www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Natuurherstelmaatregelen Schoorlse Duinen geen eenvoudige opgave

2 dagen geleden Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Natuurherstelmaatregelen Schoorlse Duinen geen eenvoudige opgave

Het plan om het duinsysteem te herstellen in de Schoorlse Duinen maakt veel los bij de mensen. Het weghalen van mooi bos om de natuurlijke dynamiek lokaal terug te brengen is voor veel mensen een onbegrijpelijke, maar toch noodzakelijke manier om de unieke natuur in de Schoorlse Duinen duurzaam te herstellen. Voor Staatsbosbeheer is het geen eenvoudige opgave om enerzijds zorg te dragen voor het keren van de achteruitgang in biodiversiteit, terwijl er ook draagvlak moet zijn bij de bewoners. We willen vooral open en transparant in gesprek blijven met de omgeving zodat de inwoners en wij als beheerder elkaars achtergronden en onze positie nog beter leren kennen.

lees meer

Terugblik informatiebijeenkomst natuurherstelmaatregelen Schoorlse Duinen

18 november 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
huidige-situatie_klein

Op donderdag 10 november organiseerden we samen met de provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst over de komende natuurherstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen. We hebben dit gedaan als reactie op de verwarring die was ontstaan over de natuurherstelmaatregel om bos in het westelijk deel van de Schoorlse Duinen weg te halen.

lees meer

Graven voor herstel natte duinvalleien

28 oktober 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Voorbereidende werkzaamheden herstel natte duinvalleien

Vanaf halverwege november gaan we op verschillende plekken in de Schoorlse Duinen plaggen. De bodem wordt tot aan het grondwater afgegraven. Doel is het herstellen van de natte duinvalleien, waar grondwater in natte perioden aan de oppervlakte komt en vele bijzondere planten- en dierensoorten zich kunnen ontwikkelen. De werkzaamheden nemen twee tot drie maanden in beslag en kunnen plaatselijk voor overlast zorgen.

lees meer

Warm welkom voor schaapskudde in de Schoorlse Duinen

14 oktober 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
IMG-20160721-WA0003

Staatsbosbeheer nodigt iedereen uit op om zaterdag 22 oktober de schaapskudde van Marijke Dirkson welkom te heten in de Schoorlse Duinen. De kudde wordt rond 10:30 uur verwacht bij de Zwarte Blink. Eind november trekt de kudde verder om vervolgens in februari weer voor twee weken terug te keren. In deze periode organiseert Staatsbosbeheer diverse excursies en ontmoetingen met de schaapsherder.

lees meer

Informatiebijeenkomst natuurherstelwerkzaamheden Schoorlse Duinen

11 oktober 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Holland organiseren donderdag 10 november een informatiebijeenkomst over diverse natuurherstelwerkzaamheden, die de komende jaren plaatsvinden in de Schoorlse Duinen. De bijeenkomst begint om 19:30 uur in De Blinkerd, Heereweg 150 in Schoorl.

lees meer

Boswerkzaamheden in bos en bosranden Uitlandse bos Callantsoog

4 oktober 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Uitlandse bos

Dit najaar wordt er gestart met boswerkzaamheden in het Uitlandse bos bij het Kooibosch in Callantsoog. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats en dragen bij aan de natuurlijke ontwikkeling van het bos. Tijdens de werkzaamheden worden er verspreid door het bos bomen geoogst. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn. De werkzaamheden duren uiterlijk tot 1 maart 2017.

lees meer

Bomenkap draagt bij aan natuurherstel in de Schoorlse Duinen

21 september 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Dennenbos in de Schoorlse Duinen

Naar aanleiding van het persbericht “Bos moet wijken voor megastallen” van Bram van Liere (Statenlid Provincie Noord-Holland Partij voor de Dieren) is er veel onduidelijkheid ontstaan over natuurherstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen. Een direct verband tussen het kappen van bos en de aanleg van een megastal, zoals de Partij voor de Dieren suggereert, is er niet. De voorgenomen maatregelen dragen juist bij aan het natuurherstel in de Schoorlse Duinen. Staatsbosbeheer hecht –net als bezoekers van de Schoorlse Duinen- veel waarde aan de dennenbossen, en is na een zorgvuldig en langdurig proces samen met provincie Noord-Holland, de lokale Klankbordgroep Natura2000, specialisten en gemeente tot deze herstelmaatregelen gekomen.

lees meer

Alle rugstreeppadden verzamelen

12 september 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Rugstreeppad in de Schoorlse Duinen

Vanaf medio september vangt Staatsbosbeheer rugstreeppadden aan de noordkant van het Vogelmeer weg om ze daarna op een andere plek in de Schoorlse Duinen weer uit te zetten. Zo ondervinden de padden geen hinder van de plagwerkzaamheden die dit najaar plaatsvinden. De verzamelactie gebeurt onder deskundige leiding zodat de gevoelige slijmlaag van de padden niet wordt aangetast.

lees meer

Het Hargergat; Geen Gat, maar een Wereldplek!

5 september 2016 schoorlseduinen in Schoorlse Duinen
Uitzicht over het Hargergat

Het Hargergat; Geen Gat, maar een Wereldplek! In andere landen heb je groeves, waar harde steen uit de aarde wordt gehakt. In Nederland hebben wij rotsen, maar die zijn in beperkte mate voorhanden én dan moet je helemaal naar Limburg of de Achterhoek. Toch heeft zelfs de duinstreek haar eigen vorm van groeve: het ‘gat’. Daar werd geen hardsteen gehouwen, maar zand gegraven. Gat klinkt wat minder romantisch dan groeve, maar toch kunnen het ook hele bijzondere plekken zijn. Zoals het Hargergat in de Schoorlse Duinen.

lees meer

Staatsbosbeheer neemt petitie losloopgebied Schoorl in ontvangst

1 september 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Loslopende honden Schoolrse duinen

Petitie ‘Losloopgebied Schoorl’ in ontvangst genomen door Staatsbosbeheer. Naar aanleiding van een krantenartikel, eind februari in het Noordhollands Dagblad, bleek er veel verwarring te zijn ontstaan onder de hondenbezitters. In tegenstelling tot wat de kop van het artikel “Optie, Honden het hele jaar aan lijn in Schoorlse duinen” schetste, is er nog niks besproken over het hondenbeleid, dit gaat Staatsbosbeheer in 2017 samen met de streek doen.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog