordelijke deel verwijderd en alle boomvormers op de dijk. Fietsers zullen gedurende de werkzaamheden even moeten omrijden door het bos,

lees meer

Vroonpad in Renesse afgesloten voor fietsers

2 augustus 2022 Staatsbosbeheer in Aan Zee

Staatsbosbeheer heeft de Vroonweg in Renesse per dinsdag 2 augustus 2022 afgesloten voor fietsers. Staatsbosbeheer sluit het af om veiligheidsredenen. Een gedeelte van het pad is in zeer slechte staat. Herstel van het fietspad is dan ook noodzakelijk om de veiligheid van de fietsers weer te kunnen waarborgen. Wandelaars kunnen nog wel van het pad gebruik blijven maken. Fietsers kunnen gebruik maken van de alternatieve route via de Hogezoom tussen Burg-Haamstede en Renesse, deze route ligt parallel aan het fietspad Vroonweg.

lees meer

Natuurherstel op eilanden Grevelingen

22 juli 2022 Boswachter Piet van Loon in Aan Zee

Komende weken wordt er in en om de Grevelingen gewerkt aan natuurherstel in Natura 2000 gebied. In opdracht van de provincie wordt er ingegrepen in het struweel op de Veermansplaat, Stampersplaat en Slikken van Bommenede. Zorgvuldig gekozen locaties worden machinaal opengemaakt waardoor de unieke en rijke vegetatie, die de Grevelingen kenmerkt, weer kan floreren.

lees meer

Verwijderen Amerikaanse vogelkers in de Boswachterij Westerschouwen deel III

5 juli 2022 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Deze zomer wordt er gestart met het verwijderen van de laatste Amerikaanse vogelkersbomen in de Boswachterij Westerschouwen. Ook wordt het hele bos nagelopen om nieuwe boompjes om te knakken of af te zagen. Waar nodig worden schapen ingezet om kiemplantjes van deze exoot aan te pakken. Om inheemse soorten meer kansen te geven worden sommige bomen en struiken extra beschermd tegen damhertenvraat door middel van een tijdelijke boomkorf. De werkzaamheden zullen in oktober afgerond zijn.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog