www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Vier jaar gebiedsontwikkeling in de Oostvaardersplassen in twee beelden

19 mei 2022 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

satellietfoto april 2022

In deze blog aandacht voor een tweetal satellietfoto's die de 'landschappelijke ontwikkelingen' in de Oostvaardersplassen laten zien.

De eerste foto is op 21 april 2018 gemaakt. Ruim vier jaar geleden is er een begin gemaakt met het project ‘moerasreset’. In het westelijk deel van het moeras werd de waterstand geleidelijk verlaagd met als doel om de rietvegetatie te herstellen. Op deze foto zien we het groen kleurende water in beide delen van het moeras binnen de rechte bedijking van de kade en de Oostvaardersdijk. Aan de randen is volop riet aanwezig (bruine kleuren).

We hebben in 2019 een animatiefilmpje gemaakt om duidelijk te maken wat er met de moerasreset wordt beoogd. Hier kun je zien  hoe we het herstel van het leefgebied van vele wetlandvogels willen realiseren.  Ga ook nog even met Vogelbescherming mee met het inventariseren van broedvogels in het moeras om een kijkje achter de schermen te krijgen.

foto 21 april 2018

De tweede foto is van 20 april 2022. Het waterpeil heeft het laagste punt bereikt (in september 2021 was dit reeds het geval). Ook is een aantal werkzaamheden in het ‘grazige deel’ van de Oostvaardersplassen goed te zien. In het kader van het provinciale beleidskader en de opgaven die daarin verwoord staan, zijn we de afgelopen jaren hard bezig geweest om een bos-weidelandschap met beschutting voor de grote grazers te realiseren. De beplantingsvakken in het westelijk deel zijn goed zichtbaar. Ook zien we de contouren van een ‘vismigratieroute’ die, voornamelijk, driedoornige stekelbaarzen de mogelijkheid moet geven om vanuit de Lage Vaart naar de bovenstroomse Waterlanden te zwemmen om daar te kunnen paaien. Kijk ook het animatiefilmpje over deze werkzaamheden en opgaven.

foto 21 april 2022

Kijkende vanaf de Oostvaardersdijk en de kade rond het moeras  zien we op de drooggevallen Grote Plas uitgestrekte velden met moerasandijvie. Deze prachtig geel bloeiende pioniersplant neemt  als eerste soort bezit van de slikkige oevers om te worden gevolgd door riet en andere moerasvegetatie.

 

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog