www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Schoorlse Duinen hersteld na branden

17 maart 2017 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Afronding plagwerkzaamheden (foto: ten Haaf & Bakker)

Met het vertrek van de graafmachines uit de Schoorlse Duinen, begin maart, wordt een ingrijpende herstelperiode afgerond. De plagwerkzaamheden waren de laatste grote werkzaamheden om de duinen na de branden in de periode 2009-2011 weer een gezonde toekomst te kunnen geven.

lees meer

De natuur ontwaakt, het broedseizoen begint

28 februari 2017 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Honden weer aan de lijn

Merkt u het al? Na een korte periode van ijs- en sneeuwpret, staat het broedseizoen op losbarsten! De dagen lengen en vogels oefenen voorzichtig hun lied. Het wordt lente! In het broedseizoen zijn er veel nesten en opgroeiende jonge dieren in de natuur. De natuur is daardoor extra kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. In de Schoorlse Duinen geldt daarom een aanlijnplicht voor honden van 1 maart tot 1 september. De boswachters van Staatsbosbeheer letten extra op de naleving. Het broedseizoen is tenslotte begonnen. Aangelijnde honden worden beloond!

lees meer

Provincie Noord-Holland geeft groen licht voor MTB-route Schoorlse Duinen

16 februari 2017 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
MTB-route Schoorlse Duinen

De provincie Noord-Holland heeft met een beslissing op bezwaar groen licht gegeven voor het aanpassen van de mountainbike route. Het nieuwe traject is onderzocht om te beoordelen of het mountainbiken de natuur mogelijk beschadigt. Bij de aanleg worden er maatregelen genomen zodat de route niet uitslijt en de route niet buiten zijn sporen gaat lopen. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd. De route in het westelijke open duingebied wordt weggehaald waardoor de kwetsbare natuur hier meer rust én ruimte krijgt.

lees meer

Publieksdag plagwerkzaamheden in de Schoorlse Duinen

26 januari 2017 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Zondag 5 februari kom je alles te weten over de herstelwerkzaamheden van de natte duinvalleien in de Schoorlse Duinen. Wij, de boswachter van Staatsbosbeheer staan voor je klaar en beantwoorden dan graag je vragen. Ook kun je de graafmachine van dichtbij aan het werk zien, de ecoloog alles vragen over de planten en dieren in de Schoorlse Duinen en kunnen kinderen meedoen aan een natuurquiz. Je bent tussen 11:00 en 14:00 uur welkom op de Mariavlakte langs de Dr. van Steinweg ter hoogte van de Mariaweg.

lees meer

Graafwerkzaamheden voor natte duinvalleien in de Schoorlse Duinen gestart

13 december 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Plaggen voor herstel natte duinvalleien

Afgelopen week heeft Staatsbosbeheer op verschillende plekken in de Schoorlse Duinen voorbereidingen getroffen voor plagwerkzaamheden. Er zijn onder andere rijplaten gelegd en borden met omleidingen geplaatst. De daadwerkelijke plagwerkzaamheden zijn deze week gestart en vormen de laatste ingrijpende herstelwerkzaamheden na de bosbranden in de periode 2009-2011.

lees meer

Natuurherstelmaatregelen Schoorlse Duinen geen eenvoudige opgave

30 november 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Natuurherstelmaatregelen Schoorlse Duinen geen eenvoudige opgave

Het plan om het duinsysteem te herstellen in de Schoorlse Duinen maakt veel los bij de mensen. Het weghalen van mooi bos om de natuurlijke dynamiek lokaal terug te brengen is voor veel mensen een onbegrijpelijke, maar toch noodzakelijke manier om de unieke natuur in de Schoorlse Duinen duurzaam te herstellen. Voor Staatsbosbeheer is het geen eenvoudige opgave om enerzijds zorg te dragen voor het keren van de achteruitgang in biodiversiteit, terwijl er ook draagvlak moet zijn bij de bewoners. We willen vooral open en transparant in gesprek blijven met de omgeving zodat de inwoners en wij als beheerder elkaars achtergronden en onze positie nog beter leren kennen.

lees meer

Terugblik informatiebijeenkomst natuurherstelmaatregelen Schoorlse Duinen

18 november 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Op donderdag 10 november organiseerden we samen met de provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst over de komende natuurherstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen. We hebben dit gedaan als reactie op de verwarring die was ontstaan over de natuurherstelmaatregel om bos in het westelijk deel van de Schoorlse Duinen weg te halen.

lees meer

Graven voor herstel natte duinvalleien

28 oktober 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Voorbereidende werkzaamheden herstel natte duinvalleien

Vanaf halverwege november gaan we op verschillende plekken in de Schoorlse Duinen plaggen. De bodem wordt tot aan het grondwater afgegraven. Doel is het herstellen van de natte duinvalleien, waar grondwater in natte perioden aan de oppervlakte komt en vele bijzondere planten- en dierensoorten zich kunnen ontwikkelen. De werkzaamheden nemen twee tot drie maanden in beslag en kunnen plaatselijk voor overlast zorgen.

lees meer

Warm welkom voor schaapskudde in de Schoorlse Duinen

14 oktober 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer nodigt iedereen uit op om zaterdag 22 oktober de schaapskudde van Marijke Dirkson welkom te heten in de Schoorlse Duinen. De kudde wordt rond 10:30 uur verwacht bij de Zwarte Blink. Eind november trekt de kudde verder om vervolgens in februari weer voor twee weken terug te keren. In deze periode organiseert Staatsbosbeheer diverse excursies en ontmoetingen met de schaapsherder.

lees meer

Informatiebijeenkomst natuurherstelwerkzaamheden Schoorlse Duinen

11 oktober 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Holland organiseren donderdag 10 november een informatiebijeenkomst over diverse natuurherstelwerkzaamheden, die de komende jaren plaatsvinden in de Schoorlse Duinen. De bijeenkomst begint om 19:30 uur in De Blinkerd, Heereweg 150 in Schoorl.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog