www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer vraagt omgeving mee te denken over beheer Schoorlse Duinen

10 juli 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Op uitnodiging van Staatsbosbeheer kwamen donderdag 20 juni een brede groep van zo’n zestig vertegenwoordigers van belangenpartijen en individuele gebruikers van de Schoorlse Duinen naar de Blinkerd. Ze werden gevraagd mee te denken over de thema’s die er in het gebied spelen en hoe zij hierbij betrokken kunnen worden. Staatsbosbeheer wil onder andere op deze manier de communicatie met de omgeving verbeteren.

lees meer

Ballerina’s in het Schoorlse dennenbos

20 juni 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Dennenorchis

Op het dikke dennennaalden pakket van de Schoorlse Duinen doet zich ieder jaar een balletvoorstelling voor. Alleen liggend op de grond is dit bijzondere schouwspel te zien; hagelwit getooide figuurtjes met ragfijne belletjes aan hun roomkleurige kleding als in een snelle pirouette ronddraaiend. De fameuze Dennenorchis bloeit de komende tijd als ware ballerina’s.

lees meer

Nieuwe website bundelt alle informatie over natuurherstel Schoorlse Duinen

8 juni 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Alle informatie over werkzaamheden en natuurherstel in de Schoorlse Duinen is bij elkaar gebracht op een nieuwe website: schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl. Op de website staat uitleg over het hoe en waarom van de werkzaamheden en kunnen bezoekers onder andere reageren op nieuwsberichten.

lees meer

Expositie “Waarom schrijf je me niet?” in Buitencentrum Schoorlse Duinen

17 mei 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Expositie "Waarom schrijf je mij niet?

Van 24 mei tot en met 21 juni staat de tentoonstelling “Waarom schrijf je me niet” – Post uit de Vergetelheid, van de Lotty Veffer Foundation, rondom de herdenking van Kamp Schoorl in ons Buitencentrum Schoorlse Duinen. Deze Nederlands-Duitse reizende tentoonstelling gaat over het leven van vijf mensen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van hun brieven en dagboeken wordt hun tocht door Duitsland, Nederland, de kampen en getto’s in Polen beschreven, tot aan hun dood of bevrijding. De expositie laat zien hoe hun privacy en identiteit werd afgenomen, dat zij geen idee hadden wat hen te wachten stond en geen mogelijkheid hadden aan hun lot te ontkomen.

lees meer

Voorbereidingen bosbeheer najaar 2018 gestart

18 april 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Dit najaar gaan wij werken aan een meer gevarieerd, natuurlijk en veilig bos in de Schoorlse Duinen. Een deel van de oude dennenbomen gaan ruimte maken voor een nieuwe generatie gemend bos met zowel loof- als naaldbomen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en worden zichtbaar in het gebied. De echte werkzaamheden, het zagen van de bomen, beginnen pas op zijn vroegst najaar 2018. Waarom wij het bos beheren en hoe we dat doen leggen mijn collega’s en ik uit in deze BoswachtersVlog. Ga er lekker voor zitten en vragen zijn altijd welkom.

lees meer

Een zoemende boswachterscolumn over Hoornaars, goudwespen en Horzels

9 april 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Hoornaar (Foto: Frank Nieuwenhuizen)

Boswachterblog door gastblogger en oud boswachter Frans Nieuwenhuizen; Wanneer je, zoals ondergetekende over de natuur in het algemeen en insecten in het bijzonder schrijft, krijg je regelmatig mensen op bezoek in bezit van jampotten waar zich zo’n geleedpotige in bevindt. Zo kreeg ik enige tijd geleden iemand aan de deur met een dergelijke pot waarvan het deksel muurvast was geschroefd, alsof er zich een giftige schorpioen in bevond. In de pot bleek zich echter een van de mooiste insecten te bevinden die ik ken.

lees meer

Mooiste perceel in de Hazepolder, nog mooier

22 maart 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Eindresultaat herinrichting Hazepolder

Afgelopen maand zijn de werkzaamheden aan de Hazepolder, vlak achter de Hondsbossche- en Pettemerzeewering afgerond. In 2016 is er door Staatsbosbeheer 3 ha grond aangekocht om het natuurgebied robuuster te maken en de natuurkwaliteit te verbeteren. De herinrichting van dit “mooiste” perceel in de polder bied perfecte omstandigheden voor een gevarieerd en soortenrijk zilt grasland.

lees meer

Regulier bosbeheer Schoorlse Duinen weer op gepakt

7 maart 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Dit najaar gaan wij in het middengebied van de Schoorlse Duinen reguliere beheerwerkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden bestaan uit het dunnen en het maken van open plekken in het bos. Er wordt ruimte gemaakt voor loofbomen zodat er een gemengd en gevarieerd bos ontstaat voor planten, dieren en mensen. De zichtbare voorbereidingen vinden de komende maanden plaats.

lees meer

De natuur ontwaakt, het broedseizoen begint

28 februari 2018 Boswachter Yvonne van der Meer in Schoorlse Duinen
Honden weer aan de lijn

Het is koud en we praten over schaatsen. Maar, als je goed kijkt en luistert merk je het al: Het broedseizoen staat op losbarsten! De dagen lengen en zon krijgt meer kracht. De bomen zitten in knop en vogels oefenen al volop hun lied. Het wordt lente! In het broedseizoen zijn er veel nesten en opgroeiende jonge dieren in de natuur. De natuur is daardoor extra kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. In de Schoorlse Duinen geldt daarom een aanlijnplicht voor honden van 1 maart tot 1 september. De boswachters van Staatsbosbeheer letten extra op de naleving. Het broedseizoen is tenslotte begonnen.

lees meer

Noord-Hollandse stranden voortaan beter beschermd

22 februari 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Een groot aantal partijen heeft vandaag met het convenant Noord-Hollandse Kust nieuwe afspraken gemaakt over die kust. De volgende stap betreft het maken van afspraken over de binnenduinrand. Het convenant is opgesteld onder leiding van provincie Noord-Holland en ondertekend door de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog