www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Voorkom natuurbrand in de natuur: publiekscampagne Utrechtse Heuvelrug

10 mei 2024 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Natuurbranden zijn van alle tijden, maar door de toename van langere droge periodes de afgelopen jaren zien we het risico op natuurbranden in Nederland toenemen. In de praktijk is het lastig om het ontstaan van natuurbranden te voorkomen. Deze worden overigens meestal door menselijk handelen veroorzaakt. Bewustwording over de risico’s van een natuurbrand en wat jij als bezoeker, ondernemer of inwoner kan bijdragen om dit te voorkomen is dan ook van groot belang. Daarom werkt Staatsbosbeheer graag mee aan de campagne ‘Voorkom brand in de natuur’ van de Veiligheidsregio Utrecht.

De publiekscampagne loopt tot oktober 2024 en richt zich voornamelijk op inwoners en bezoekers van negen gemeenten op of grenzend aan de Utrechtse Heuvelrug. Met als doel om zoveel als mogelijk natuurbranden te voorkomen en mensen handelingsperspectief te bieden. De Utrechtse Heuvelrug kenmerkt zich door de prachtige bossen en het intensieve gebruik. Daarnaast zijn er tal van campings, zorginstellingen, woonkernen en mogelijkheden voor dagrecreatie. Een natuurbrand kan dan ook een enorme impact hebben. Op de website van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meer informatie over natuurbranden, waardevolle tips en wat je kan doen om bij te dragen aan het voorkomen van brand.

 Gebiedsgerichte aanpak
De publiekscampagne maakt deel uit van een bredere, gebiedsgerichte en integrale aanpak waarbij de komende jaren wordt ingezet op het verlagen van het escalatierisico en verminderen van de impact van een eventuele natuurbrand. Dit doet de VRU in samenwerking met gemeenten, terreineigenaren, provincie Utrecht en andere belanghebbenden. Daarnaast worden er maatregelen getroffen om de slagkracht van de brandweer te vergroten.

Staatsbosbeheer
We werken nauw samen met de VRU en de brandweer en nemen al veel maatregelen in onze natuurgebieden. Zo zorgen we ervoor dat brandweervoertuigen altijd goed toegang hebben tot onze gebieden. Maar ook door meer gevarieerd bos te planten. Zo zijn bijvoorbeeld naaldbomen veel brandgevoeliger dan loofbomen. Daar waar we voorheen grote percelen naaldbomen waren, zijn die nu al een stuk gevarieerder. Naast begrazing door schapen op de heide die brandbare grassoorten opeten, plaggen we stroken. Door hier en daar een strook kaal te maken voorkom je dat een eventuele brand overslaat naar het hele gebied. Daarnaast oefenen we regelmatig met de brandweer en zijn er in verschillende gebieden bluswaterputten gemaakt. Onze boswachters worden getraind in het omgaan met natuurbranden. Daarbij staat de veiligheid voor onze boswachters en de mensen in de omgeving altijd voorop. Bij een natuurbrand is de brandweer leidend. Die betrekt de boswachters er snel bij. Met onze kennis van de gebieden over de toegankelijkheid, over de ecologische waarden en over locaties waar water te halen is, adviseren wij de brandweer. Daarnaast kunnen we helpen bij het uit het gebied halen en houden van mensen. Waar nodig stellen we ons materieel beschikbaar.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog