www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Meerjarenoverzicht brengt bijzondere natuur Gelderse Poort in beeld

15 mei 2020 Boswachter Twan Teunissen in Rivierengebied
Rode geuzen en ooievaars in de Gendtse Waard

Op vrijdag 15 mei werd het Meerjarenoverzicht 2017-2019 door Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort overhandigd aan Staatsbosbeheer en ARK natuurontwikkeling. Deze uitgave geeft heeft een overzicht van de stand van zaken van bijzondere planten en dieren in het gebied. Opvallend in de afgelopen jaren was de terugkeer en komst van soorten die profiteren van klimaatverandering zoals grauwe klauwier, kiezelsprinkhaan en teunisbloempijlstaart.

lees meer

Nieuw riet in de Rijnstrangen

28 april 2020 Boswachter Twan Teunissen in Rivierengebied
Rietaanplant Rijnstrangen

In de Rijnstrangen is de afgelopen tijd hard gewerkt aan ontwikkeling van nieuw rietmoeras voor bijzondere rietvogels. Het nieuwe moeras ligt in het Erfkamerlingschap. Het ontwikkelen van nieuw riet is een modderige klus. Maar het werkt want de eerste roerdomp en grote karekiet zijn er al teruggekeerd in het nieuwe riet.

lees meer

Roerdomp terug in de Ooijpolder

23 april 2020 Boswachter Twan Teunissen in Rivierengebied
Oude Waal bij zonsondergang

Dankzij het vasthouden van water in de Oude Waal bij Nijmegen keren moerasvogels terug. Een pluim op het werk van Staatsbosbeheer is de vestiging van twee territoriale roerdompen.

lees meer

Onze vrijwilligers zijn goud waard

3 april 2020 Boswachter Silvia Blom in Rivierengebied
Struinen door Munnikenland

‘Het zijn rare tijden’. Woorden die je overal om je heen hoort en maar al te waar zijn. Maar ondanks alles gebeuren er nog steeds mooie dingen om ons heen. Allerlei initiatieven die opeens ontstaan, maar ook de simpele dingen als even met elkaar bellen om zo toch verbonden te zijn. Zo ook met mijn vrijwilligers, een groep mensen waar ik niet zonder kan en nu toch een poosje moet missen. Omdat Staatsbosbeheer alle excursies heeft afgelast om coronavirus verspreiding te voorkomen en we zoveel mogelijk thuis blijven en werken.

lees meer

Adviezen voor een bezoek aan de Gelderse Poort

20 maart 2020 Boswachter Twan Teunissen in Rivierengebied
Brug Bisonbaai is afgesloten

We verwachten dat dit weekend mensen weer volop onze natuurgebieden gaan bezoeken. Iedereen is van harte welkom; de natuur is de ideale plek om te bewegen en het hoofd leeg te maken. Maar graag jullie aandacht voor een paar afspraken én een waarschuwing voor schade aan wandelpaden in de uiterwaarden als gevolg van hoogwater.

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog