www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Geniet van de Biesbosch en doe dat met sociale én groene mate!

23 december 2021 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

De verlengde kerstvakantie staat voor de deur, we zitten met elkaar in een nieuwe lockdown en de natuur biedt wéér uitkomst voor velen! Hoe fijn is het dat er prachtige natuurgebieden zijn waar mensen én dieren kunnen genieten, ontspannen, elkaar kunnen ontmoeten én kunnen leven. We hebben dat allemaal nodig, juist nu! Hoe? Gewoon een beetje bewust rekening houden met de natuur én elkaar.

lees meer

Dank aan alle vrijwilligers

7 december 2021 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

Vandaag is het Nationale Vrijwilligersdag. Deze dag, waarbij extra aandacht is voor de geweldige bijdrage die vrijwilligers leveren, vindt ieder jaar plaats op 7 december. Het blog van vandaag staat dan ook in het teken van onze vrijwilligers!

lees meer

Biesboschbos – Hoezo bijzonder?

25 november 2021 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

Er zullen weinig mensen zijn die in de herfst naar de Biesbosch komen voor boswandeling met spectaculaire herfstkleuren. Het groen van de wilgen, veruit de meest voorkomende boomsoort in de Biesbosch veranderd nu eenmaal niet in waaier aan kleuren. Desondanks zijn de wilgenbossen (ook wel zachthoutooibos genoemd) uniek voor Nederlandse en wellicht zelfs Europese begrippen. In de Biesbosch groeit namelijk bijna 1700 hectare buitendijks bos. Dat is ongeveer de helft van het totale oppervlakte aan buitendijks ooibos in ons land. Als de mens niet in zou grijpen in de uiterwaarden ontstaan de bossen hier vanzelf. Echter krijgt bosontwikkeling langs rivieren en in uiterwaarden helaas nauwelijks een kans. De redenatie is dat bos en bomen een snelle afvoer van hoogwatergolven in de weg zou staan.

lees meer

Biesbosch 600 jaar oud!

19 november 2021 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

Bij de Biesbosch begon het allemaal met een stormvloed: de Sint Elisabethsvloed. Op de nacht af, te weten van 18 op 19 november 1421 markeren we het ontstaan van dit waterrijke gebied. De Grote Waard veranderde in een binnenmeer, waaruit uiteindelijk de Biesbosch is ontstaan. Een terugblik op 600 jaar Biesbosch. Een meer dan boeiende geschiedenis!

lees meer

Veldwerk voor verspreidingsatlas Dagvlinders & Libellen van de Biesbosch

17 september 2021 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

De afgelopen weken zijn de vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, samen met boswachters van Staatsbosbeheer op pad geweest in het gebied. Dit heeft alles te maken met een grondige inspectie van de populatie dagvlinders en libellen in het werkgebied de Biesbosch. Veldwerk wat door auteurs Sander Terlouw en Theo Muusse vertaald zal gaan worden in een actuele verspreidingsatlas van deze fraaie soortgroepen

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog