www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Over Rivierengebied

Het Rivierengebied in Midden-Nederland is het gebied tussen de plaats waar de Rijn vanuit Duitsland Nederland binnenstroomt. Door dit gebied stromen de Rijn met zijn zijtakken en de Maas met zijn zijtakken. De boswachters van Staatsbosbeheer beheren hier een aantal prachtige natuurgebieden.

Rijk van Nijmegen
Veel mensen denken dat bij Nijmegen ons land ophoudt, maar het tegendeel is waar. Hier begint het pas, althans wat de natuur betreft. Tussen Nijmegen en de Duitse grens, in het heuvelachtige Rijk van Nijmegen, ligt een veelheid aan soms on-Nederlandse landschappen. Oude beukenlanen, lieflijke vennen, moerasruigten, rivierduinen en landgoederen op soms steile hellingen. Achter Nijmegen laat de Nederlandse natuur haar vele gezichten zien.
Meer over Rijk van Nijmegen

Gelderse Poort
Laarzen aan! In de Gelderse Poort, aan de oevers van Rijn en Waal achter Nijmegen, zijn ze nodig! Vijftien jaar geleden graasden hier nog koeien op strakgeschoren weilanden. Toen gaf Staatsbosbeheer wind, water en dieren vrij spel. Een landschap zonder paden, waar je overal kunt struinen en waar je zomaar op een kudde galloways of wilde konikpaarden kunt stuiten. In de winter vormt de dijk langs de Waal een prachtige tribune om de overwinterende ganzen te bekijken; het zijn meer dan 150.000! En die witte schilfertjes die daar op het water drijven, zijn dat niet stukjes boombast, de restanten van een bevermaal?
Meer over de Gelderse Poort

De Waarden
In het westelijk deel van het Rivierengebied liggen drie natuurgebieden van Staatsbosbeheer:

Betuwe
Grote rivieren en één kleine, eeuwenoude eendenkooien, forten en kastelen en heel veel fruitbomen. De Betuwe is in alle jaargetijden mooi, in het voorjaar onverslaanbaar. Meer over de Betuwe

Land van Maas en Waal
Hier deel je oer-Hollandse natuur met ganzen en steltlopers, wandel je langs slaperdijken en uiterwaarden. Het land tussen de rivieren werd gemaakt door mens én water. Met historisch fort en stoomgemaal en vooral veel natuur. Meer over Land van Maas en Waal

Bommelerwaard
Bomen die met de voeten in het water staan, forten die de vijand moesten tegenhouden, uiterwaarden vol watervogels. De Bommelerwaard is gemaakt door Maas en Waal. Meer over de Bommelerwaard

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog