www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Meer voedsel dichter bij huis: waterverbindingen en vispassages

1 september 2020 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

In het begraasde gebied van de Oostvaardersplassen gaat Staatsbosbeheer het leefgebied voor de water- en moerasvogels verbeteren. Voor de lepelaars en andere reigerachtigen heeft het Natura 2000-beheerplan iets speciaals in petto: het met elkaar verbinden van de wateren in en buiten de Oostvaardersplassen.

 

Stekelbaars

Volgens het Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen is één van de  belangrijkste knelpunten dat er een onvoldoende waterverbinding is binnen en buiten het gebied zoals de Lage Vaart. Door deze wateren te verbinden kan de driedoornige stekelbaars, de belangrijkste prooi van de lepelaar het gebied in trekken. Zo zijn er op tijd voldoende grote stekelbaarsjes beschikbaar in de broedtijd en hoeven de lepelaars geen lange, riskante en energie vretende voedselzoektochten ver buiten de Oostvaardersplassen te ondernemen. Ook andere visetende vogels zoals de kleine zilverreiger en de roerdomp profiteren daarvan.

Hoe werkt het?

Stuwen, dammen en gemalen zijn voor vissen moeilijk passeerbare plaatsen. Zij kunnen hier niet verder zwemmen en de hoogteverschillen overbruggen. Een vispassage is een installatie die er voor zorgt dat dit wel mogelijk wordt. Hierin is het hoogteverschil meer geleidelijk en de waterstroom trager. Aansluitend op de passage wordt een zo lang mogelijke reeks van grote poelen aangelegd die onderling met elkaar zijn verbonden. De poelen in deze ‘visslenk’ geven de vissen meer leefgebied en meer paaimogelijkheden. Daardoor krijgen de visetende vogels meer mogelijkheden om in het gebied te foerageren. Dergelijke grote poelen ontbreken nu in het  begraasde gebied van de Oostvaardersplassen.

 

Planning

De plankaart met daarop aangegeven de vispassages en de migratieroutes. Vanaf de Grote Praambult zijn de werkzaamheden goed te volgen.

Er wordt dit jaar tussen eind augustus en 1 november gewerkt aan het graven van een eerste deel van de visslenk. Deze reeks onderling verbonden poelen komt ter hoogte van de Kitstocht en is goed te zien vanaf de Grote Praambult. Volgend jaar zal in dezelfde periode het tweede deel van de visslenk worden gegraven en zullen de vispassages worden geplaatst. Het aanleggen van de visslenk en vispassages zijn een onderdeel van een grotere opgave voor de Oostvaardersplassen waaraan de komende jaren gewerkt zal worden. Hiermee ontstaat een afwisselender landschap, neemt de diversiteit aan planten en dieren toe en krijgt de bezoeker meer mogelijkheden om van de bijzondere natuur te genieten. Kijk voor meer informatie bij werk in uitvoering in het dossier https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/oostvaardersplassen-waterverbindingenOostvaardersplassen op onze website. We houden u via het boswachtersblog op de hoogte van de werkzaamheden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog