www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Bijvoeren heckrunderen van start

11 mei 2022 Boswachter Rosan op den Kelder in Oostvaardersplassen

Op 11 mei heeft de dierenarts samen met de boswachter weer een ronde gemaakt om de conditie van de grote grazers en de terreinomstandigheden in de Oostvaardersplassen in beeld te brengen. Hoewel de gemiddelde Body Condition Score [BCS] nog geen 2 is, hebben we besloten om de heckrunderen te gaan bijvoeren.

Op dit moment belemmeren de droogte en de nog steeds aanwezige grote groepen brandganzen namelijk de hergroei van het vegetatie. De brandganzen zijn sinds deze week aan het doortrekken naar hun broedgebied. Toch zijn er nog enkele tienduizenden aanwezig.  Door het graasgedrag van de ganzen is de vegetatie voor de runderen momenteel te kort om van te profiteren. Ook de weersverwachtingen beloven voorlopig geen grote veranderingen. De verwachting is dat de voedselvoorraad ondanks de relatief hoge dagtemperaturen, in de komende periode bij gebrek aan voldoende neerslag niet snel zal toenemen.

Op basis van afspraken tussen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland (beleidslijn bijvoeren) is het moment waarop de runderen een gemiddelde BCS van 2 hebben het tijdstip om het bijvoeren te starten. Dat is momenteel nog niet het geval, zoals beoordeeld op de grazersronde van 11 mei. Door de combinatie van terreinomstandigheden en het nog aanwezige aantal brandganzen in het gebied is besloten toch bij te voeren. Deze maatregel wordt aanvullend genomen naast de afsluiting van de Driehoek die sinds 9 mei van kracht is. De dierenarts heeft daarnaast beoordeeld dat de konikpaarden nog in goede conditie verkeren.

Vanaf 12 mei wordt er hooi in het gebied gebracht dat bij de vier kuddes heckrunderen wordt uitgespreid. We zullen naar gelang de behoefte van de runderen de hoeveelheid hooi opvoeren.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog