www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Op kanosafari in de nieuwe Slenk

21 juli 2022 Boswachter Rosan op den Kelder in Oostvaardersplassen

Het is deze zomer mogelijk om met de boswachter op kanosafari te gaan door het oostelijke deel van de slenk in het Hollandse Hout. Vanaf 2016 wordt al gewerkt aan de aanleg van deze slenk. Het oostelijke deel heeft zich ontwikkeld tot volwaardige waterrijke natuur en biedt een prachtige ervaring voor recreanten om het rijke bos te ontdekken vanaf het water.

Een ecologendag met Staatsbosbeheer is benut om de kanosafari uit te proberen. Samen met een aantal ecologen uit verschillende beheergebieden van Staatsbosbeheer zijn we erachter gekomen wat hier allemaal al leeft. Zo ontdekten we meerdere ringslangen die in de zonnige flauwe hellingen van de oevers liggen. Wanneer je langs de waterkant vaart springen tientallen kikkers voor je weg. Door het heldere kwelwater kun je de bloeiwijze van smalle waterpest onder water ontdekken en boven de waterspiegel bloeien hier en daar rode en blauwe waterereprijs. Het heldere water biedt ook het perfecte leefgebied voor zichtjagers als de dodaars, familie van de fuut.  Met name libellenliefhebbers kunnen zich hier goed vermaken. Zo ontdekte één van de ecologen zelfs de zeldzame sierlijke witsnuitlibel. Verder vliegen onder andere de grote keizerlibel, azuurwaterjuffer, lantaarntje en de vuurlibel je om de oren. In het water liggen hier aan daar dode bomen en takken, waarvan de boven het water uitstekende takken een perfecte uitkijkplek voor de ijsvogel creëren.

Dode bomen in het water bieden een perfecte uitkijkplek voor ijsvogels

De aanleg van de slenk is nog in ontwikkeling. De kanosafari vindt plaats in het oostelijk deel, dit deel wordt later verbonden met het westelijke deel van de slenk. Het doel van deze ‘langgerekte waterpartij’, van in totaal 20-25 hectare is het creëren van meer variatie, een opener bosbeeld en waterrijke natuur. In dit deel van het bos stonden voornamelijk populieren met een matige vitaliteit. Het project wordt gefinancierd vanuit de verkoop van zand, dat vrijkomt bij het uitgraven van de pleistocene zandbodem.

Wil je ook vanaf het water ontdekken wat het bos gewonnen heeft aan biodiversiteit met de aanleg van deze slenk? Je kunt de kanosafari nu boeken via de website van de Oostvaardersplassen.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog