www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Vogelgriep in de Oostvaardersplassen

13 januari 2022 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Het zal niemand zijn ontgaan dat er in Europa een heftige golf van vogelgriep gaande is. In de Oostvaardersplassen, een vogelgebied bij uitstek hielden we ons hart vast. Vorige week dinsdag troffen we voor het eerst een aantal dode vogels aan in het kerngebied van de Oostvaardersplassen. Daarnaast zagen we een aantal solitaire ganzen dicht bij de waterpartijen langs de beheerweg zitten. Een afwijkend beeld van wat je normaal bij groepsdieren als ganzen zou verwachten. Sinds oktober zijn er waarnemingen van vogelgriep in Nederland en zijn we alert op de verschijnselen bij de trekkende watervogels die kunnen duiden op besmetting met vogelgriep.

We hebben uit voorzorg drie dode brandganzen uit het gebied meegenomen en voor onderzoek aangeleverd. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) verzorgt het onderzoek.

Ondanks het feit dat we toen nog niet zeker wisten of het hier vogelgriep betrof hebben we er voor gekozen om mensen in de, voor publiek toegankelijke delen via bordjes te waarschuwen. Honden kunnen ziek worden van het eten van door vogelgriep aangetaste dieren (bron NVWA) en we hebben bezoekers gevraagd om dode en verzwakte dieren te laten liggen en honden aan de lijn te houden.

Inmiddels is de volledige uitslag van het laboratoriumonderzoek binnen en is het vermoeden van vogelgriep (H5N1) bevestigd.

Wat betekent dit voor het beheer en de vogels?

Helaas kunnen we niets aan de virusziekte zelf doen en kunnen we alleen maar hopen dat deze snel weer verdwijnt en dat de sterfte mee valt. Dat er nu vogels doodgaan is helaas onvermijdelijk.

Bij het beheer van het natuurgebied volgen we de richtlijnen van  de betrokken overheidsinstanties. We hebben regelmatig contact met hen om af te stemmen. Tot nog toe zijn er geen beperkingen voor de uitvoering van het beheer. Dat wil zeggen dat we ook door kunnen gaan met o.a. het faunabeheer en plantwerkzaamheden.

We kiezen er zelf voor om geen werkzaamheden uit te voeren waardoor watervogels verstoord worden en het gebied door de verstoring uit zouden vliegen. We vermijden dan ook de plekken dicht bij water. Dus de plekken waar zich watervogels op kunnen houden.

Gaan we de dode vogels verwijderen?

Nee, dat gaan we niet doen. Tenzij de NVWA of andere daarvoor verantwoordelijke instanties ons daartoe oproepen. Het verwijderen van de dieren is voor grote delen van de Oostvaardersplassen onbegonnen werk. Zo is het moeras nagenoeg ontoegankelijk en zou het zoeken en verwijderen van dode vogels juist extra verstorend werken.

Waarschuwing voor bezoekers blijft gehandhaafd.

De informatiebordjes bij de ingangen van het Oostvaarderveld en andere waterrijke, publiekstoegankelijke delen binnen het Oostvaardersplassengebied worden vervangen. Bezoekers worden er op geattendeerd dat ze mogelijk dode of verzwakte vogels tegen kunnen komen en dat ze hun hond aangelijnd moeten houden. Ook blijft het dringende advies om de dieren niet aan te raken van kracht.

Afgelopen vrijdag besteedde de NOS (naast vele andere media) aandacht aan vogelgriep in de Oostvaardersplassen en de rest van Nederland. Je kunt dit item hier nog even nakijken

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog