www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Biesboschbos – Hoezo bijzonder?

25 november 2021 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

Er zullen weinig mensen zijn die in de herfst naar de Biesbosch komen voor boswandeling met spectaculaire herfstkleuren. Het groen van de wilgen, veruit de meest voorkomende boomsoort in de Biesbosch veranderd nu eenmaal niet in waaier aan kleuren. Desondanks zijn de wilgenbossen (ook wel zachthoutooibos genoemd) uniek voor Nederlandse en wellicht zelfs Europese begrippen. In de Biesbosch groeit namelijk bijna 1700 hectare buitendijks bos. Dat is ongeveer de helft van het totale oppervlakte aan buitendijks ooibos in ons land. Als de mens niet in zou grijpen in de uiterwaarden ontstaan de bossen hier vanzelf. Echter krijgt bosontwikkeling langs rivieren en in uiterwaarden helaas nauwelijks een kans. De redenatie is dat bos en bomen een snelle afvoer van hoogwatergolven in de weg zou staan.

lees meer

Biesbosch 600 jaar oud!

19 november 2021 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

Bij de Biesbosch begon het allemaal met een stormvloed: de Sint Elisabethsvloed. Op de nacht af, te weten van 18 op 19 november 1421 markeren we het ontstaan van dit waterrijke gebied. De Grote Waard veranderde in een binnenmeer, waaruit uiteindelijk de Biesbosch is ontstaan. Een terugblik op 600 jaar Biesbosch. Een meer dan boeiende geschiedenis!

lees meer

Veldwerk voor verspreidingsatlas Dagvlinders & Libellen van de Biesbosch

17 september 2021 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

De afgelopen weken zijn de vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, samen met boswachters van Staatsbosbeheer op pad geweest in het gebied. Dit heeft alles te maken met een grondige inspectie van de populatie dagvlinders en libellen in het werkgebied de Biesbosch. Veldwerk wat door auteurs Sander Terlouw en Theo Muusse vertaald zal gaan worden in een actuele verspreidingsatlas van deze fraaie soortgroepen

lees meer

De bever terug van weggeweest

2 september 2021 Boswachter Eveliene Jansen in Biesbosch

Een van de bekendste bewoners van de Biesbosch is de bever. Al tientallen jaren heeft deze zich bij ons en in andere delen van ons land succesvol gevestigd, maar er is een tijd geweest dat er helemaal geen bevers meer in Nederland waren.

lees meer

Dé tijd om zelf visarenden te zien!

26 augustus 2021 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

Het is momenteel een drukte van belang in de Biesbosch. En die drukte wordt gelukkig veroorzaakt door de grote aantallen vogels! De vogeltrek naar het zuiden is momenteel volop aan de gang en dat is te zien aan de vele vogels die overal in de Biesbosch verblijven. De visarend is één van de vele vogelsoorten die nu de Biesbosch aandoen om even uit te rusten én bij te eten onderweg naar het verre zuiden. Naast de 5 paartjes die in het gebied 8 jongen kregen, komen er nu wekelijks nieuwe visarenden bij. Het is nu dus dé tijd om zelf een poging te wagen om deze prachtige roofvogel te zien!

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog