www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Vervolg boswerkzaamheden stadsbossen Almere

10 juli 2024 Boswachter Amy Zeeman in Flevoland

Het broedseizoen zit er bijna op (vanaf 15 juli) en dat betekent dat er weer gewerkt mag worden in het bos. Staatsbosbeheer zal rondom de Kemphaan en het Waterlandsebos zieke essen gaan verwijderen. De bosvakken zullen later weer worden ingepland. In de gebieden bij de Weteringkade, rondom het Kasteel en in het Kathedralenbos zal Staatsbosbeheer reguliere boswerkzaamheden uitvoeren. Ook wel een dunning genoemd. Op deze locaties proberen wij al zoveel mogelijk rekening te houden met de ontwikkelingen van het Almeerderhout naar het stadsbos van de toekomst.

Zieke essen in het Almeerderhout 

Rondom stadslandgoed de Kemphaan en het Waterlandsebos zal er vanaf 15 juli werkzaamheden starten om enkele bosvakken met zieke essen te verwijderen. Deze essen zijn aangetast door de essentaksterfte. Dit is een schimmel die de sapstromen in de boom stilzet waarna een boom langzaam afsterft. Voordat deze bomen omvallen willen wij de slechte essen gaan verwijderen. 

Hierna planten wij natuurlijk weer nieuwe bomen in. Dit zal een menging van verschillende loofboomsoorten zijn waardoor Staatsbosbeheer een divers bos creëert wat beter is voor de biodiversiteit, maar ook beter bestand is tegen klimaatverandering en ziektes. 

Naar verwachting zullen de plantwerkzaamheden van deze bosvakken starten in de winter van 2024/2025. 

Reguliere boswerkzaamheden 

Rond week 33 zal er in het Kathedralenbos en in de gebieden rondom het kasteel en de Weteringkade regulier houtoogstwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Dit betekent dat Staatsbosbeheer het bos gaat dunnen. Met dunnen halen we enkele bomen uit het bosvak waarna de overige bomen verder kunnen groeien en hier ook meer de ruimte voor krijgen. 

Onze collega’s beheer kijken vooraf goed naar elke boom voordat de boom een mogelijk oranje bles (oranje stip) krijgt wat betekent dat hij weg gaat. Een boom kan een oranje stip krijgen omdat deze ziek is, voldoende op leeftijd is, een gevaar vormt, in de weg staat of de groei van andere bomen belemmerd. 

In bepaalde percelen zoals bijvoorbeeld in het Kathedralenbos worden populieren verwijderd. Uiteindelijk worden hier diverse boomsoorten terug geplant wat een divers bos geeft wat ten goede komt voor de biodiversiteit. Hier spelen wij al in op de ontwikkelingen van de verschillende bossferen binnen het Stadsbos Almeerderhout project.  Het hele Almeerderhout wordt ingedeeld in drie verschillende bossferen. Zo zal er op bepaalde plekken bijvoorbeeld meer rust en ruimte komen voor de natuur en op andere locaties worden de recreatieplekken verbeterd voor de bezoekers. 

Voor meer informatie over het projectplan Almeerderhout en de verschillende bossferen? Kijk dan op de website van het Almeerderhout: www.stadsbosalmeerderhout.nl  

Wil je meer weten over het blessen van de bomen en hoe een boswachter beheer hiernaar kijkt? Onze collega beheerder Vincent Troost heeft enkele jaren geleden een uitgebreide blog geschreven over het blessen in de bossen van Zeewolde. De locatie is dan wel anders, maar het werk niet. Zie hier de blog. 

Naar verwachting zullen deze bospercelen uiterlijk in de winter van 2025/2026 ingepland worden. 

Gebruik van machines en de toegankelijkheid van het bos 

Voor de boswerkzaamheden worden machines gebruikt. Deze machines rijden in het bos op speciale uitrijbanen. Deze banen zijn door de boswachter beheer in de bosvakken aangegeven om te voorkomen dat zo’n machine alles in een bosvak kapotrijdt. Toch ziet het gebruik van zo’n machine er volgens sommige bezoekers van onze bossen heftig uit. Na de werkzaamheden kan het bos er rommelig – en misschien in bepaalde vakken ook wel wat kaal uitzien. Dit zal na een jaar alweer heel anders zijn dankzij de enorme groeikracht van het bos. Flevoland heeft een hele rijke bodem vol met voedingsstoffen. Bomen die wij hier planten zullen na enkele jaren al een jong bos vormen. In vergelijking met de Veluwe duurt het daar vele malen langer. 

Voorbeeld van een uitrijbaan

Door het gebruik van de machines in de natte winterperiode kan het zijn dat het bos en de paden niet altijd goed toegankelijk zijn. Machines kunnen sporen maken of tijdens de werkzaamheden kunnen paden worden afgesloten. Wanneer paden worden afgesloten geven wij dit tijdig aan in het bos. Zodra de werkzaamheden klaar zijn kunnen wij beginnen met het herstelwerk van de paden. Hierbij herstellen wij alleen onze officiële recreatiepaden. Door het publiek gemaakte wandelpaden worden niet herstelt en worden bij de werkzaamheden zelfs verwijderd. Het herstellen van beheerpaden kan soms ook langer duren, dit komt omdat deze paden vooral voor ons eigen beheer worden gebruikt. Deze beheerpaden worden op een andere manier beheert. Het herstelwerk van de officiële recreatiepaden kan plaatsvinden wanneer het een lange periode goed droog is geweest. Dit kan betekenen dat wij soms wat geduld moeten hebben wanneer wij een nat najaar krijgen. 

Planten en dieren in het bos 

Vaak krijg ik als boswachter vragen over de aanwezigheid van planten maar vooral van dieren in het bos tijdens de boswerkzaamheden. Kunnen dieren bijvoorbeeld wel weg en leveren de werkzaamheden niet te veel verstoring op? 

Vooraf aan de werkzaamheden doet onze boswachter ecologie een flora en fauna check. Hij kijkt dan naar welke soorten er in het bosvak staan of leven in combinatie met de beoogde werkzaamheden van de boswachter beheer. Wanneer er zeldzame soorten aanwezig zijn die beschermd moeten worden houden we hier rekening mee of passen we de werkzaamheden aan. Bomen met bijvoorbeeld horsten (roofvogelnesten) worden jaarrond beschermd en deze zullen dan ook worden behouden. Reeën, vossen, muizen en alle andere diersoorten die in het bos leven zullen bij de werkzaamheden weggaan en keren vaak weer terug wanneer de rust is teruggekeerd. Wanneer de boswachter ecologie zijn ronde heeft gedaan en goedkeuring geeft voor de boswerkzaamheden kan de boswachter beheer ook daadwerkelijk aan de slag. 

Vragen 

Bij vragen over onze werkzaamheden in het bos kunt u altijd contact met ons opzoeken. Wij leggen ons werk graag uit  boswachtersalmere@staatsbosbeheer.nl 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog