www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Gezinsuitbreiding bij het zeearendenpaar in de Oostvaarderplassen

9 april 2020 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Gisteren werd het vermoeden bevestigd! Onze collega-boswachter constateerde al eerder deze week gedragsveranderingen bij het zeearendpaar in de Oostvaardersplassen. De arenden zetten hun poten heel behoedzaam neer op het nest, er wordt van een prooi ‘geplukt’ en gevoerd. Dit wijst maar op één ding:  Er is jong leven in het nest aanwezig.

Zeearenden bij hun nest. Foto: Tjibbe Hunink

Met uitzondering van het jaar 2019 is de zeearend sinds 2006 als succesvolle broedvogel in het gebied aanwezig. De jongen zijn na 70 – 90 dagen vliegvlug en we hopen je dan ook in juni weer beelden te kunnen laten zien van de eerste vleugelslagen van de jonge dieren.

Naast het broedpaar is er in de Oostvaardersplassen ook nog een aantal jonge (zogenaamde ‘sub-adulte’) dieren aanwezig die foerageren in het uitgestrekte gebied.

Subadulte zeearenden in de Oostvaardersplassen.

De laatste jaren is er sprake van een gestage groei van het aantal zeearenden in de Nederland. In 2019 waren er 15 bezette nesten. De vogels vinden hun ideale leefomgeving in met name watervogelrijke wetlands (uiterwaarden, meren en riviermondingen). Ze leven van vis, en watervogels zoals meerkoeten en jonge ganzen.

Sinds kort kunnen we meer te weten komen over vliegbewegingen en de actieradius van de zeearend dankzij een aantal gezenderde vogels.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog