www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Over dit blog

Op dit weblog houden de boswachters van Noord-Brabant je op de hoogte van hun dagelijks werk. Als boswachters dragen wij bij aan het beheer van bijna 30.000 hectare bos, natuur en cultuurlandschap in Noord-Brabant. Je vindt in deze provincie alle typen natuur.

In het westen is de overgang van Midden-Brabantse zandgronden naar West-Brabantse klei en polders van belang voor de natuur. Het voedselarmere zand en de rijkere klei worden gescheiden door de “naad van Brabant” een smalle strook van het oosten naar het westen, waar verschillende bodemtypen en grondwaterstromingen bij elkaar komen en voor een zeer gevarieerd planten- en dierenleven zorgen.

In de hele provincie liggen ook grote bosgebieden zoals het Mastbos, Liesbos, Ulvenhout-Chaam in West-Brabant en St.Antonis, Kempen, Eersel en Leende in het oosten.  Aan deze kant van de provincie  zijn ook grote heidegebieden te vinden zoals de Strabrechtse Heide, Groote Heide en Cartierheide en grote complexen hoogveen zoals de Groote Peel, Mariapeel en Deurnse Peel. Staatsbosbeheer beheert in Noord-Brabant ook bijzondere beekdalen zoals de Dommel, Keersop, Aa en het Merkske. Al deze gebieden zijn van belang vanuit het oogpunt van cultuurhistorie, natuurontwikkeling en recreatief gebruik.

Dat beheer levert een forse bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit en landschap op Europese, landelijke en provinciale schaal. Staatsbosbeheer is echter méér dan een trotse terreinbeheerder. Ons beheer is ook van essentiële betekenis voor de regionale economie. De Pelen, Maashorst, Strabrechtse Heide, Maasheggen, Mastbos, Ulvenhoutse Voorbos en het Merkske zijn toeristische topgebieden.

We hebben geweldige verhalen te vertellen.  Over kinderen in onze speelbossen, het pimpernelblauwtje, cultuurhistorische parels, herstel van hoogveen, excursies, houtopbrengsten en recreatievoorzieningen. De verhalen die wij op dit blog vertellen zijn ook daadwerkelijk terug te vinden in het veld. Ontdek Staatsbosbeheer samen met de boswachters!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog