www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Broedseizoen, hoe zit dat?

8 april 2024 Boswachter Samuelle van Deutekom in Schoorlse Duinen

Als boswachter krijg ik geregeld vragen over het broedseizoen en honden die aan de lijn moeten. In sommige gebieden geldt dit tot half juli maar in de Schoorlse Duinen tot 1 september. Hoe zit dat nou?

Broedseizoen is een ruim begrip

Het broedseizoen is volgens de wet geen vaste periode. Maar ongeacht de exacte datum is het volgens de wet verboden om broedende vogels te verstoren of nesten te beschadigen. Het broedseizoen verschilt echter per vogelsoort en per jaar. Met het broedseizoen wordt de periode bedoeld waarin de vogels nesten bouwen en broeden. Soorten zoals de ijsvogel en blauwe reiger beginnen al in februari met broeden. En je kan nu ook al de eerste jonge ganzen zien, dat betekent dat het nesten bouwen al weken geleden is begonnen. Andere vogels zijn pas veel later in het jaar, de boomleeuwerik en boerenzwaluw broeden tot in augustus.

Rust voor de nachtzwaluw

In veel gebieden geldt ‘honden aan de lijn’ van 15 maart tot 15 juli. In deze periode broeden de meeste zangvogels. In de Schoorlse Duinen geldt dit tot 1 september. Dit komt o.a. door de zeldzame nachtzwaluw. Deze vogel broedt tot in augustus in de Schoorlse Duinen. Dit doen ze op een nest op grond tussen de heide. Deze nesten zijn natuurlijk heel kwetsbaar voor loslopende honden. Ook de graspieper en boomleeuwerik broeden tot in augustus. Om de nesten en jonge vogels te beschermen moeten de honden in de Schoorlse Duinen tot 1 september aan de lijn.

De nachtzwaluw broedt op de grond, dankzij de schutkleur blijft hij goed verstopt.

Wegwerp nest of hergebruik

Naast het niet mogen verstoren van vogels, is het ook niet toegestaan om nesten te beschadigen. De meeste zangvogels zoals de vink gebruiken een nestje maar om één leg eieren uit te broeden. Hierna zit het nestje vol met poep en parasieten. Voor de volgende eitjes wordt een nieuw nestje gebouwd. Als je zo’n oud nestje in de tuin tegenkomt, kan je het gerust opruimen. In een natuurgebied laten we de natuur het werk doen en wordt het nestje vanzelf weer afgebroken.

Roofvogels zoals haviken zijn meer van het hergebruiken. Zij bouwen een horst. Dit is een groot nest dat meerdere jaren gebruikt kan worden. Wij hebben deze nesten in kaart en zorgen ervoor dat deze niet verstoord worden met bijvoorbeeld werkzaamheden.

Het nest van een havik heet een horst.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog