www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen grote grazers Oostvaardersplassen

10 november 2022 Boswachters in Oostvaardersplassen

Op 18, 21 en 24 oktober 2022 zijn de grote grazers in de Oostvaardersplassen geteld. De afgelopen 12 jaar zijn er helikoptertellingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de aantallen grote grazers in het gebied. Op basis van deze telling wordt de opgave voor het populatiebeheer voor de periode 2022-2023 vastgesteld.

Tijdens de drie telmomenten is zowel boven het moeras als boven het grazige deel van het natuurgebied gevlogen. In een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) is het onmogelijk om een telling te houden die tot op het dier nauwkeurig is. Er wordt daarom rekening gehouden met een marge. Tegelijk met de helikoptertelling is er een grondtelling uitgevoerd in de voor edelherten toegankelijke bosgebieden. Dit omdat vanuit de lucht de edelherten in het bos niet zichtbaar zijn.

Aantallen

Het betreft hier afgeronde gemiddelden van de tellingen.

De tellingen van oktober 2022:

Edelherten: 2100 dieren
Konikpaarden: 330 dieren
Heckrunderen: 400 dieren

De tellingen van oktober 2021:

Edelherten: 1900
Konikpaarden: 280
Heckrunderen: 380

Vermindering van de grote grazers

Om de gewenste doelstand van 500 edelherten en 600 heckrunderen en konikpaarden te behalen worden paarden, herten en heckrunderen uit het gebied gehaald. [Zie Managementplan Oostvaardersplassen]

Edelherten
Dit betekent dat er ca.1600 dieren moeten worden geschoten om het streefaantal van 500 dieren te bereiken. Er worden komende winter meerdere maatregelen genomen om de doelstand te bereiken (blog hierover). Het afschot is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Immers, bij lagere temperaturen zijn de dieren dichter te benaderen wat nodig is voor het afschot. Zonder een koude winter verwacht Staatsbosbeheer niet dat het streefaantal komende winterperiode bereikt wordt. Vanaf 1 augustus 2022 zijn er 213 edelherten geschoten.

Het vlees van de herten komt zoveel mogelijk beschikbaar voor consumptie. Wildgroothandel Van Meel brengt het vlees van de edelherten uit de Oostvaardersplassen op de markt. Het vlees gaat naar restaurants en poeliers, maar is ook te koop voor particulieren via Grutto.com. Een klein deel van de edelherten blijft in het gebied achter als voedsel voor o.a. vossen en raven.

Heckrunderen
Het afgelopen jaar zijn er 118 runderen geschoten, maar er is uiteraard ook sprake van aanwas. De opgave voor de komende periode is om nog 100 dieren uit het gebied te halen.

Konikpaarden
Door aanwas is het aantal konikpaarden ten opzichte van afgelopen jaar met 50 dieren gegroeid. Voor komende jaar betekent dit dat we blijven zoeken naar gebieden waar we paarden heen kunnen brengen zodat we het aantal dieren in het kerngebied van de Oostvaardersplassen rond de 300 kunnen houden. Indien er geen geschikte locaties zijn, dan worden de paarden afgevoerd naar het slachthuis.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog